da li si spašen?

Da li si spašen?

Da li si prihvatio Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja i Gospoda?

Šta to znači, primiti Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelje? Pre nego što odgovoriš, dozvoli mi da objasnim pitanje. Da bi ispravno razumeo ovo pitanje, moraš prvo ispravno da razumeš Isusa Hrista, ličnog Spasitelja.
Mnogi ljudi će tvrditi da je Isus Hristos dobar čovek, veliki učitelj i čak i Božiji prorok. Ove činjenice su definitivno istina o Isusu Hristu, ali one ne govore ko je On zaista. Biblija nam kaže da je Isus Bog u telu, Bog koji je postao ljudsko biće. Jovanu 1:1-5+14
Bog je došao na zemlju da nas nauči, da nas isceli, ispravi, da nam oprosti i da umre za nas!


Isus Hrist je Bog, Stvoritelj, suveren Gospod
Da li si prihvatio ovog Isusa?

Ko je Spasitelj i zašto nam je Spasitelj potreban?
Biblija nam kaže da smo svi grešni, svi smo se pobunili i uradili nešto loše protiv Boga. Rimljanima 3:10-18
Zbog posledica našeg greha, podložni smo Božijem gnevu i osudi.


Jedina pravedna kazna za naše grehe, počinjene protiv bezgraničnog i večnog Boga je večna kazna. Rimljanima 6:23; Otkrivenje 20:11-15 Zato nam je potreban Spasitelj! Isus Hristos je došao na zemlju i umro umesto nas. Isusova smrt, kao utelovljenog Boga, je bila potpuna cena za naše grehe. 2.Korinćanima 5:21

Isus je umro da bi platio kaznu za naše grehe

Rimljanima 5:8 


Isus je platio cenu da mi ne bi morali. Isusovo vaskrsenje iz mrtvih je bilo dokaz da je Njegova smrt bila dovoljna da plati kaznu za naše grehe. Zato je Gospod Isus jedini Spasitelj.

Jovanu 14:6

Dela 4:12

Da li veruješ u Isusa kao svog Spasitelja?
Da li je Isus tvoj „lični“ Spasitelj? Mnogi ljudi misle da je hrišćanstvo odlaženje u crkvu, držanje nekih rituala ili obreda, ili da ne grešiš u nekim stvarima. To nije hrišćanstvo. Istinsko hrišćanstvo je lični odnos sa Isusom Hristom. Prihvatiti Isusa kao ličnog Gospoda i Spasitelja znači lično pouzdanje u Njega.

Sveto Pismo nas uči, da NIKO nije spasen verom drugih ljudi. Ili zaslugama bilo kojih ljudskih idola i svetaca, ili crkvenih otaca, NIKOM nije oprošteno zbog dobrih dela.

Jedini način na koji možeš biti spasen je da lično prihvatiš Isusa kao svog Spasitelja, verujući u Njegovu smrt za tvoje grehe, i u Njegovo vaskrsenje kao svoju garanciju za večni život. Ev. po Jovanu 3:16

Da li je Gospod Isus tvoj lični Spasitelj? 
Ako želiš da prhvatiš Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, reci to Bogu sledećim rečima. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti.

Samo vera u Hrista te može spasiti od greha!
Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje.

MOLITVA

Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Gospod Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje.
Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života!   Amin!

Rimljanima 5:8

Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.

Jovan 14:6 Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroz mene.
Dela apostolska 4:12 Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.
Jovan 3:16-17 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz Njega.

Jovan 1:1-5+14  
U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima. I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze. 
14) I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.

2.Korinćanima 5:21  
Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu.

Rimljanima 3:10-18   
Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog; Ni jednog nema razumnog, i ni jednog koji traži Boga; Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednog ciglog. Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovim. Njihova su usta puna kletve i gorčine. Njihove su noge brze da prolivaju krv. Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja; I put mirni ne poznaše. Nema straha Božijeg pred očima njihovim.

Rimljanima 6:23  
Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

Otkrivenje 20:11-15  
I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim. I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.