Biblija o bogatima

I moćnike stiže kazna

A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. Kompletan tekst, Biblija: Luka 16:14-31

A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. Kompletan tekst,  Luka 16:14-31

A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo;

A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo;

a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu.

a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu.

Propovedi dokazuje da Božija pravda stiže sporo, ali stiže na vreme!
Upućuje da su u Bibliji pojmovi ("Pakao" grčki "Hades") realna mesta i za koga su spremljena, tj. namenjena, koće i zašto tamo konačno završiti. pomenuta mesta su toliko realna, kao što je realno u crkvi reći - Amin.

Narod je ozbiljno posrnuo! Živimo u moralnoj dekadenciji pokvarenom i bezbožnom, egocentričnom i egoističkom svetu u kojem cvetaju strah i nepravda, laž, korupcija, falsifikati, izopačenost polova, bluda,i td. na žalost sve je na prodaju! Pa i duše! Sodom i Gomor.

Vrednost imaju samo VELIKE PARE!
Mnogi muškarci i žene su zahvaćeni velikom potrošačkom groznicom za modom i slavom, ne samo po neki političari ili taifuni. Psihijatrije su punije nego ikada sa bespomoćnim osobama koje teško pate od raznih posledica zavisnosti opojnih droga, Ankcioznosti, Šisofrenie i druge bolesti. Ti ljudi traže i mole za pomoć, probaju sve, ali slaba je vaida. Zbog toga na žalost gatare i drugi magie rade li, rade! Sve se vrti oko para! Za iskrenu pomoć prema dušama istinski malo kom je stalo, niti ko mari. Boga slabo ko priziva! Ko još čita Bibliju, da bih se spasio?

GOSPOD ISUS HRISTOS 

Kada je Gospod Isus Hristos govorio o tome kako treba koristiti novac, materijalne stvari, među prisutnima nisu bili samo njegovi učenici već i fariseji. Za njih je to bilo posebno važno. Zašto? Zato što su „voleli novac“. Kada su čuli Isusove reči, oni su počeli da mu se rugaju Luka 15:2; 16:13,14 "I vikahu na Njega fariseji i književnici govoreći: Ovaj prima grešnike i jede s njima." Luka 15:2
Međutim, Gospod Isusa Hrista to nije zaustavilo. On im je rekao: „Vi se pravite pravednima pred ljudima, ali Bog poznaje vaše srce. Jer što je među ljudima uzvišeno, u Božjim očima je odvratno“. Luka 16:15

Fariseji su dugo bili ’uzvišeni među ljudima‘, ali sada je došlo vreme da se to promene. Sada će biti poniženi svi oni koji su zahvaljujući bogatstvu, političkoj ili verskoj moći imali visok položaj u društvu. Običan narod, koji je bio duhovno gladan, biće uzvišen. Gospod Isus, na osnovu taga počinje sa svojom šokantnom pričom, koja je upućena direktno njima, a i nama.
Obrati pažnju na tekst:

Citiram zapis Evanđelja po Luka 16:14-31
"A ovo sve slušahu i fariseji, koji behu srebroljupci, i rugahu Mu se. I reče im: Vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer šta je u ljudi visoko ono je mrzost pred Bogom.
Zakon i proroci su do Jovana; odsele se carstvo Božije propoveda jevanđeljem, i svaki navaljuje da uđe u njega. Lakše je, pak, nebu i zemlji proći negoli jednoj titli iz zakona propasti. Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini; i koji se ženi puštenicom, preljubu čini.Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu. A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se. A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati."

Definicija je od pomoći onima koji nisu upućeni.
Reč „pakao" nalazi se u mnogim prevodima Biblije na mestima gde se u originalnom tekstu koriste jevrejska reč "šeol" ili grčka reči "hades" označuju privremeno prebivatilište grešnih duša, koji su u toku svog života ličnim grehovima od sebe odbile Gospoda Isusa Hrista, a nisu se pokajali i izmirili sa Bogom, i nisu se kanili svojih grešnih navika i poroka.

Slikovito Biblija opisuje pakao (hades) kao Ognjeno jezero u kojem bukti sumpor, i obvija ga strašna tama, u hades-u čekaju Strašan sud, na konačno vaskrsenje i utelovanje u svoja besmrtna tela opet sa duh, duša i telo, koje postaju ne rastavljivi za večnost pod vlasti prokletstva i pakla.
Opis pakla Biblija u Jovanovom otkrivenju: "
I bi uhvaćena zver, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zverin i koji se poklanjaju ikoni njenoj: živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom. Otkrivenje 19:20
I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka. Otkrivenje 20:10
I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. Otkrivenje 20:14

Dok su siromašnog Lazara u času telesne smrti anđeli preneli direktno u carstvo Božije. To je dar Božiji ostvaren pobedom Gospoda Isusa Hrista na krstu.
Jovan 5:24 "Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život."

Može biti od presudnog značaja
Karakteri duša koje su poslane u hades (pakao): su ne pokajani bezbožnici ubice, zlotvori, prevaranti, vračari i magijaši, spiritisti, bludnici, nastrani, izdajnici, manipulanti, religiozne osobe tj. idolopoklonici (Idolopoklonik se postaje, kada čovek komunicira molitvom sa slikom ili predmetom, ili je kiti parama, sa idejom da će mu Bog to nagraditi ili uslišiti). 

Šta kaže Biblija o tome
"Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite Mu se svi bogovi." Psalmi 97:7
"I ostali ljudi koji ne biše pobijeni zlima ovim, ne pokajaše se od dela ruku svojih da se ne poklanjaju đavolima ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim, koji ne mogu videti ni čuti, ni hoditi;" Otkrivenje 9:20
"Jer je neposlušnost kao greh od čaranja, i nepokornost kao sujeverstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si reč Gospodnju, zato je i On tebe odbacio da ne budeš više car." 1. Samuilova 15:23
"Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi," Galatima 5:20
"Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo." Kološanima 3:5 

Znači nema opravdanja i izgovora za ne znanje o Bibliji, jer je Gospod Bog sve ovo objavio u Bibliji, koju na žalost mnogi ne znaju, jer je ne čitaju.
Za te promašaje će se lično odgovarati, svaki šrečnik poimenično za sebe; ali i odgovorni vaspitači, učitelji, pa i roditelji.

Dragi prijatelji, ova priča Gospoda Isusa Hrista opisuje događaj u detalje, imenuje osobe, opisuje karaktere i živote ovih ljudi, delove tela i udova, prst, usne, kap vode, jezik, paklenu atmosveru, neizdrživu žeđ i užas!
Veruj, ako iko zna šta se dešava u paklu, onda je to Gospod Isus Hrist!
To je ozbiljan razlog da razmislimo o svom odnosu prema bližnjima i Bogu.

Postoji velika opasnost da se i mi vernici (stado), ali i pastiri zarazimo tom opakom groznicom i iz toga razloga nas Božja Reč poziva da razmišljamo o opasnosti bogaćenja.
Često slušamo ili sami kažemo: "Kad bih bio bogat! Ili da mije dosta para!"
Neki muškarci i žene su ustanju da sve urade za pare!
Često se dogodi da nekoga upitamo: "Kako si, kako živiš?", a on nam odgovori: "Eh, da mi je veća plata, bio bih sretniji”. Je li stvarna sreća baš u tome...?
Da li su stvarno oni ljudi koji su stekli ili nasledili veliko bogastvo sretni...? Biblija nam je upravo govorila oprimeru bogataša i siromaha.
Kaže da je bogataš živio vrlo raskošno celi svoj život. Uživao je, gostio se i častio svaki dan u dobrom raspoloženju i krem dela krem društvu, imao je što je poželeo. Taj se nije na nikoga drugoga obazirao, a najmanje na siromahe i prosjake. Na njegova vrata dolazili su jadni, siromašni i prosjaci, koje je terao, ali jedan od njih je bio uporan, posebno intezivno je navraćao prosjak po imenu Lazar.
Ne samo da je on bio siromah, nego je i ozbiljan bolesnik. Ali bogataš za njega nije mario. Nije imao srca ni osećaja za siromašne a kamo li da im pomogne. Ovaj bogataš je uživao sve slasti ovoga sveta, dok je siromahu sve što je prijatno i dobro bilo uskraćeno i nedohvatljivo.

Naš život ima svoj stvarni i savršen smisao u večnosti
Zato čovek nije na svetu da bih uživanjem i slašću potroši svoj život, nego da u životu svojim radom i žrtvom za dobrobit svoga bližnjega i za izgradnju boljega pravednijeg sveta, kao i zaštitu životinja i prirode, zasluži "darivano", večno spasenje. Bogataš nije mislio tako, niti mu je neko osim njega lično pao na pamet!
Ali, evo stigla ga je plata. Od sretnog i raskošnog bogataša je postao nesretan i bespomoćan bogataš, koji je otišao u pakao na večne i strašne muke.
A od tog nesretnog siromaha postao je zauvek srećan i ispunjen siromah Lazar, koji je otišao u raj u večnu slavu. I kad su se videli tu u večnosti, (kroz proziran ali hermetički odvojen prostor) bogataš je iz paklenih muka molio siromašnoga Lazara samo za jednu kap vode da mu olakša muke. Ali mu Lazar nije mogao ni u tome pomoći. Zašto? Zato jer je vreme milosrđa prošlo!
Tako da je za bogataša svaki vapaj, kajanje i molitva bilo uzaludno.

Evanđelje ističe da bogatima ne ometa niti škodi njihovo bogatstvo ako veruju i žive bogobojaznim životom, a siromašnima ne koristi njihovo siromaštvo, ako ne veruju i ne žive bogobojaznim životom.

Znači, Bogataš nije bio osuđen zato što je bio moćan, nego zbog toga što je bio fokusiran samo na svoje interese i na samog sebe, sebičan, voleo je samo sebe! Falila mu je Božija LJUBAV, prema bližnjemu nije osećao ništa, nije vodio računa o siromašnima, kojima je mogao sigurno direktno, ili indirektno pomoći.

Nije činio dobro, zaboravio je na Boga, i ako je odlazio u hram (crkvu) i možda zauzimao najčasnija i najviđenija mesta. Danas je to Lična Karta mnogih moćnika, ali vrlo često i najobičnijih egoista

Čuj Zapovest gospoda Isusa Hrista 
"A on odgovarajući reče: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom, i bližnjeg svog kao samog sebe." Luka 10:27
Bogatašev greh se nije sastojao u tome što je učinio neko zlo, već u tome što je on tamo gde je mogao, propustio da učini dobro. Postao je teški egoista i samoljubiv, to mu je omogućilo njegovo bogatstvo.

Te reči nisu upućene samo njemu, nego od sada i svima nama kako bih smo u pravom svetlu videli svoj život i upotrebili svako dobro, svako zemaljsko blago i bogatstvo ne samo za sebe, već i za dobrobit svoga bližnjega, ljudi koji me okružuju. Bogataš, ako hoće, može i treba učiniti mnogo dobrog za druge, ako su u potrebi, time stiče sebi prave istinske prijatelje i zasluge pred Bogom. Sreća nije samo u zemaljskim stvarima, u zemaljskom bogastvu, u zemaljskom zvanju, priznavanju i titulama, nego u spasenju duše.

Duša je CILJ
"Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobije a duši svojoj izgubi? Ili kakav će otkup dati čovek za svoju dušu?" Matej 16;26
Sve što svet pruža ne može čoveka totalno i trajno da usreći, pre će ga razočarati, povrediti i na kraju možda i uništiti. Bogataš nije sebičan i zao čovek zato što ima mnogo novca. Kod njega je opasnost u tome što mu bogatstvo često zatvori i blokira srce za ljubav, to pred infraktno stanje ga zaslepi da ne vidi bližnjega.
Ova pohlepa može biti testirana i primetna kroz sitne stvari, vrednosti.

Pohlepa za bogatstvom
Stvara skandale, društveni rat, ljuto rivalstvo koje se rađa među ljudima…Kako kod muškaraca, tako i kod žena. Biblija uči da je samo u Bogu pravo istinsko i najveće bogatstvo, ispunjenje duše, mir i sigurnost. Ko Bogu služi, i za njega živi u ime Gospoda Isusa Hristata nije sam, već mu Bog pomaže, jer Bog svoje nikada ne ostavlja same. Božja je pomoć tako snažna da može da zasladi i naj crnju gorčinu i od najvećeg minusa napravi najveći plus.

Apostol Pavle u Rimljanima poslanica 8:28  kaže: „Oni koji Boga Ijube njima se sve ide na dobro“. Reč bogatstvo ima veliko značenje u životu čoveka pojedinca kao i čitavih naroda. Posedovanje bogatstva samo po sebi nije ništa loše, nego naprotiv, stvarno dobro, i ako je stečeno ne sramnim i zakonskim putem, radom i trudom, ili nasledstvom. Ko je bogat ima i svoje povlastice, naravno da nije mnogo zabrinut za svoj napredak u budućnosti. Bogataš može mnogo štošta sebi priuštiti što je siromahu uskraćeno, ali i ozbljne odgovornosti pred živim Bogom kako raspolaže sa svoji dobrima.

Imanje i kompletno bogatstvo neće nikada sam po sebi čoveka potpuno ispuniti i zadovoljiti. Kad bi neko mnogo imao, pa i da zadobije čitav svet, ne bi bio potpuno ispunjen i sretan. To dolazi odozgo, samo kroz gospoda Isusa Hrista.

Iako bih sasvim drugčije izgledao život ljudi kad bi se mogli osloboditi svojih materijalnih briga i robovanja za bogatstvom. Ništa tako ne utiče na životnu radost i zdravlje kao preterana briga za zemaljskim dobrima, zvanjima i priznanjima. Kad bi neko iz mrtvih vaskrsnuo i došao da nam kaže šta nas čeka posle smrti?! Ljudi bih isto kao nekad bili tvrde šije, tvrdog srca ne mareći na posledice koje ih mogu zadesiti. Oni žele da žive sad i da im niko u tome uživanju ne ometa.
Kada dođe dan susreta sa Sudijom. "A On će reći: Kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite." Luka 13:27

Ko Gospoda Isusa Hrista veruje i po Njemu živi na spasenje mu je. On želi da se prihvatimo obveza već sada u ovom konkretnom životu.Upravo se zato obraća slabima i siromašnima. Dokle god svoja vrata ostavljamo otvorena, dokle god se ne zatvore, možemo biti sigurni, da nam Bog prilazi.
Ako budemo tražili pre svega Boga, ostalo će nam se nadodati. U suprotnom, ako sve drugo tražimo pre Boga nadajući se da ćemo njega posle naćí, grdno ćemo se prevariti, sve će mo izgubiti! Jer nam sve naše brige i nastojanja, sve blago i bogatstvo neće pomoći niti moći nadoknaditi da se iskupimo kod Boga. Amin

NAPOMENA
Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo tj. ono što Biblija uči i govori o posledici greha. Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči. Naš cilj u prvom redu i nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu.
Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.