pali anđeli

Pali anđeli

KO JE SOTONA?

Sotona je stvorenje Božije, koji je posedovao slobodnu volju, vlast i autoritet u svim svojim odlukama u službi za Boga. Njegovo nebesko ime je (Luzifer Svetlonoša Herubim); bio je to najuzvišeniji, najmoćniji anđo i čuvar Božijeg prestola slave u nebu, dominirao je među svim anđelima. Od te sile poželeo je više vlasti, poželeo je da vlada, da se dočepa prestola Božije slave, da se izravna sa Bogom Stvoriteljem, da on bude bog!

Usudio se i pokušao je da se popne na Presto Božije slave!
Da bi to ostvario, uspeo je da zavede trećinu nebeskih anđela u svoju korist, da njemu služe, da dođe do prestola. Onda je sa trećinom palih anđela udario protiv Boga! Započeo je rat na nebu protiv Boga.

Bog je njega, sa svim palim anđelima zajedno, gromovno ošino i počistio sa "Nebskog trona i Svoga carstva", (strmoglavioih) zabacio, izbacio van Svoga carstva, i prostora neba u kojem caruje Gospod Bog i anđeli koji verno i sradošću služe Bogu, kao i svi koji se verno Njemu klanjaju, a žive u Nebu.
Zli Sotona i njegovi duhovi pali anđeli od tada lebde razbijeni širom vasione, a naročito su aktivni u orbiti zemljine svere. Sada je Sotona vođa i bog palim anđelima i demonima, oni su ljuti neprijatelji Božiji i svih onih koji Boga ljube.

Zato se sotona i zli duhovi (demoni), krvnički udruženi opiru Božjim namerama, i žele da što više učine zla protiv Gospoda Boga Stvoritelja. Ipak, on je podređen Božjoj suverenoj vlasti! Gospod Isus Hristos mu je stao na glavu i smrskao sve njegove nade, pobedio ga je, bez Božje dozvole ništa ne može da učini! On zna, konačna kazna mu je:
Biće svezan i bačen u večno Ognjeno jezeru "Pakao" koje je za njih spremljno.

Sotona nije neprijatelj za poceniti!
On je bog ne samo palih anđela, već svog palog i grešnog sveta. Zli Sotona da bi zadobio svet, koristi sva svoja lukavstva, sav svoj sjaj, sav svoj nebeski arsenal; pretvara se u anđela Božijeg i čudotvorca iscelitelja, i druge varijante.

Njegova vizitkarta je: Lažov, i koji Optužuje, Lopov, Ponos, Ubica, i Oholost, Licemerje, Prevarant, Zavodnik, Spletke, Prokletstvo i Zle mislii, sve vrste Vračanja, kreator Horoskopa, Zvezdara i sav Spiritizam, sve što je žalost i bol, nepravda i prokletstva dolaze od njega i iz njega, i još će se utelovati u fizičko telo Antihrista.!

Svi koji se nepokaju i u svoje živote neprime Gospoda Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja, pripadaju palom svetu čij je bog Sotona, i svi će provesti večnost u Paklu. 

Biblijski dokazi

Isaija 14:12-14 "Kako pade s neba, zvezdo danice, kćeri zorina? Kako se obori na zemlju koji si gazio narode? A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo, više zvezda Božjih podignuću presto svoj, i sešću na gori zbornoj na strani severnoj; Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se s Višnjim."

2.Korinćanima 11:14."I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim."

Jezekielj 28:13-17"Bio si u Edemu, vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamant, hrisolit, onih, jaspis, safir, karbunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale. 14 Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenog. 15 Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi. 16 Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i grešio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenog, heruvime zaklanjaču! 17 Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošću svojom; baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju."

Živimo u vreme kada delovanje "palih anđela" neprestano raste

Dovoljno je samo pogledati medije i dešavanja u svetu. Sa svih strana nas zapljuskuje poplava okultizma, mistike, nemorala, izopačenosti, mržnje, ubistava, propaganda sekti i kultova. Stiče se utisak kao da se celo čovečanstvo odlučilo da krene u rat protiv Boga.

Mišljenja teologa se razilaze oko toga šta su zapravo demoni, ali je sasvim jasno da se radi o palim anđelima koji su na "privremenoj slobodi", naspram onih koji su zarobljeni u Tartaru. 2.Petrova 2:4; Juda 1:6

Postoje međutim, i druga ne biblijska shvatanja koja veruju neki hrišćani. Filon, Josip i mnogi rani hrišćanski pisci smatrali su da su to duše zlih ljudi koji su umrli, ali Pismo govori da nespašeni mrtvaci na mestu mrtvih čekaju poslednji sud Luka 16:23; Otk. 20:13, a ne da slobodno lutaju unaokolo. Drugi misle da su to bestelesni duhovi predadamske rase. Ova učenja su našla plodno tlo u spiritizmu i nekim Nju Ejdž pravcima. Međutim, Biblija ne spominje predadamsku rasu, pojam koji je nastao da bi se na neki način učvrstila tzv. "teorija jaza".

POREKLO DEMONA ILI ZLIH ANĐELA

Strogo uzevši, u Bibliji se spominju tri grupe ovih duhovnih bića: Zli anđeli, koji su zbog nemoralnosti okovani u Tartaru 2.Pet. 2:4; Juda 1:6. Više o sotoni niže.
Čini se da je njihov glavni zadatak da podupiru svog vođu, u borbi protiv Boga i Njegovih saveznika Božijih anđela i Božijeg naroda.
Zatim postoje demoni koji se spominju pod različitim imenima: "zli duhovi, nečisti duhovi" 5.Moj. 32:17; Ps.106:37

BOG I ZLI ANĐELI

Bog se njima ponekad koristi da bi ispunio svoje planove i namere, naročito da učvrsti ljude u pobuni protiv Njega samog. Sud. 9,23; 1.Sam. 16,14; Ps. 78,49  Bog je vrhovni gospodar Carstva (njihovog duhovnog prostora) zlih duhova, iako oni ne deluje prema Njegovim odredbama. Bog ovim duhovima dopušta da deluju, kao što dopušta da zli ljudi napreduju unutar Njegovog konačnog plana za čoveka. Bog ima suverenu vlast nad zlim duhovima i oni su Mu podređeni. Bog im strogo ograničava delovanje. 1.Car. 22:18-23 Iz ovog se odeljka jasno vidi da Bog ima krajnju kontrolu nad svetom zlih duhova i dopušta im da deluju kada se to slaže s Njegovom suverenom voljom i namerama. Jov 2,1-7

SADAŠNJE DELOVANJE DEMONA

Pretpostavimo li da su zli duhovi i demoni isto, oni onda deluju na sledeće načine
Okultizam:
Rukovode "okultizmom", tj. mističnim i tajanstvenim praksama, koje je Bog zabranio i koje su nazvane "gadostima", jer su povezane sa idolopoklonstvom. Ovakve prakse ljude zavode, zarobljavaju i vode u robovanje Sotoni, tj. "postvaruju njegovo naličje i njegov um" koji su iskrivljeni i izopačeni - sasvim protivni Božjem umu i naumima. Sotona voli da izvrće sve što je Bog stvorio ili zapovedio. Kukasti krstovi, imena sricana unazad i najrazličitije seksualne izopačenosti, tipični su proizvodi sotoninih nakaradnih misli. 

Pod nazivom okultno spadaju još strašnija polna izopačenja, te ono što poznajemo pod imenom "spiritizam" (komuniciranje - opštenje) sa zlim duhovnim svetom, često nazivano kao (komuniciranje - opštenje) sa mrtvima - pokojnicima). Ljudi koji se svesno i nesvesno upuštaju u takve stvari, otvaraju se mogućnosti demonskog uticaja, ometanjima, uznemirivanjima i proganjanjima, a u krajnjim slučajevima i opsednutosti demonom (što znači: biti pod potpunom vlašću demonske sile).

Što se čovek duže time bavi, sve je gore, a šanse za oslobođenje sve se više smanjuju. U ovo područje spadaju proricanje budućnosti, astrologija tj. horoskopi,
Prorok Isaija 47:13. Umorila si se od mnoštva namera svojih; neka stanu sada zvezdari, koji gledaju zvezde, koji proriču svakog meseca, i neka te sačuvaju od onog što će doći na te.
Dela 16:16. A dogodi se kad iđasmo na molitvu da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i vračajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima.
kojih je svrha da čoveka dovedu u sotonine kandže. Već pomenut spiritizam, opštenje živih sa mrtvima, uključujući i savetovanje sa medijima i prisustvovanje seansama. Na takvoj seansi demoni oponašaju glas umrle osobe.
Krajnji oblik okultizma uključuje vračanje (obavljanje sotonskih rituala i obreda) i stvarno poštovanje sotone. Bog Biblije oštro zabranjuje sve takve prakse.
2.Mojsijeva 7:11-12. A Faraon dozva mudrace i vračare; te i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štap, i premetnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždre njihove štapove.
3.Moj.19:26-31
Ne jedite ništa s krvlju. Ne gatajte i ne vračajte. Ne izbrijavajte svoje zulufe, i ne podrezujte krajeve svoje brade. Ne režite se po telu radi pokojnika, i ne iscrtavajte po sebi znakove. Ja sam Gospod! Ne obeščašćuj svoje ćerke dajući je za bludnicu, da se zemlja ne bi odala bludu i ispunila pokvarenošću. Držite moje subote, i poštujte moje Svetilište. Ja sam Gospod! Ne obraćajte se prizivačima duhova, niti tražite savet od vidovnjaka, da se ne onečistite o njih. Ja sam Gospod, Bog vaš!

1.Dnevnika 10:13 Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik,

5.Mojsijeva 18:10; 3.Moj.19:26-31; 3.Moj. 20:6-27; 5.Moj.18:10-14; 1.Sam. 28; 2.Car. 17:17-18; 2.Car. 21:1-6; 2.Car. 23:24-25; 1.Dn.10:13-14; Isa. 2:6; Isa. 8:19-20; Isa. 47:9-15; Jer. 27:9-10; Jer. 29:8-14; Jer. 29:21-23; Jezek. 13:17-23; Zah. 10:2; Mal. 3:5

Ovde treba spomenuti i "kult mrtvih" ili "smrti" koji je veoma snažan na prostoru Balkana.

Mora se naglasiti da su u svim ovim slučajevima temeljni principi prevara, obmana i zavaravanje. Božji protivlek je vera (oslanjanje na Božju Reč i delovanje u skladu s njom), i priznanje propraćeno oproštenjem (dela tame svetlost razotkriva i lišava ih sile). To pak mora biti propraćeno doslednim životom s Bogom i neprestanim pokajanjem (stalan život poslušnosti Bogu), inače bi čovek ponovno mogao da se vrati starom načinu života. Za nehrišćanina koji se bavio takvim stvarima, jedino je rešenje da se obrati Hristu i živi gore opisanim životom.

Sva svetska, a nažalost i mnoga crkvena mišljenja o ovom "princu tame" su veoma često pogrešna, jer istina je daleko uznemiravajuća. Njegova moć nije za potcenjivanje, on je u stanju da upravlja svetskim sistemima i ljudima.

Efescima 6:11-12. Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog: Njegove glavne taktike su: slagati, pokrasti, ubiti i uništiti Jovan 10:10. 

U svemu se protivi Bogu, tj. ima opsesiju da on bude taj kojeg će čovek poštovati kao boga. Predani sveti (tj. novorođeni hrišćani), su njegova najveća smetnja za ostvarivanje njegovih planova - uništenja. Stoga su oni pored Boga njegovi prvi neprijatelji.
Naravno, on je i ljuti antisemita, mrzi do uništenja Jevreje. Biblija navodi mnogo stihova o sotoni i njegovom delovanju, razmotrimo ih... protiv Boga" (grčki: kosmos - red u svemiru).
On je gospodar "vazdušnog kraljevstva" (prostranstva), što upućuje na to da on deluje iz atmosfere - (duhovne) sfere koja je iznad ljudske, ali niža od Božje. On je bog ovoga doba, doba koje je suprotstavljeno dobu koje će doći (razdoblju od 1000 godina i večnosti).
On je začetnik svake paganske religije i idolopoklonstva 1.
Kor.10:20. Kao i ostali anđeli, i on je stvoreno biće koje se pre stvaranja materijalnih bića pobunilo protiv Boga. Jezek. 28:15-17 i Isa.14:12 Verovatno upućuju na njegovo prethodno stanje i pad koji je zatim usledio. Uzrok pada čini se da je bio njegov veliki ponos i želja da istisne Boga - da on postane poput boga. Poslednji odlomak iz Jezekilja se prvenstveno odnosi na vavilonskog i tirskog kralja; zbog njihovog đavolskog ponosa, oni su tipovi sotone; oni neposredno upućuju na sam karakter Sotone.

NJEGOVO POREKLO

Sotona je ustvari pali anđeo. Pre pada u greh, ime mu je bilo Luzifer - svetlonoša, bio je najuzvišeniji, najmoćniji, anđo svetlosti, hteo je da se popne na presto Božije slave, udario je na Boga, svoga Stvoritelja. Bog ga je zato sa gnjevom strmoglavi, izbacio iz Svog carstva, sada je on vođa demonima koji se zajedno sa njim opiru Božjim namerama. Ipak on je podređen Božjoj suverenoj vlasti. Bez Božje dozvole ništa ne može da učini - Bog je taj koji mu ograničava polje delovanja Jovan 2:1-7. Ma koliko to nerazumljivo izgledalo, Bog je njemu dopustio da i dalje živi i deluje i to ponekad i kao sam izvršilac Božje pravde ili sredstvo za proveravanje čovekove krajnje odanosti Bogu. Najverovatnije da ga ovo čini još više nesretnim i ljutim, jer biva upotrebljavan od strane svog neprijatelje, tj. u korist Božijeg carstva.

Njegova imena govore o njegovom karakteru. Reč "Sotona" (jevreski. Satan), koja se pojavljuje trideset i pet puta u Novom zavetu, znači "protivnik" Jovan 2:1; Danilo 21:1.

Drugo mu je ime "đavo" (grčki: diabolos), što znači klevetnik, odnosno optužitelj (pojavljuje se trideset i sedam puta u Novom zavetu). Takođe je nazvan i "zli", "nečastivi" (grčki: hoponeros), čemu odgovara starozavetni naziv "Belijal" (zloća) Mt. 5:37; Mt. 13:19; Mt. 13:38; Jn.17:15; Ef. 6:16; 1.Jn. 5:18-19; 2.Kor. 3:15.
Nazvan je "Kušač" i "Zmija" i uvek nastoji da ljudi postanu slični njemu - protivnici Bogu. Mt. 4:3; 1.Sol. 3:5

Takođe, poznat je i kao "Valzevul" (hebr: Baal-zevul). Ime pripada paganskom bogu (idolu) ali je modifikovano i primenjeno na Sotonu, a znači "gospodar muva" ili "gospodar đubrišta", što naglašava njegovu vlast nad svim palim anđelima - demonima.

Čini se da je on bio Heruvin (branitelj Božje pravednosti ili svetosti) s obzirom na njegovo kasnije učestvovanje u optužbama; razvio se nalik policajcu koji je krajnje nepošten. Njegov pad je prethodio čovekovom padu.

1.Tim. 3:6; 2.Pet. 2:4; Sudije 6; Isa.14:12; Jezek.28:11-13.
On je čovekov neprijatelj i još više od toga, on je neprijatelj Božji. Neprijatelj je Božji zato što se uvek suprotstavlja Božjoj odluci da Bog spasi i obnovi palog čoveka.

Njegovo neprijateljstvo prema čoveku se očituje u tome što on kao javni tužilac, uvek pred Bogom zahteva najveću kaznu za greh. On čoveka optužuje za sve, ljudima lažno prikazuje Boga i zavodi ih od Boga.

Otkrivenje 12:10; 1.Mojsije 3; 1.Timotejeva 5:15.

Svakome želi da uništi ugled. On je knez i vladar ovoga sveta - "delu čovečanstva koje je odvojeno od Boga i koje je Iz nama tajanstvenih razloga biće stvoreno savršenim, podleglo je zlu i palo u greh. Pošto Bog ne želi nasilno da gospodari nijednim bićem, i mora postojati mogućnost slobodnog izbora, tako je i sotona napravio svoj izbor.

SOTONINA MOĆ I OGRANIČENJA

Ne treba ga potceniti. On ima moć nad ostalim palim anđelima Matej 25:41; Efescima 6:11-16; Otk.12:7.

On takođe upravlja svetom neobraćenih ljudi. Matej 13,38-39; Dela 13:10; Dela 26:18, 1.Jn. 3,8-9 
Poseduje vlast nad ljudima, ali je ustvari otimač vlasti, jer je Hrist pravi naslednik i vladar svih kraljevstva sveta. Luka 4:6

Kušajući Isusa, Sotona Ga je nagovarao da ga poštuje i zauzvrat Mu je obećavao carstvo sveta. Međutim, njih je Hristu kao Mesiji, već obećao Njegov Otac. Isus će se prilikom Svog drugog dolaska predstaviti kao "Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima", i zbaciće Sotonu (svezati) i vidljivo preuzeti otetu Mu vlast.

Sotona je skoro uvek povezan sa bolestima i smrću, jer je za oboje odgovoran.

Luka 13:16; Jovan 8:44; 2.Korinćanima 12:7; Jev.2:14.
Sa druge pak strane, stvarno izvršenje smrti ponekad je pripisano Božjim anđelima, a ponekad samom Bogu. Što se tiče smrti, hrišćanin je u Božjim rukama i onda kada boluje i pati. Hrišćaninu se ništa ne može dogoditi bez Božijeg dopuštenja.

NJEGOVO SADAŠNJE DELOVANJE

Sotona je sebi postavio cilj da se suprotstavlja Bogu i sprečava izvršenje Njegove volje i namere. Isus je uočio stanoviti smišljen plan koji je bio suprotan Božjoj želji da spasi čoveka Jovan 10:10.
Sotona je pokušao da ubije Isusa dok je Isus još bio dete, a i kasnije je hteo da Mu ugrozi život, ali Bog to nije dopustio i pobrinuo se da Gospodu Isusu ni dlaka s glave ne padne "dok ne dođe njegov čas", čas koji Isus naziva i "časom sila tame".  Isus Hristos je Gospod! Amin.

Isus je takođe uvideo da sotona deluje "nad" ili "u" ljudima. On se služi različitim metodima da bi ostvario svoj cilj. Budući da ne može direktno da napadne Boga, Sotona napada najveće i najvoljenije Božje stvorenje i tako nanosi bol Bogu - pakosti mu. Biblija spominje sledeće sotonine metode: laganje, izvor je laži i potiče druge da lažu Jovan 8:44; Dela 5:3; dovođenje ljudi u iskušenje prikazujući predmet tog iskušenja veoma prihvatljivim, poželjnim i korisnim Matej 4:1; stalno napadanje 2.Kor.1:7, naročito onih koji su uključeni u propovedanje Evanđelja;

- sprečavanje Zaharije 3:1; 1.Solumljanima 2:18; Efscima 6:12;
- rešetanje Luka 22:31;
- pretvaranje 2.Korinćanima 11:14-15; Matej 13:25
- ptuživanje Otkrivenje 12,9-10
- ubijanje Jovan 8:44 
- opsedanje Jovan 13:27

Dakle, sotona prvenstveno želi da postigne to da ljudi robuju nekoj pokvarenoj i izopačenoj filozofiji ili naučavanju, koje će ih odvesti u izopačen način življenja - protivan Božijim zakonima. Što se tiče hrišćana, sotona nastoji da ih što više udalji od Božje volje Matej 4:10; Mt.16:23; 1.Kor.7:5 tj. otuđi od Boga. Prefinjenost i lukavstvo njegovih nastupa u Bibliji je naglašeno na mnogo mesta Lk.13:16; 2.Kor. 2:10-11; Ef. 6:11; 1.Tim. 3:6-7; 2.Tim. 2:26.

SOTONINA SUDBINA

Veliki sotonin protivnik jeste sam Bog. Bog je dozvolio sotoninu prisutnost u svemiru, ali je takođe pokrenuo proces kojim će sotonu potpuno da uništi. Hrist je na golgotskom krstu pobedio sotonu - razoružao ga. To je ispunjenje onoga što piše u 1.Mojsije 3:15 (usp. 1.Jovanova 3:8.

Za vreme svog zemaljskog života, Isus je savladao sotonu i u svakom trenutku svog života pokazao je potpunu nadmoć isterivanjem zlih duhova, lečenjem bolesti i opraštanjem greha. Krst Hristov uključuje i poraz svih sotoninih saveznika Kološanima 2:14-16; 2.Korinćanima 2:14.

Slika koja je u oba odlomka upotrebljena u vezi je sa rimskim običajem da svaki vojskovođa koji doživi pobedu, šalje poruku u Rim da mu u čast prirede paradu (procesiju). Ako mu je odobreno, on bi sa svojim ljudima svečano ujahao u Rim s najuglednijim zarobljenicima - koji bi kasnije bili smaknuti - lancima vezanim za njegova bojna kola.

Na sličan način, Hrist je doneo važnu i potpunu pobedu, i Otac Ga je nagradio svečanom paradom. Sotona je poražen Hristovom moći u Hristovim ljudima. 
Luka 10:19; Otk.12:11; Rimljanima 16:20; Efesci 6:12; 1.Jovanova 5:18-19.

Konačna osuda sotone je pripremljena; njega čeka pakao. Mt. 25:41; Otk. 20:10 Sotona se sada nalazi "u vazduhu" i ima pristup i nebu i zemlji Jov 1:6-7; Jov 2:1; Ef. 2:2; Ef. 6:12 - nekakvom "duhovnom međuprostoru". Čini se da je to njegovo glavno prebivalište još od čovekovog pada. Kaže nam se da će za vreme "velike nevolje" nakratko biti bačen i na zemlju. Na kraju tog razdoblja neko će vreme biti slobodan da učvrsti čoveka u njegovoj pobuni Otk. 20:3 protiv Hrista. Poslednja njegova pobuna biće ugušena, a onda će biti zauvek bačen u ognjeno jezero Otk. 20,7-10; Mt. 25,41, gde će mu biti konačan kraj. 

Ko je Isus Hristos u ovom našem slučaju za grešnika?
Mnogi ljudi će tvrditi da je Isus Hristos dobar čovek, veliki učitelj i čak i Božiji prorok. Ove činjenice su definitivno istina o Isusu Hristu, ali one ne govore ko je On zaista.

Biblija nam kaže da je Isus Bog u telu, Bog koji je postao ljudsko biće. Evanđelje po Jovanu 1:1-5+14. Bog je došao na zemlju da nas nauči, da nas isceli, oslobodi ispravi, da nam oprosti i da umre za nas! Isus Hrist je Bog, Stvoritelj, suveren Gospod.
Da li si ti prihvatio-la ovog Gospoda Isusa Hrista?

Ko je Spasitelj i zašto nam je Spasitelj potreban?

Biblija nam kaže da smo svi grešni, svi smo se pobunili i uradili nešto loše protiv Boga. Kaže apostol Pavle u Rimljanima 3:10-18. Zbog posledica našeg greha, podložni smo Božijem gnevu i osudi. Jedina pravedna kazna za naše grehe, počinjene protiv bezgraničnog i večnog Boga je večna kazna pakao. Rimljanima 6:23; Otk.Jovanovo 20:11-15. Zato nam je potreban Spasitelj! Isus Hristos je došao na zemlju i umro umesto nas.
Isusova smrt, kao utelovljenog Boga, je bila potpuna cena za naše grehe 2.Korinćanima 5:21.

Ti isto, ako si pod bilokojom tačkom razno imala kontakte sa gatarima ili spiritistima, i njima sličnim, sa svima koji su pod uticajem sotonskim, možeš biti slobodan-a u ime Gospoda Isusa Hrista. 
Ako osećaš da ti srce to želi, onda je to Sveti Duh koji te potstiče da svoj život od sada predaš pod Božiju upravu i vođstvo. Ova molitva ti može biti od koristi, ako je ti tvojim rečima srca formulišeš izgovoriš Bogu u ime Gospoda Isusa Hrista.

MOLITVA

„Bože, znam da sam zgrešio-la protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen.a Ali Gospod Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se sada okrećem za uvek od svojih greha, svih veza sa zlim duhovima i demonima, vračarima i spiritistima, bioenergičara i svima sa kime sam bilo kada imao-la kontakt, i praktikovala njihove naloge i predloge. Spali te veze Gospode Isuse Hriste, Tvojim Svetim Duhom, i OPERI ME Tvojom prečistom, spasonosnom i isceliteljskom krvlju!

Naređujem: "U ime Gospoda Isusa Hrista, odlazi Sotono od mene i iz mog života u pakao! Amin.
Presecam svaku zdušnu, mentalnu i telesnu vezu koja nije od Stvoritelja Gospoda Boga, Gospode Isuse u Tebe se uzdam! U sve dane života moga! U Silu tvog oslobodilačkog autoriteta koja leči, i oslobađa kroz Tvoju krv, primio-la sam Te za svoga lićnog zastupnika, spasitelja i Gospoda. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje, oslobođnje i dar večnog života. Amin!

Ako si ovu molitvu izgovorio-la iz srca, Gospod Isus ti je sve oprostio, oprao je sve tvoje grehe, duh, dušu, misli i telo.
Sada si ČIST-A kao zlato! Čitaj Bibliju, i trudi se da čisto živiš. Moli se da Gospod Bog nastavi delo svoje po svojoj volji koje je sa tobom započeo.
I videćeš, Gospod Bog ima divan plan sa tvojim životom. Amin.

NAPOMENA

Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo tj. ono što Biblija uči i govori o doktrini Svetom Trojstvu i anđela. Ali, verujemo da možda njima nisu prihvatljive mnoge druge stvari o kojima Biblija uči.

Naš cilj u prvom redu nije da ljudima (bilo koje verske ili religiozne pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu. Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On (Bog) i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim Svetlom.