zašto Ilija dolazi

Prorok Ilija mora da se vrati pre zadnjih vremena

2. Carevima 2:11

2. Carevima 2:11 "I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih, i Ilija otide u vihoru na nebo." - „Jer svi proroci i zakon prorokovaše do Jovana; i ako hoćete da usvojite, on je Ilija koji treba da dođe." Matej 11:13-14

Otkrivenje 11:3-12 I daću dvojici svojih svedoka, i proricaće hiljadu i dvesta i šezdeset dana obučeni u vreće. 4 Ovi su dve masline i dva žiška što stoje pred Gospodarem zemaljskim. 5 I ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovih, i poješće neprijatelje njihove; i ko bude hteo da im učini nažao onaj valja da bude ubijen. 6 I ovi će imati vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd na zemlju u dane njihovog proricanja; i imaće vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom mukom, kadgod budu hteli. I kad svrše svedočanstvo svoje, onda će zver što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat, i pobediće ih i ubiće ih. I telesa njihova ostaviće na ulici grada velikog, koji se duhovno zove Sodom i Misir, gde i Gospod naš razapet bi. I gledaće neki od naroda i plemena i jezika i kolena telesa njihova tri dana i po, i neće dati da se njihova telesa metnu u grobove. I koji žive na zemlji, obradovaće se i razveseliće se za njih, i slaće dare jedan drugom, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. I posle tri dana i po duh života od Boga uđe u njih; i staše oba na noge svoje, i strah veliki napade na one koji ih gledahu. I čuše glas veliki s neba, koji im govori: Iziđite amo. I iziđoše na nebo na oblacima, i videše ih neprijatelji njihovi.

Zašto prorok Ilija mora da se vrati pre zadnjih vremena?

Malahija 4:5-6 daje neobično proroštvo: „Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji; I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju."
Do današnjeg dana Jevreji na (seder pesah) prilaže praznu stolicu za sto u očekivanju Ilije da se vrati i objavi ispunjenje proroštva o Mesiji iz Malahije.

Prema Malahiji 4:6, razlog za povratak Ilije će biti da „obrati srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim". Drugim rečima, cilj će biti izmirenje.
U Novom zavetu, Isus otkriva da je Jovan krstitelj bio ispunjenje Malahijinog proroštva.
„Jer svi proroci i zakon prorokovaše do Jovana; i ako hoćete da usvojite, on je Ilija koji treba da dođe."
Matej 11:13-14  Ovo ispunjenje takođe je pomenuto u Marku 1:2-4 i Luki 1:17; 7:27

Po pitanju Malahije 4:5-6 u Mateju 17:10-13:zapitaše ga njegovi učenici govoreći: što, dakle, književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? A on odgovori i reče: Ilija će doći i sve će uspostaviti. Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga, nego učiniše s njim što htedoše. Tako će i Sin čovečiji stradati od njih. Tada učenici razumeše da im kaza za Jovana Krstitelja."

„Učitelji zakona" su bili jevrejski religiozni učitelji, uglavnom fariseji i sadukeji, koji su davali komentare na jevrejsko Sveto pismo. Petar, Jakov i Jovan su bili upoznati sa njihovim učenjem i pitali su Isusa o Iliji pošto su videli Isusa, Mojsija i Iliju tokom preobraženja. Matej 17:1-8
Isus je jasno tvrdio da je Ilija već došao, ali nažalost nisu ga prepoznali i bio je ubijen. Isus je tada predvideo da će i Njega ubiti neprijatelji. 17:12

Kratak pogled službe Jovana krstitelja otkriva mnoge znake da je on bio „Ilija".

- Prvo, Bog je predvideo da će Jovanova služba biti nalik na Ilijinu. Luka 1:17 - Drugo, oblačio se kao Ilija. 2.Carevima 1:8 i Matej 3:4 
- Treće, nalik na Iliju, Jovan krstitelj je propovedao u pustinji. Matej 3:1
- Četvrto, obojica su propovedali poruku pokajanja.
- Peto, obojica su se suprotstavljali vladarima i neprijateljima koji su bili na visokim položajima. 1.Carevima 18:16-17 i Matej 14:3

Neki tvrde da Jovan krstitelj nije bio Ilija koji treba da dođe, jer je sam Jovan rekao da nije Ilija. „Tada ga zapitaše: šta dakle? Jesi li ti Ilija?
On reče: nisam." Jovan 1:21.
Postoje dva objašnjenja za ovu očiglednu kontradiktornost.

Prvo, pošto Ilija nikad nije umro 2.Carevima 2:11, mnogi prvozavetni rabini su podučavali da je Ilija i dalje živ i da će se ponovo pojaviti pred dolazak Mesije. Kada je Jovan porekao da je Ilija, on je verovatno poricao ideju da je on pravi Ilija koji je bio prenet na nebo u vatrenim kočijama.

Drugo, Jovanove reči su naznačavale razliku između Jovanovog viđenja sebe i onog koje je Isus imao o Jovanu. Jovan možda sebe nije video kao ispunjenje proroštva iz Malahije 4:5-6. Međutim, Isus ga je tako video.
Tako da nema kontradikcije, radi se samo o skromnom proroku koji je iskreno govorio šta misli o sebi. Jovan je odbacio svaku čast Jovan 3:30, ali Isus je govorio o Jovanu kao onom koji ispunjava Malahijino proroštvo po pitanju Ilijinog povratka.

Jovan je, kao metaforički Ilija, pozvao ljude na pokajanje i život poslušnosti, pripremajući narod u njegovoj generaciji za dolazak Isusa Hrista.

Onog koji je „došao da potraži i spase ono što je propalo" Luka 19:10 i da uspostavi službu pomirenja. 2.Korinćanima 5:18