mladi i seks

Omladina, seks i Biblija

Biblija ne govori da je seks greh.

Biblija ne govori da je seks greh.

Bog je ljudima dao instituciju braka iz tri razloga: treba da služi razmnožavanju ljudi, u braku na videlo izlazi prava ljubav, odražava mogućnost jedinstva između čoveka i žene.

Bog je ljudima dao instituciju braka iz tri razloga: treba da služi razmnožavanju ljudi, u braku na videlo izlazi prava ljubav, odražava mogućnost jedinstva između čoveka i žene.

Mlade ljude širom sveta je obuzela strast, koju na Zapadu nazivaju "Love in"
Mladi ljudi kroz nju vide mogućnost samoizražavanja. Govore: "Želimo seksualnu slobodu!"
Taj, "Love in" jeste njihov način izražavanja slobode i svojih osećanja. Kako stvari stoje sa seksualnošću? Zašto smo je uopšte od Boga dobili?

Biblija ne govori da je seks greh
Po tom pitanju je jedna od najotvorenijih knjiga na svetu. U Bibliji nam Bog govori da nas je stvorio kao muža i ženu, (ne poput životinja), i pogledavši na svoje stvaranje je rekao: "Sve je dobro". Ranije, u 19. veku ljudi su govorili da je telo oličenje zla, da u seksualnosti ima nečeg lošeg i prljavog.
Svoja osećanja su isuviše potiskivali, dok danas doživljavamo silnu reakciju protiv ovakvog mišljenja.

Bog je ljudima dao instituciju braka iz tri razloga: treba da služi razmnožavanju ljudi, u braku na videlo izlazi prava ljubav, odražava mogućnost jedinstva između čoveka i žene. Biblija nam kaže:
"Ženidbu da drže svi u časti, i bračna postelja da bude čista, jer će Bog suditi bludnicama i preljubočincima." 

Međutim, posle stvaranja braka od strane Boga, i posvećenja seksualnosti u njemu, nešto se desilo. Desila se tragedija. Čovek se usprotivio Bogu, i ova pobuna je napravila zid između Boga i čoveka. Pobunu protiv Boga nazivamo - greh.
To je bolest, opasan virus kojom smo svi zahvaćeni. Biblija govori, da je naš duh zarobljen: "bog ovog sveta nas je zaslepio". Greh ne ispunjava samo naš duhovni život, nego i našu vezu sa Bogom. Odvaja nas od Boga, tako da smo sada duhovno mrtvi pred Bogom.

Zato se neki odaju alkoholu i drogama; zato traže izlaz u nemoralnim seksualnim avanturama. Ljudi traže sreću i mir. Stvoreni smo da imamo zajedništvo sa Bogom, i bez njega sreću nećemo nikada neći.
Greh ispunjava i naš seksualni život. Seksualnost je postala izopačena. Ljudi je primenjuju na način koji je Bog odbacio. Ljubavi se pridružila i erotika. U Bibliji je između reči "ljubav" i "erotika" ogromna razlika. Hiljade mladih misli da voli, ali su u stvari privučeni samo telesnom privlačnošću.
Na žalost njihova srca i duše su hladni za iskrenu Božiju ljubav i voleti! A ovakve telesne želje vode ka goloj erotici.
Danas se sa seksom prodaje sve: od sapuna pa do automobila.
Razmišljamo o tome, govorimo o tome i seks postaje većini ljudi opsesija.

Čovek zloupotrebljava od Boga datu seksualnost

1. Da bi se sačuvao čovekov budući brak.
Polovina brakova na zapadu su sklopljeni zbog predbračne trudnoće.
Mladi se moraju venčati, iako se ustvari ne poznaju, ili uopšte nisu jedno za drugo. Polovina ovakvih brakova završi razvodom posle dve godine.
Kad se pre braka živi nemoralno, to ostavlja duboke tragove u kasnijem bračnom životu.

2. Da bi sačuvao naše telo.
Polne bolesti među omladinom se stalno šire.
Broj vanbračne dece je poslednjih godina u naglom porastu.

3. Bog želi da nas psihički sačuva.
U mojoj višegodišnjoj misionarskoj i pastoralnoj službi i službi dušabrižnika veliki broj osoba imali su duboki osećaj depresije, čiji je najčešći uzrok iz seksualnog života, ova iskustva su i iskustva mnogih psihijatara. Jedan poznati psihijatar sa jednog univerziteta mi je rekao, da polovina studenata koji dođu kod njega u ordinaciju, ima duboki osećaj te iste depresije, čiji je najčešći uzrok u seksualnom životu.
U našem životu treba da preovladava zakon moralnosti. Nemoral vodi ka duševnom poremećaju i nesigurnosti. Posledica tzv. "bega u seks" je još veće gomilanje problema.

4. Bog želi da kroz date principe svetosti seksa sačuva društvo i osnaži narod. Nemoral uništava narod.
U Rimu i ostalim društvenim uređenjima stare ere nemoral se raširio do te mere, da se do kraja ceo narod pokvario i Božji sud je bio neminovan.
Osim seksualnog, postoje i drugi načini nemoralnog ponašanja. Biblija navodi nekoliko primera: prljave fantazije, način provokativnog oblačenja, gledanje pornografije i uživanje, čitanje pornografske literature, odlaženje u lokale gde se u čoveku pobuđuje erotika.

Na kapiji svake fabrike, škole, univerziteta, kancelarije i sličnih mesta, koje posećuju mladi ljudi, trebalo bi plamenim slovima da piše: "Čuvaj se nemoralnog života!" Hrišćanin treba da ima razvijen osećaj za samokontrolu.
Ne mogu da zamislim, kako može da ostane čist mlad čovek, koji ne poznaje Gospoda Isusa Hrista. Neko to i postigne, svojom snagom, ali su takvi jako retki. Isus Hrist nam, međutim, daje nadprirodne snage, koje nam pomažu da savladamo sve moguće kušnje.

U vezi sa seksualnošću želim da današnjoj omladini dam deset saveta:
1. Beži od lošeg društva!
Kada imamo kontakta sa lošim društvom, sigurno će to na nama ostaviti neke posledice. Biblija govori: "kloni se od zla u svakom obliku" i "nemojte se doticati ničeg nečistog".

2. Čuvaj se tuđih pogleda!
Na prvi pogled je čovek bespomoćan, ali na drugi, koji zove u nemoralne stvari, više nije...

3. Pazi na svoje reči! Nemoj pričati "prljave" viceve! Dvosmislenost kvari dobru savest.

4. Pazi na svoje oblačenje!
Odgovaraćeš pred Bogom za način svog oblačenja. Mlada devojka, koja se obratila prilikom naših (bogosluženja) evangelizacija, nam je napisala: "Odsada ću se oblačiti svesna da me Gospod Isus posmatra."

5. Pažljivo odaberi koje ćeš prigode posećivati, kao i TV emisije koje ćeš gledati.

6. Knjige koje čitaš pažljivo biraj! Veći deo savremene literature se bavi nemoralnim seksom.
Bumerang "nove slobode" mladih! - Možda sam loše informisan, ali još nisam čuo da su filmski producenti, nemoralni pisci porno industrije filma i literature, proizvođači kozmetike ili alkohola, finansirali izdržavanje samohranih majki, domove za decu odbačenu od roditelja, klinike za lečenje polnih zaraznih bolesti ili psihijatrijske ustanove, koje su prepune ljudi koji su njihovom krivicom došli do nervnih poremećaja.

7. Pažljivo troši svoje slobodno vreme!
Kad je David iz Biblije imao previše slobodnog vremena upoznao je lepu Vitsaveju i preoteo je od muža, a zatim je upao u velike teškoće.

8. Pazi da ne "flertuješ"!
Mladi hrišćani bi trebalo pre svakog upoznavanja i novih susreta da se pomole Gospodu Bogu.
Verujem, da devojka, koja ima u srcu Gospoda Isusa Hrista, ima dovoljno natprirodnih sila da kaže: "Ne!", iako će se mladić jako napadnim a istovremeno prefinjenim načinom truditi da je osvoji.
Takođe, verujem da mladić, koji poznaje Isusa Hrista, može da se kontroliše.

9. Mnogo vremena koristi za čitanje Svetog Pisma!
Psalmista govori: "Tvoju ću reč u srcu sačuvati, da ne bih opet grešio"

10. Dozvoli da Isus Hrist vlada u tvom srcu i životu.
Da li Ga poznaješ kao svog Spasitelja?

Ja ti kažem da te Bog voli, i da je silna vera mnoge ljude odvratila od propasti i nemoralnih radnji i stradanja. Biblijski Josif je imao takvu veru i odoleo je nametljivosti Putifarove žene, iako je unapred znao da će mu se ova za to osvetiti. Možeš li sada da kažeš: "Bojim se, već sam zgrešio. Prekršio sam moralne zapovesti." Svako od nas je kriv! Svi smo mi sagrešili!
Mi sami nemamo dovoljno snage da bi ispunili moralni ili bilo koji drugi od Deset navedenih zapovesti. Oproštenje greha iz prošlosti i novu snagu za čist život možemo naći samo na Krstu Gospoda Isusa Hrista.

Mnogi mladi ljudi preuzimaju religiju svojih roditelja; rasli su u crkvi, ali još se nikad nisu sopstvenom voljom odlučili da priznaju Isusa Hrista kao svog Spasitelja i Gospoda. Nisu ni sigurni da li će im biti oprošteni gresi. Ne znaju da li su spremni za susret sa Bogom.

Šta da radimo? Samo verom možemo dosegnuti cilj. Isus govori: "Treba te se nanovo roditi". Govori, da onaj koji se pokaje, obrati i postane dete Božije, može ući u nebesko carstvo.
Šta znači: "obratiti se?" To znači "promenuti se". Moram svoj život promenuti. Moram promenuti svoj odnos prema drugim ljudima. Od ovog trenutka moram Gospodu Isusu Hristu prepustiti prvo mesto u mom životu.

OVO JE ISTINA

Oproštenje tvojih greha je moguće ako poveruješ u Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja.
Efescima 1:7 kaže „U Njemu imamo otkup – Njegovom krvlju, oproštaj prestupa – po bogatstvu Njegove blagodati.”
Gospd Isus je platio naš dug da bi moglo da nam bude oprošteno.

Sve što treba da uradiš je, da zamoliš Boga da ti oprosti kroz Gospoda Isusa Hrista; verujući da je Gospod Isus Hristos umro da bi svojim svetim i bezgrešnim životom platio za tvoje oproštenje – i On će ti oprostiti!

Gospod Isus Hristos je došao na zemlju i umro umesto (tebe) nas. Isusova smrt, kao utelovljenog Boga je bila potpuna cena za naše grehe. 2.Korinćanima 5:2 Ti isto sada možeš biti spašen-a i slobodan-a! Ako sada osećaš da ti srce to želi, onda je to Sveti Duh koji te potstiče, da svoj život od sada predaš pod Božiju upravu i vođstvo.

Ova ispod molitva ti može biti od koristi, izgovori je ti tvojim rečima srca Bogu u ime Gospoda Isusa Hrista.

MOLITVA

„Bože, znam da sam zgrešio-la protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen-a. Ali Gospod Isus Hrist je na golgotskom Krstu preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno.
Ja se okrećem od svojih greha i uzdajem se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Hvala Ti što si mi poklonio snagu, da ja mogu i želim iz srca svoje telo, duh i dušu, da posvetim Tebi. Opraštam svima koji su me povredili jer si i Ti Gospode Isuse meni grešniku-ci oprostio i to bezuslovno! Hvala Bože u ime Gospoda Isusa Hrista! Amin.

NAPOMENA

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim svetlom.