spasenje je dostupno

Spasenje je dostupno svima

Gospod Isus u razgovoru sa Samarjankom na bunaru, - razotkriva joj ceo njen prljavi život, tu joj se srce slomilo, i prepoznala je da je Isus Mesija - plačući Ga moli da joj sve oprosti, a zatim sva srećna trčeći odlazi u svoje mesto da svedoči šta je za nju Gospod Isus učinio, na  osnovu toga svedočanstva Gopoda Isusa kao Mesiju primilo je veliko mnoštvo slušalaca.

Gospod Isus u razgovoru sa Samarjankom na bunaru, - razotkriva joj ceo njen prljavi život, tu joj se srce slomilo, i prepoznala je da je Isus Mesija - plačući Ga moli da joj sve oprosti, a zatim sva srećna trčeći odlazi u svoje mesto da svedoči šta je za nju Gospod Isus učinio, na osnovu toga svedočanstva Gopoda Isusa kao Mesiju primilo je veliko mnoštvo slušalaca.

Jovan 3:16 Božije vrednosti, ovo treba ti da znaš!

Biblija uči da je čovek svojom ličnom neposlušnošću otkrivenoj volji Božijoj postao grešno stvorenje i začetnik grešnih potomaka, ogrehovljenih i onih koji čine greh. Zbog toga su ljudi odvojeni od Boga i nalaze se pod vlašću pravednog Božijeg Suda.

Čovek u sebi nema nikakve sposobnosti za obnovu i spasenje mimo Božije milosti. Ipak svaki čovek je vredan i dostojan hrišćanskog poštovanja i ljubavi, zato što je Božije stvorenje i zato što je Gospod Isusu Hrist umro za njega.
Na temelju Biblije verujemo, da spasenje uključuje otkupljenje celog čoveka: "duh, dušu i telo."

Čovek je svojim grehom rastavljen od Boga.
Isus Hristos je došao da bude na krstu razapet za naše grehe - a ne svoje!
Taj Krst je u duhovnom most tj. Isus Hristos. Čovek treba bezuslovno da prizna Isusovu žrtvu, pokaje se i primi Krst-Isusa Hrista u svoje srce.

Spasenje je dostupno svima koji verom prime Isusa Hrista za Gospoda i ličnog Spasitelja. On je svojom smrću, prolivenom krvlju i slavnim vaskrsom postigao večno iskupljenje za sve koji ga veruju. Jovan 3:16

Spasenje primate verom uz podsredstvo Svetoga Duha. Isus Hrist ni jednog čoveka ne ostavlja u neznaju Spasonosne Istine. On ne gleda na vreme neznanja, nego poziva sve ljude.

On pozva i Tebe, da dođeš k Njemu i da spasi sve koji mu priđu.
On ne gleda ko je ko, Bog ne gleda čoveka, kao što to čovek gleda u oči čovečije, Bog gleda u srce čovečije. Za Njega nema bezvrednih osoba, niti mu je milo da neko strada.

Opravdanje verom
Grešnik koji veruje i podređuje sebe Isusu Hristu, Bog u opravdanju uračunava pravednost Isusovu a ne našu i proglašava grešnika pravednim u Hristu, tako da u isto vreme i Bog ostaje pravedan i opravdava onoga koji veruje u Isusa Hrista.

Rođenje od Boga
rođenje od Boga je dar Božijje blagodati. Tim činom vernici postaju nova stvorenja u Isusu Hristu.
To je promena srca delovanjem Svetoga Duha na temelju presvedočenja za greh. Rođenje od Boga sadrži pokajanje grešnika prema Bogu i veru u Iusa Hrista. Pokajanje je istinsko okretanje od greha prema Bogu.
Čovek počinje da mrzi na greh i ne žlei da ima zajedništvo s grehom.
Vera je potpuna predanost i prihvatanje Isusa Hrista za svog Gospoda i Spasitelja. Jovan 31:1-16; 22:29; 3:9; 4:7; 51:4 

Usvojenje
Radi Isusa Hrista, svog Jedinorođenog Sina, Bogu bi po volji da sva opravdana lica učini učesnicima u blagodati usvojenja, čime su oni prineti deci Božijoj i uživaju njihove slobode i povlastice.

Svrha toga
Božije ime je prizvano na njih, te primaju Svetog Duha, Božije ime je prizvano na njih, te primaju Duh usvojenja i osposobljeni su da slobodno priđu prestolu blagodati i zovu Ava, Oče!                     

Posvećenje  
Posvećenjem dozvoljavamo da Isus Hrist živi u nama vaskrsli život Svetim Duhom i Rečju. Posvećenje i rast u blagodati je proces koji traje tokom celog života vernika sa svrhom da se u njemu ostvari obličje Gospoda Isusa Hrista.
Jovan 17:17; Dela Ap. 20:32; Rim 6:5; 6:14; 2.Kor. 7:1; Gal. 5:24; Ef. 3:16-19; Kol. 1:11; 1.Sol. 5:21-23; Jev. 12:14; 1.Pet. 2:11; Ef. 4:15-16

Proslavljenje
Proslavljenje je konačan doživljaj blagodati spasenja. Proslavljenjem verni ljudi ulaze u posed večnog Nebeskog carstva „Božije Carstvo“ koje im je bilo pripravljeno još pre postanja sveta.
Mt. 25:34; Rim 25-39; 1.Moj. 3:15; 2.Moj. 3:14-17; Luka 6:69; Dela ap. 2:21; 4:12; 15:11; 16:30-31; 17:30-31; 20:32

NA TEMELJU BIBLIJE

Na temelju Biblije - Svetog Pisma - ne pobitno je utvrđeno da postoji samo jedna istinita CRKVA:

“TAJNOVITO TELO I NEVESTA GOSPA ISUSA HRISTA”
Duhovno Zdanje što ga je On ISUS počeo zidati na dan Pedesetnice  i završiće ga o svom ponovnom dolasku.

Biblija je jedino pisano Božije uputstvo i odkrivenje dato ljudima.
Zato autoritet Biblije ne zavisi od čovekovog mišljenja i svedočenja, ili svedočenja bilo koje crkve, nego jedino od Boga, baš kao i ova naredba - uredba.
Mnogi su uvereni, da kroz svoju religioznu svest o pripadnošću hrišćanstvu se završava Božiji zakon o pokajanju i krštenju i novom rođenju. Što Biblija ne priznaje.
Toj Crkvi pripadaju svi vernici rođeni od Boga, bez obzira na njihovu naciju, boju, rasu i socijalni stalež.

BIBLIJSKO KRŠTENJE VODOM

Više od 106 primera u Bibliji se odnose na značaj vodenog krštenja, i prema tim navodima reči, mi smo sigurni da je krštenje potreba i naredba koju je izrekao sam Gospod Isus Hristos za spasenje čovečije duše. Matej 28:19-20; Marko 16:15-16; Dela  2:38; 22:16

Neki čak opravdavaju sebe da nisu grešni.
Neki da su svojim dobrim delima i humanošću ostvarili uslov, da ih Bog prihvati i oslobodi kazne koja je određena za greh.
Ali Božiji Sud je bezuslovan ne korumpiran, na kojem će sam pravedni Bog biti Sudija živima i mrtvima! Tako kaže Biblija.

Još kaže: "da krštenje u vodi znači javno ispovedanje lično obraćenje Gospodu." Isus je primera radi nama danas, došao iz Galileje na reku Jordan kod Jovana Krstitelja, da ga ovaj krsti. Prema tome - Svaki pravi pokajan hrišćanin pristaje da bude biblijski kršten u vodi, uranjanjem pod vodu.
To je znak poslušnosti Isusovoj naredbi - Bogu.
Matej 28:19-20; Dela 2:38; 22:16.
I na tom biblijskom temelju verujemo, da je čovek vrhunac Božijeg stvaralaštva i da je isto Bog čovekov Vrhovni Sud i Sudija.

Bog je stvorio čoveka po svom obličiju dajuvši mu duhovne i moralne i razumske sadržaje. Čovekovo blaženstvo i zajednica s Bogom, kao čovekova vladavina nad svim što je stvoreno, zavisilo je od predane poslušnosti Božijoj volji.

Svrha Biblije je da objavi spasenje ljudskom rodu

Sadržaj Biblije je ISTINA. I ta Istina ne može nikoga dovesti do zablude ako je razume i prihati, a ona dolazi proučavanjem Biblije, a Istinu pečati Sveti Duh u našim srcima! 
Posle toga izvršenja nas niko ne može obmanuti ili zavesti.
Biblija kaže: Krštenje je lična odluka, i mora se izvršiti iz ličnog i svesnog - iskrenog pokajanja za lične grehe, i lične vere da Isus Hrist jeste Gospod i Spasitelj.

Biblija tvrdi, na više od 100-tinu mesta, da samo ispoveđen i pokajan čovek za svoje lične grehe, primaju oproštenje greha u ime Gospoda Isusa Hrista i mogu biti kršteni. Biblija uči da niko u tom svetom postupku ne može zastupati osobu koja se krštava, pr. (kum) niti će za nju odgovorno polagati račune pred Bogom.
takođe za krštenje beba Isus Hrist kaže: “Da su male bebe kao Anđeli Božiji i da su bezgrešne”, one se i ne mogu kajati za svoje grehe i prestupe.
A tu naredbu o uredbi Gospoda Isusa Hrista, izrečenu u Sveto pismu - da se svako lično treba pokajati, a zatim krstiti, ne može niko korigovati, niti na to ima prava.

Isus je sam svojim ličnim primerom to pokazao svetu. On je Isus Hristos-Spasitelj i BOG, bezgrešan - pa se baš iz tog primera svetu i sam krstio kada je odrastao -  što znači, svojom ličnom voljom i uverenjem da je to izbor i naredba Božiji, a ne voljom tradicionalnih religioznih običaja.

Tu je Isus pokazao nama jedan najvažniji lični sveti akt uredbe i odluke, kako i kada se treba biblijski krstiti u vodi. Tako su Isusovi apostoli, i ostali novi vernici, Hristovi sledbenici bili kršteni tek kada su bili dovoljno svesni svoga stanja iličnom odlukom, ta naredba Isusa Hrista se nikada nije ukinula!I važi do god Gospod Isus Hristos ponevo nedođe.

Naše uverenje je na temalju Biblije. Ono nije ništa novo.
Mi sledimo standarde koje je uveo sam Gospod Isus Hristos za vreme svog života na zemlji - kroz Sebe i svoje apostole, kojima je zapovedio, da posle Njegovog vaznesenja, samo čisto Evanđelje donose narodima, i da se ništa nesme zamenuti, niti uzeti, a niti nadodati.

Isusovo Evanđelje mora imati smisao i standarde koji je On dao i izvršio, Njemu nisu potrebne korekture, jer je Isus Hrist savršen!
Njegava dela su savršena. Ovo je ta DobraVest za tebe! RadosnaVest! IstinitaVest za tvoju večnost.

Apostoli Isusa Hrista su to sa velikom pažnjom izvršavali, to je bilo moguće, jer su bili jedinstveni u veri, koju im je ostavio Isus Hrist kroz Svetog Duha.
Zbog svoje čvrste vere i odlučnosti da ne odstupe od Isusove zapovesti, poznato je da su bili progonjeni i na najsuroviji način mučeni i ubijani, "Baš zato što nisu hteli da unesu promene u Evanđelje Isusa Hrista“.

Zbog toga u istoriji iskrenih sledbenika Isusa Hrista u različitim razdobljima postradalo je mnoštvo čvrstih vernika i heroja vere u Gospoda isusa Hrista. Biblija uči da je krštenje novozavetna uredba koju je uspostavio, naredio, ili odredio lično Gospod Isus Hrist.

Za onog ko se osobu koja se Krštava - Krštenje predstavlja znak njegovog jedinstva sa gospodom Isusom Hristom u smrt, i vaskrsnuće Isusa Hrista Spasitelja. Krštenje takođe predstavlja predanost krštene osobe Bogu podsretstvom Isusa Hrista i Novi Život u Isusu Hristu.

Biblija uči, da Krštene mogu biti samo one osobe koje su „nanovo rođene“ pokajane podsredstvom Svetog Duha. Krštenje nije garancija ili uslov za spasenje, niti je njegov uzrok, već održava „novi život“ u Gospodu Isusu Hristu. Bilbijsko krštenje se obavlja uranjanjem pod vodu na osnovu njegovog uverenja i svedočenja. Krstitelj pri tome izjavljuje: „Na osnovu svedočenja tvoje vere krštavam te u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Biblijski argumeti o temi: Mat. 28:19-20; Marko 16:15; 3:11;14-16; Marko 14:16; 1:9-11; Luka 3:21-22;
Dela 2:37-38; 8:36-39; 9:18; 10:47-48; Rim. 6:1-4; Jovan 3:23

Vrlo značajni i korisni teološki argumenti o uredbi krštenja Nadam se da ti je tema bila od koristi za tvoju veru i život, ako ipak imaš pitanje, ili ne doumice po ovom izlaganju biblijske istine -  slobodno se javi - rado ćemo pokušati da ti biblijski odgovorim.