da li je Isus Bog?

Da li je Isus Bog?


 Isus

utelovljena Reč


1U početku beše Reč,

i Reč beše u Boga,

i Bog beše Reč.

2Ona beše u početku u Boga.

3Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.4U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.5I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.

      6Posla Bog čoveka po imenu Jovana. 7Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.8On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo. 9Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

10Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.11K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.12A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,13Koji se ne rodiše od krvi,

ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

14I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine;

i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.

15Jovan svedoči za Njega i viče govoreći:

Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.16I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.17Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.

18Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.


Jovan 1:1-18

Nigde u Bibliji nije zapisano da je Isus tačno rekao, Ja sam Bog.

Ali ovo isto ne znači da On nije objavio da je Bog.

Uzmimo na primer Isusove reči u Jovan 10:30, Ja i Otac jedno smo.

Na prvi pogled, ovo možda ne izgleda kao izjava da je Bog.


Međutim, pogledajmo na reakciju Jevreja na Njegovu izjavu:

Odgovoriše mu Judeji: za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti – kao čovek – gradiš Bogom Jovan 10:33. Jevreji su Isusovu izjavu razumeli kao tvrdnju da je Bog. U stihovima koji slede, Isus nikada nije ispravio Jevreje govoreći:

Ja nisam tvrdio da sam Bog. To ukazuje da je Isus zaista govorio da je Bog kada je izjavljivao, Ja i Otac jedno smo.


Jovan 8:58 je drugi primer. Isus je izjavio, Reče im Isus:

Zaista, zaista kažem vam: ja postojim pre nego što se Avram rodio!

I iznova, kao odgovor na ovo, Jevreji su uzeli kamenje u pokušaju da Ga kamenuju Jovan 8:59.

Zašto bi Jevreji želeli da kamenuju Isusa ako On nije rekao nešto što su oni verovali da je bogohulno, u ovom slučaju, tvrdnju da je Bog?

Jovan 1:1 kaže da Bog beše Reč.

Jovan 1:14 kaže Reč se ovaploti.

Ovo jasno pokazuje da je Isus Bog u telu.

Dela 20:28 nam kažu, ...napasajte Božiju Crkvu, koju je On stekao svojom krvlju.

Ko je kupio Crkvu svojom krvlju? Isus Hristos. Dela 20:28 izjavljuju da je Bog kupio Crkvu svojom sopstvenom krvlju.

Samim tim, Isus je Bog!

Jovan 20:28 Toma, jedan od učenika ja izjavio u vezi sa Isusom, Gospod moj i Bog moj. Isus ga ne ispravlja.

Tit 2:13 nas ohrabruje da sačekamo na dolazak našeg Boga i Spasitelja – Isusa Hrista.
Jevrejima 1:8
Otac kaže o Isusu, Za Sina pak: Tvoj presto Bože, stoji u sve vekove i žezlo tvoje pravosti je žezlo tvoga carstva.


Jedan anđeo upućuje Apostola Jovana da slavi jedino Boga. Nekoliko puta u Pismu Isus prihvata slavljenje.

On nikada ne ukorava ljude kada Ga slave. Da Isus nije bio Bog, On bi ljudima rekao da Ga ne slave, baš kao što je i anđeo u Otkrivenju to učinio.

Postoji još mnogo stihova i odlomaka u Bibliji koji potvrđuju Isusovo Božanstvo.

Otkrivenje 19:10 Ja padoh ničice pred njegove noge da mu se poklonim, ali on mi reče: „Ne čini to! Sluga sam, kao i ti i tvoja braća koja objavljuju poruku o Isusu. Bogu se pokloni! Jer svedočanstvo o Isusu–to je duh proroštva.“

Matej 2:11 Ušli su u kuću i videli dete i njegovu majku Mariju, te su pali ničice i poklonili mu se.

Matej 14:33 Oni u brodiću pokloniše mu se i rekoše: „Ti si zaista Sin Božiji!“

Matej 28:9 I, gle, srete ih Isus i reče: Zdravo! A one pristupiše, uhvatiše se za noge njegove i padoše pred njega.

Luka 24:52 A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću.

Jovan 9:38 A on reče: Verujem, Gospode - i pade ničice pred njega.


Najvažniji razlog zbog koga Isus treba da je Bog, je taj da u slučaju da nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe čitavog sveta. Samo je Bog mogao da plati tako veliku kaznu. Samo je Bog mogao da preuzme grehe celog sveta, da umre i da bude vaskrsnut – dokazujući svoju pobedu nad grehom i smrću.

1.Jovanova 2:2 

On očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta.

2.Korinćanima 5:21 

Onoga koji nije znao greha, za nas je učinio grehom, da mi kroz njega postanemo, pravednost Božja.


Mir Božiji neka obvlada u vama!

Ako imate pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i vama rado ću vam pokušati biblijski odgovoriti, slobodno se javite. GORE