znaci nevolje

Šta su nevolje u Otkrivenju?

Šta će da se dogodi prema proroštvu o poslednjim vremenima?

Kratak opis

Biblija ima monogo toga da kaže o poslednjim vremenima. Skoro svaka knjiga u Bibliji sadrži proroštvo u vezi poslednjih vremena. Bilo bi teško da sakupimo i podredimo sva ova proroštva. Evo vrlo kratkog pregleda onoga što Biblija kaže da će se desiti u poslednjim vremenima.

Hrist će ukloniti sve novorođene vernike koji su deo Crkve (Novozavetni sveci) sa zemlje kroz događaj koji je poznat pod imenom Uznesenje. 1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:51
Ovi vernici će biti nagrađeni za svoja dobra dela i službu tokom svog života na zemlji kod sudijskog Hristovog prestola ili će izgubiti svoju nagradu, ali ne i večni život, zbog nedostatka službe i poslušnosti. 1. Korinćanima 3:11-15; 2. Korinćanima 5:10

Antihrist (zver) će doći na vlast i potpisaće pakt mira (zavet) sa Izraelom za sedam godina. Daniel 9:27
Ovaj sedmogodišnji period je vreme poznato kao vreme Nevolje. Tokom Nevolje, biće užasnih ratova, gladi, epidemija i prirodnih katastrofa. Bog će izlivati svoj gnev protiv greha, zla i pokvarenosti. Nevolja će imati četiri konjanika apokalipse, sedam pečata, trubu i posude gneva.

Na polovini tih 7 godina, antihrist će prekinuti zavet mira sa Izraelom i započeće rat protiv njih. Antihrist će počiniti gnusobu opustošenja i postaviće svoju sliku da bude slavljena u hramu: Daniel 9:27;  2. Solunjanima 2:3-10. Drugi deo Nevolje je poznat kao Velika nevolja i vreme Jakovljeve nevolje.

Više o temi sledi ispod, ali i drugim naslovima pod "znaci apokalipse"

"jer će biti velika nevolja, kakve nije bilo od početka sveta do sada..." Isus Hristos odgovara na pitanje "šta ce biti znak Tvog dolaska i kraja sveta?" Matej 24:21

I Daniel i Isus su govorili o istom "vremenu nevolje" i danu "velikih nevolja" koji će doći na zemlju. Knjiga Otkrivenja daje nam mnogo detalja o događajima koji će nastupiti na zemlji za vreme velikih Nevolja.

Šesto poglavlje počinje sa otvaranjem 'Sedam pečata suda'. Nevolje se nastavljaju sud 'Sedam truba' i 'Sedam čaša' Božijeg gneva koji će biti izliveni na zemlju.
Ako želiš potpuno da razumeš šta će ove Velike Nevolje biti, pročitaj u
Otkrivenje Jovanovo, Glave 6 do 19.

Kako znamo da će Nevolja trajati sedam godina? Koji pasusi u Bibliji govore o Nevolji?
Nevolja je budući sedmogodišnji period kada će Bog dovršiti Svoje kažnjavanje Izraela i završiti sud neverujućeg sveta.
Crkva, koja se sastoji od svih koji su poverovali u osobu i delo Gospoda Isusa da ih spasi od kazne zbog greha, neće biti prisutna tokom Nevolje. Crkva će se uzeti sa zemlje u događaju koji je poznat kao vaznesenje. 1.Solunjanima 4:13-18; 1.Korinćanima 15:51-53
Crkva je spašena od gneva koji će doći. 1.Solunjanima 5:9.
Kroz celo Pismo, Nevolja se opisuje i drugim imenima kao što su:

1) Dan Gospodnji Isaija 2:12; 13:6, 9; Joil 1:15; 2:1,11,31; 3:14; 1.Sol. 5:2 
2) Nevolja 5. Mojsijeva 4:30 
3) Velika Nevolja koja se odnosi na najintenzivniju drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda Matej 24:21 
4) Vreme dana nevolje Danijel 12:1 
5) Vreme Jakovljeve nevolje Jeremija 30:7

Razumevanje Daniela 9:24-27 je neophodno da bi se razumela svrha i vreme perioda Nevolje. Ovaj pasus u Danielu govori o 70 nedelja koje su objavljene protiv "tvog naroda". Danijelov "narod" su Jevreji, Izrealska nacija, i ono o čemu Danijel govori je period vremena koji je Bog dao "da se svrši prestup, i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se da večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Bog objavljuje da će u "70 nedelja" ispuniti sve ove stvari.

Bitno je da razumemo da kada se pominju "70 nedelja" da se tu ne radi o nedeljama koje mi znamo (od 7 dana). Jevrejska reč (heptad) koja se prevodi kao nedelja u Danijelu 9:24-27 bukvalno znači "7" i 70 nedelja bukvalno znače 70 sedmica (70 puta 7). Ovaj period o kome Bog govori je u stvari 70 puta 7 goina, ili 490 godina. Ovo je potvrđeno u drugom pasusu u Danijelu. U stihu 25 i 26, Danijel je rekao da će Mesija biti oteran u grob za "7 nedelja i 62 nedelje" (69 nedelja ukupno) koji počinju sa uredbom za obnovljenje Jerusalima.

Drugim rečima, 69 puta 7 godina (483 godine) posle uredbe o obnovljenjeu Jerusalima, Mesija će biti ubijen.
Biblijski istiričari potvrđuju da je 483 godine prošlo od vremena kada je objavljena uredba o obnovljenju Jerusalima do vremena kada je Isus Hristos razapet. Većina hrišćanskih naučnika, nevezano za njihov pogled na eshatologiju (buduće stvari/događaji), imaju gore navedeno razumevanje Danijelovih 70 nedelja.

Sa ovih 483 godine koje su prošle od donošenja uredbe da se obnovi Jerusalim do ubijanja Mesije, ostaje 1 sedmica (7 godina) da se ispuni ono što je rečeno u Danijelu 9:24: "da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se da večna pravda; i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima."
Ovaj poslednji sedmogodišnji period je poznat kao period Nevolje - to je vreme u kome će Bog završiti sa osudom Izraela zbog njihog greha. Danijel 9:27 daje nekoliko važnih detalja o sedmogodišnjem periodu.

Danijel 9:27 kaže: "I utvrdiće zavet sa mnogima za nedelju dana a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima morskim, doći će onaj koji pustoši, čak do potpunog uništenja, onaj koji ima vlast će se izliti na onog koji pustoši."
Osoba o kojoj se govori u ovim stihovima i koju Isus naziva "gnusoba opustošenja" Matej 24:15 i u Otkrivenju 13, se zove 'zver'.

Danijel 9:27 kaže da će zver napraviti zavet za 1 nedelju (7 godina), ali na polovini ove nedelje (3 1/2 godine Nevolje), on će prekršiti zavet, tako što će prekinuti žrtvu i prinos. Otkrivenje 13 objašnjava da će zver (antihrist) staviti svoju sliku u hram i zahtevaće da ga svet slavi.
Otkrivenje 13:5 kaže da će ovo trajati 42 meseca, što je 3 1/2 godine.

Pošto Danijel 9:27 kaže da će se ovo dogoditi na polovini nedelje, i Otkrivenje 13:5 kaže da će zver ovo raditi u periodu od 42 meseca, lako se vidi da je ukupna dužina vremena 84 meseca ili 7 godina.
Takođe vidi Danijel 7:25 gde "vreme, vremena, i pola vremena" (vreme=1 godina; vremena=2 godine; pola vremena=1/2 godine; ukupno 3 1/2 godine); takođe upućuju na vreme Velike Nevolje, drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda kada će "gnusoba opustošenja" (zver) biti na vlasti.

Za više referenci o vremenu Nevolje, vidi Otkrivenje 11:2-3 koje govori o 1,260 dana i 42 meseca, i Danijel 12:11-12 koji govori o 1,290 dana i 1,335 dana, gde svi oni ukazuju na središnju tačku vemena Nevolje.
Dodatni dani u Danijelu 12 možda uključuju vreme na kraju za sud nacijama...

Matej 25:31-46  "Koji je od ove dvojice ispunio volju očevu? Rekoše Mu: Prvi. Reče im Isus: Zaista vam kažem da će carinici i kurve pre vas ući u carstvo Božje.
32 Jer dođe k vama Jovan putem pravednim, i ne verovaste mu; a carinici i kurve verovaše mu; i vi pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete.
33 Drugu priču čujte: Beše čovek domaćin koji posadi vinograd, i ogradi ga plotom, i iskopa u njemu pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima i otide.
34 A kad se približi vreme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove.
35 I vinogradari pohvatavši sluge njegove jednog izbiše, a jednog ubiše, a jednog zasuše kamenjem.
36 Opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto.
37 A po tom posla k njima sina svog govoreći: Postideće se sina mog.
38 A vinogradari videvši sina rekoše među sobom: Ovo je naslednik; hodite da ga ubijemo, i da nama ostane dostojanje njegovo.
39 I uhvatiše ga, pa izvedoše ga napolje iz vinograda, i ubiše.
40 Kad dođe dakle gospodar od vinograda šta će učiniti vinogradarima onim?
41 Rekoše Mu: Zločince će zlom smrti pomoriti; a vinograd daće drugim vinogradarima, koji će mu davati rodove u svoje vreme.
42 A reče im Isus: Zar niste nikada čitali u Pismu: Kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i divno je u vašim očima.
43 Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje, i daće se narodu koji njegove rodove donosi.
44 I ko padne na ovaj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.
45 I čuvši glavari sveštenički i fariseji priče Njegove razumeše da za njih govori. 46 I gledahu da Ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer Ga držahu za proroka".

I vreme za uspostavljanje Hristovog Hiljadugodišnjeg Carstva:
Otkrivenje 20:4-6 I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.
5 A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.
6 Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina".

Ovo su veliki razlozi za sve ljude da prime Gospoda Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja, i da im On JEDINI bude Gospod i Bog kojem se klanjaju.

Ali svako može da prihvati Gospoda Isusa ili da Ga odbaci!
Ja sam ga rado primio u svoj život, On je moj Gospod i Bog - a Ti?