plan spasenja

Plan spasenja za čoveka

Šta je plan spasenja?

Da li si gladan? Ne fizički gladan, nego da li si gladan za nešto više u životu?
Da li postoji nešto duboko u tebi što ništa ne može da zadovolji?
Ako je tako, Isus je put! On je rekao: „Ja sam hleb života; ko meni dolazi neće ogladneti, i ko veruje u mene neće ožedneti nikada“. Jovan 6:35

Da li si zbunjen? Čini li ti se kao da nikako da nađeš pravi put ili svrhu života? Da li ti se čini kao da je neko pogasio sva svetla, a ti nikako da nađeš prekidač? Ako je tako, Isus je put! Isus je objavio: „Ja sam svetlost sveta; ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost“. Jovan 8:12

Da li se nekada osećaš kao da si izolovan od života?
Da li si pokušao da otvoriš mnoga vrata, samo da bi iza njih našao prazninu i besmisao?
Da li tražiš ulaz u ispunjen život?
Ako je tako, Isus je put! Isus je izjavio:
„Ja sam vrata; ako ko uđe kroz mene, biće spasen, ulaziće i izlaziće, i pašu će nalaziti“. Jovan 10:9

Da li su te neki ljudi izneverili?
Da li su tvoji odnosi površni i prazni?
Da li ti se čini da svi pokušavaju da te iskoriste?
Ako je tako, Isus je put! Isus je rekao: „Ja sam dobri pastir.
Dobri pastir polaže svoj život za ovce…. Ja sam dobri pastir, i znam svoje i moje ovce poznaju mene“. Jovan 10:11 i 14

Da li se pitaš šta se događa posle ovog života?
Da li si umoran da živiš samo za stvari koje rđaju ili trule?
Da li ponekad sumnjaš da ovaj život ima smisla uopšte?
Da li želiš da živiš pošto umreš?
Ako je tako, Isus je put! Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u mene - živeće - ako i umre.“ Jovan 11:25-26

Šta je taj put? Šta je ta istina? Šta je taj život? Isus je dao odgovor:
„Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene“. Jovan 14:6

Glad koju osećaš je duhovna glad, i jedino je Isus može zadovoljiti.
Isus je jedini koji može da otkloni mrak. Isus je ulaz u zadovoljavajući život. Isus je prijatelj i pastir za kojim si tragao. Isus je život – u ovom i u sledećem životu. Isus je put spasenja!

Razlog što osećaš glad, razlog što ti izgleda da si izgubljen u mraku, razlog zbog kojeg ne možeš da nađeš smisao u životu, je taj da si odvojen od Boga. Biblija nam kaže da smo svi zgrešili, i samim tim odvojeni od Boga.

Propovednika 7:20; Rimljanima 3:23

Praznina koju osećaš u svom srcu je nedostatak Boga u tvom životu.
Mi smo stvoreni da imamo odnos sa Bogom.
Zbog našeg greha taj odnos je prekinut.
Još gore, naš greh će prouzrokovati odvojenost od Boga za celu večnost, u ovom životu i u sledećem.

Rimljanima 6:23; Jovan 3:36

Kako ovaj problem može biti rešen?
Isus je put! Isus je uzeo naše grehe na Sebe, 2.Korinćanima 5:21
Isus je umro umesto nas Rimljanima 5:8, preuzimajući kaznu koju smo mi zaslužili. Tri dana kasnije, Isus je ustao iz mrtvih, dokazujući svoju pobedu nad grehom i smrću. Rimljanima 6:4-5

Zašto je to uradio? Isus je sam odgovorio na ovo pitanje:
„Niko nema veće ljubavi od ove; da neko položi svoj život za svoje prijatelje“. Jovan 15:13

Isus je umro da bismo mi mogli da živimo. Ako se pouzdamo u Isusa, verujući da je umro za naše grehe – svi će nam gresi biti oprošteni i uklonjeni od nas.

Tada će naša duhovna glad biti zadovoljena. Svetlo će se upaliti. Imaćemo pristup ispunjenom životu. Poznavaćemo našeg istinskog prijatelja i dobrog pastira. Znaćemo da ćemo da živimo i nakon što umremo – vaskrsnutim životom u nebu za večnost sa Isusom!
Jer Bog tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3:16


Propovednika 7:20  Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i ne greši.

Rimljanima 3:23  Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju

Rimljanima 6:23  Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

Jovan 3:36  Ko veruje Sina, ima život večni; a ko ne veruje Sina, neće videti život, nego gnev Božji ostaje na njemu.

2.Korinćanima 5:21  Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu

Rimljanima 5:8   A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.

Rimljanima 6:4-5  Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.5Jer kad smo jednaki s Njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenjem;