crkva i nevolja

Biblija o Velikoj nevolji

BIBLIJSKE VELIKE NEVOLJE -

BIBLIJSKE VELIKE NEVOLJE 

Biblijsko objašnjenje: Šta je Crkva o kojoj je reč?

Biblijska Crkva Gospoda Isusa Hrista su: „Pokajani - oprani i opravdani u Krvi Gospoda Isusa Hrista - verujući Nanovorođeni narodi. Njih sačinjavaju isti - iz svih naroda i narodnosti koji su živeli, žive, ili će živeti na zemlji!

Religijija nije verujući narod. Bog je stvorio čoveka – Ne religiju. Gospoda Isusa Hrista su osudili i razapeli religiozni ljudi. Religija nije Božiji izum – religiozni duh je duh Antihrista.

Crkva nije svetska institucija koja je nastala iz promisli svetskog sistema, niti je ljudska tvorevina. Crkvu ne čini fizička zgrada ili tvrđava - koja se naziva - ovako ili onako. U Božijim očima ljudska najveća bogomolja je čovečije srce - ono je najlepši i najdragoceniji Božiji Hram, Sveto Pismo citati:
1.Korinćanima 3:16  "Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?" 
1.Korinćanima 6:19  "Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?"
Sve ostalo mu nije ni do kolena. Fizička ljudska tvorevinu i ništa od nje ne može ući u Carstvo Božije, a čovek oće! Amin.

Reč Crkva je živi pokajan - Krvlju Isusovom opran Božiji narod. Ona je živi organizam, čija je Glava i Načelnik vere i života - Gospod Isus Hristos koji direktno posreduje između verujućih i Oca Nebeskog.
Taj Gospod i Spasitelj može po svom obećanju doći svaki momenat da uzme svoj narod (Crkvu) da je uznese sebi u susret u oblake. To će se desiti pre velike Nevolje koje će pogoditi zemlju.

Kako će se to događati i kada?

"I na ovo treba da pazite znajući svoje vreme, da je već došao čas da se probudite od sna; jer sad nam je spasenje bliže nego onoga dana kad smo poverovali." Rimljanima13:11  

Svuda oko nas postoje znaci da možda živimo u poslednjoj generaciji, tj. u generaciji koja će i doživeti Drugi Hristov dolazak. Znakovi vremena pokazuju, da vrata nebeske slave samo što se nisu otvorila i da ćemo možda veoma skoro "videti Cara u krasoti Njegovoj." Isaija 33:17

Novorođeni hrišćani s pravom imaju blagoslovenu nadu u Njegov Drugi dolazak, jer je njima ovaj "dan D" sigurno bliže nego što je to bio kad su poverovali, Rimljani13:11 i primili Hrista. Čudnovato, koliko se proroštava u Bibliji ispunilo ili se danas ispunjava na naše oči.
Ratovi, izbeglice kao nikada, glad, zemljotresi, poplave biblijskih razmera, glad i epidemie (Korona - COVID 19), užasan strah sve više kontroliše svet i ne sigurnost, suicid i nemoć, materijalizam, telesnost i seksualna razuzdanost, koje bi se i životinje postidele, samo su neki od znakova ovog našeg vremena, a to su sve već bila i "normalna ponašanja" čovečanstva uništenog potopom kao i stanovnika Sodome i Gomore.

Tako reći za samo jednu generaciju, da će homoseksualno ponašanje biti javno prihvatano i pravdano? 
Ko bi onda pre 30-ak godina i pomislio da će neki gresi ili ponašanje biti danas slobodno promovisana i podsticana, a tada su bila sramotna, pa čak i zakonski zabranjivana. Linija između moralnog i nemoralnog kao da više ne postoji.
Dakle, ovo je jasan znak "Lotovih dana", i znak skorog dolaska "Sina čovečjeg". Crkva Isusa Hrista nije pošteđena težine koju donose ovi Lotovi dani.
"A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske." 1.Timotejeva 4:1
"Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe, i odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama." 2.Tim. 4:3-4
"I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge." 
Matej 24:11 

Hristovo Evanđelje je na udaru, Crkva je na udaru, od strane raznih svetskih religijskih nauka-mikseva koje donosi ovo "novo doba" .

BIBLIJSKE NEVOLJE SU SE PREBLIŽILE ZEMLJI

Činjenica da vreme velikih nevolja dolazi na zemlju je čvrsto utemeljena u Pismu.
U Danielu 12:1 čitamo, "i to ce biti vreme teskobe, kako ga nije bilo od kako je naroda do tada. U to vreme on ce izbaviti one od tvog naroda koji se nadju zapisani u knjizi." Ovo spominjanje "knjige" bez sumnje se odnosi na Knjigu života. Kakvo divno obećanje izbavljenja!
U Mateju 24:21-22 Isus lično kaže: "Jer će tada biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja sveta do sada, niti će ikada biti. I da se oni dani ne skrate, niko se ne bi spasao, ali izabranih radi skratiće se ti dani."
"Izabrani" ovde odnosi se na Izrael, kao što se vidi iz konteksta stihovi 16,20.

I Daniel i Isus su govorili o istom "vremenu nevolje" i danu "velikih nevolja" koji će doći na zemlju. Knjiga Otkrivenja daje nam mnogo detalja o događajima koji će nastupiti na zemlji za vreme velikih Nevolja.

Šesto poglavlje počinje sa otvaranjem sedam pečata suda.
Nevolje se nastavljaju sud sedam truba i sedam češa Božijeg gneva koji će biti izliveni na zemlju.

Ako želiš potpuno da razumeš šta će ove Velike Nevolje biti, pročitaj sada Otkrivenje glave 6 do 19. Velike Nevolje koje će doći na zemlju dolaze sa Neba. Božiji gnev se izliva za vreme ovih nevolja. Kada se šesti pečat otvori u Otkrivenju 6:12, oni na zemlji pokušavaju da se sakriju i prizivaju kamenje i planine da padnu na njih. Oni kažu: "veliki dan Njegovog gneva je došao i ko može ostati". U Otkrivenju 14 Velike Nevolje smatraju se Božjom ljutnjom i gnevom.

Pečati su otvoreni na Nebu i odgovarajući Sud dolazi na zemlju.
Anđelima su već predate trube na Nebu i kada oni zatrube po redosledu odgovarajući sud dolazi na zemlju. Živih sedmoro anđela otvaraju pehare živih bića i ponovo odgovarajući sud dolaz na zemlju. Svi ovi sudovi potiču iz Neba. Nevolje koje već doživljava Božije dete dolaze od sveta - kojim upravlja Sotona. Nevolje koje će doći na svet - doći će od Boga.

Zašto dolaze ove Velike Nevolje? Božija Reč kaže da je njihova namena trosturka.
1) da iskuša ljude koji žive na zemlji Otkrivenje 3:10
2) da bi Bog mogao izliti svoj gneva na zle Otkrivenje 15:7 
3) da uništi one koji su uništavali zemlju Otkrivenje 11:18

Oni koji pripadaju u jednu ili u sve od ovih kategorija biće na zemlji da dožive vreme Nevolja. Ovde je opomenuo i Crkvu verujuće Gospoda Isusa da se pokaju, inače će sasvim sigurno i oni proći kroz Velike Nevolje.
Očigledno je da bi oni mogli izbeći Velike nevolje ako se pokaju.

U Otkrivenju 3:10 Gospod govori Filadelfijskoj crkvi. On kaže "Jer si održao moju reč strpljivo, Ja ću te takođe sačuvati casa iskušenja koji će doći na sav svet da iskuša one koji prebivaju na zemlji."
Ovde je definitivno obećanje ovoj Crkvi daće izbeći Velike Nevolje.

Nepokajani iz Tijartirske crkve, koji nisu želeli da se odvrate od svog duhovnog nemorala, proći će kroz strašne Nevolje i propustiti će vaznesenje, kada bude Gospod Isus Hristos vazneo u trenutku oka sav svoj pokajan i u Krvi Hristovoj opran i opravdan narod.

Dok se krecemo dalje kroz knjigu Otkrivenja, četvrto poglavlje nam daje opis Božijeg prestola.
Vidimo 24 starešine i živa stvorenja. Takođe vidimo sliku nebeskog divljenja i slavljenje Boga. U 5. poglavlju vidimo rolnu ispisanu iznutra i spolja zapačaćenu sa sedam pečata. Anđeo objavljuje jakim glasom - "Ko je dostojan da uzme rolnu i da razlomi njene pečate?"
Vidimo Jovana kako plače i rida tresući se - Zašto grčeći se - Zašto? Zato, što se ni jedan čovek nije našao dostojan da uzme spise i da razlomi njihove pečate.

Tada je Isus Lav iz Jude istupio izgledajući kao zaklano Jagnje. On uzima rolnu iz desne ruke Oca. Tada cujemo pesmu otkupljenih u Nebu. Oni pevaju novu pesmu.
"Ti si dostojan da otvoriš Knjigu i da razlomiš njene pečate jer si Ti bio zaklan, Ti si nas otkupio Bogu Tvojom krvlju. Od svake vrste, jazika, ljudi, nacije i nacinio si nas kraljevima i kraljevskim sveštenicima Bogu - i mi ćemo vladati na zemlji".

BDITE I BUDITE SPREMNI
Očigledno je da je Isus zamislio da Njegovi učenici i Crkva u svakom dobu iščekuju Njegov dolazak po njih. Njegova rec za učenike je bila "Bdite i budite spremni". Prema ovim rečima, trebamo uvek da smo povezani u mislima i srcem sa Gospodom Isusom kroz molitve i slavljenje, zahvaljivanje i svedočenje o Carstvu Božijem da je blizu!

Ni jedan čovek ne zna dan ili čas kada će Gospod uzeti Svoju Crkvu sa zemlje. Zato moramo bdeti - ne zbog Velike Nevolje ili otkrivanju Antihrista - nego zbog Isusa Hrista koji može doći po nas u svaki čas.
U Mateju 24:42 Isus počinje Svoje bodrenje na bdenje i na to da budemo spremni serijom uporedbi.
"Zato" Isus je rekao "Budite spremni jer Sin čovečiji dolazi u vreme kada ne misliš da će doći".
Tada je Isus dao upoređenje o vernom i mudrom sluzi.
Njegov gospodar ga je učinio upraviteljem kuće, a kada se gospodar vrati načiće ga da to radi - to znači spremno čekati. Isus je opomenuo na zle sluge koje kažu u svom srcu "Moj gospod kasni sa svojim dolaskom". Ja verujem da svaki put kada predaješ da se Uzesenje neče i ne moze dogoditi pre Nevolje ili nakon otkrivenja Antihrista - ti kazeš da Gospod kasni sa svojim dolaskom. Isus nas upozorava da takvo verovanje sluga vodi u lenjost.

Gospod je došao u vreme kada ga sluga nije očekivao. Taj sluga dobio je svoj deo sa nevernicima. Ponavljam da je čitav koncept taj da Gospod deli da mi budimo i da budemo spremni za Njegov dolazak - a ne da čekamo na Nevolje ili njihov početak ili otkrivenje Antihrista.

Budi spreman na to da Isus Hrist dođe po nas u svaki čas.
Staviti bilo koji dogadjaj ispred dolaska Isusa Hrista po Njegovu Crkvu je u suštini govoriti da će Gospod kasniti sa svojim dolaskom dok se taj događaj ne dogodi. Ovo predavati je veoma opasno i Isus lično upozorava protiv toga.
Kroz Matej 25 Isus naglašava potrebu da budemo spremni. U uporedbi o deset devica, pet ludih devica nisu bile spremne za Gospoda kada je On došao.
Kada je izrečeno "Gle dolazi mladošenja", oni koji su bili spremni su ušli.
U 13. stihu Isus kaze: "Pazite zato jer i ne znate ni dan ni čas kada će Sin čovečiji doći".

Mi čvrsto verujemo da dolazak Hrista preti da nijedno proročanstvo ne treba da bude ispunjeno pre nego što On uzme Svoju Crkvu i da je On odredio za svaku generaciju da bude spremna i da čeka Njegov dolazak.
"A on reče - idi Danijele, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do posljednjega vremena." Danijel 12:9
"Stražarite dakle istrajno i molite se Bogu da biste se udostojili pobeći do svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom Čovječijim."
Luka 21:36

Kako Izbeći sve stvari koje treba da se dogode?

PRIPREMA
U svetlosti činjenice da Gospod može doći čak i danas, šta da ja radim kao Hrišćanin? Prvo dozvoli mi da ti kažem šta treba da radiš.
Nemoj napustiti svoj posao, prodati svoju kuću, nemoj razmišljati koliko para možeš pozajmiti a da ne moraš da vratiš. Isus kaže : "Radite dok ja ne dođem" Luka 19:13. On želi da mi nastavimo sa svojim radom. Isus kaže "Bdite" Matej 24:42. Treba da bdieš.
Pismo kaže "A onima koji ga čekaju pojavice se drugi put" Jevrejima 9:28.
Treba da budeš spreman. Isus je rekao "Budite zato spremni, jer u čas u koji se ne nadate - doći će Sin čovečiji". Matej 24:44

Pitanje u ovom trenutku jeste, "Da li si spreman?"
Zamisli da Gospod danas kaže "Ovo je kraj! Ti si završio svoje svedočanstvo. Dođi kući!"
Da li bi zajedno sa Crkvom bio poveden u susret Gospodu u vazduhu ili bi bio ovde dole, českajući i pitajući se šta se dešava? Koliko je samo bolje ići sa Crkvom nego biti ostavljen da se suočiš sa Velikim Nevoljama i svim užasom i strahom koji dolazi na zemlju.
Nemoj dozvoliti da ti budeš svedok i očevidac ovih užasa! Jednostavno otvori svoje srce i predaj život Isusu Hristu.

Zašto ga jednostavno ne prihvatiš kao svog Gospodara i Spasitelja i da kao što On kaže "Budeš spreman"? Potrebno je da budeš spreman-a? Da, Isus Hrist prebiva u tvom srcu i u tvom životu.

OPOMENA  je vrlo ozbiljna! Gospod Isus kaže: "jer će biti velika nevolja, kakve nije bilo od početka sveta do sada". Matej 24:21

Razmisli, pa se što pre odluči za večnost u Nebu sa Gospodom Isusom Hristom.