šta su 7 pečata?

Šta su sedam pečata, sedam truba i sedam časa?

Sedam pečata       Otkrivenje 6:1-17, 8:1-5

Sedam pečata Otkrivenje 6:1-17, 8:1-5

Sedam truba       Otkrivenje 8:6-13, 11:15-19

Sedam truba Otkrivenje 8:6-13, 11:15-19

Sedam čaša Otkrivenje 16:1-21

Sedam čaša Otkrivenje 16:1-21

Sedam pečata Otkrivenje 6:1-17, 8:1-5,

Sedam truba Otkrivenje 8:6-13; 11:15-19

Sedam čaša Otkrivenje 16:1-21

Predstavljaju tri uzastopne serije u nizu Božijeg suda na kraju sveta. Božji sud postaje sve strašniji i razorniji kako se bliži kraj sveta. Sedam pečata, sedam truba i sedam čaša povezani su međusobno.
Sedmi pečat nas uvodi u sedam truba Otkrivenje 8:1-5,
dok nas sedma truba uvodi u sedam čaša Otkrivenje 11:15-19,15:1-8.

Prva četiri od sedam pečata poznata su kao četiri jahača Apokalipse.

Prvi pečat nas upoznaje sa Antihristom Otkrivenje 6:1-2.
Drugi pečat izaziva velike ratove Otkrivenje 6:3-4.
Treći od sedam pečata prouzrokuje glad Otkrivenje 6:5-6.
Četvrti pečat predstavlja bolesti, predstojeće gladovanje i buduće ratove Otkrivenje 6:7-8.
Peti pečat govori nam o onima koji će umreti mučeničkom smrću zbog svoje vere u Hrista tokom poslednjih vremena Otkrivenje 6:9-11.

Bog čuje njihov plač za pravdu koju će im i dati u Svoje vreme – u formi šestog pečata, zajedno sa trubama i sa čašama suda.
Kada su slomljeni šest od ukupno sedam pečata, dogodiće se razoran zemljotres, koji će prouzrokovati ogromno pomeranje i užasnu pustoš – pored astroloških fenomena. Otkrivenje 6:12-14
Oni koji će preživeti mogu da jauču naglas:
“I govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi?”  Otkrivenje 6:16-17

Sedam truba objašnjeni su u Otkrivenju 8:6-21.
Sedam truba predstavljaju “sadržaj” sedam pečata. Otkrivenje 8:1-5

Prva truba izaziva trag vatre koji uništava veći deo flore na planeti. Otkrivenje 8:7
Druga truba donosi ono što liči na kometu koja udara u okean i prouzrokuje uništenje velikog dela morskog sveta. Otkrivenje 8:8-9
Treća truba je slična drugoj, samo što se posledice odnose na reke i na jezera a ne na okeane. Otkrivenje 8:10-11
Četvrta od sedam truba izaziva pomračenje sunca i meseca. Otkrivenje 8:12
Peta truba donosi invaziju “demonskih insekata” koji uništavaju i muče čovečanstvo. Otkrivenje 9:12-21
Šesta truba oslobađa demonsku vojsku koja ubija trećinu čovečanstva
Otkrivenje 9:12-21.
Sedma truba je prethodnica sedam anđela zajedno sa sedam čaša Božijeg gneva Otkrivenje 11:15-19, 15:1-8.

Ovo su najozbiljnija upozorenja da ima Boga i da je Njegova čaš prepuna!

Sedam čaša suda objašnjena je u Otkrivenju 16:1-21.
Sedma truba poziva sedam čaša osude.

Prva čaša izaziva bolne ozlede koje uništavaju čovečanstvo Otkrivenje 16:2.
Druga čaša je kobna po život svakog živog bića u moru Otkrivenje 16:3.
Treća čaša izaziva pretvaranje reka u krv Otkrivenje 16:4-7.
Četvrta čaša izaziva da sunce sija intenzivno kako bi izazvalo veliku bol Otkrivenje 16:8-9.
Peta čaša stvara veliku tamu i povećavanje bola prve čaše Otkrivenje16:10-11.
Šesta čaša izaziva reku Eufrat da presuši i da se armija Antihrista okupi zajedno kako bi se vodila bitka Armagedon Otkrivenje 16:12-14.
Sedma čaša izaziva katastrofalni zemljotres praćen ogromnim kuglama grada (leda) Otkrivenje 16:15-21.