Isus i šta dalje?

Poverovao sam Hrista i šta dalje?

Isus kaže Nikodemu:

Isus kaže Nikodemu: "Ti se moraš nanovo roditi." Jovan 3:3 ...

Upravo sam poverovao u Isusa…šta sada?

Doneo si odluku koja će ti promenuti život! Možda se pitaš, „Šta sada? Kako da započnem svoj put sa Bogom?"
Sledećih pet koraka će ti dati Biblijske smernice. 

1. Budi siguran-a da razumeš šta je spasenje.
1.Jovanova 5:13 nam kaže, „Ovo napisah vama koji verujete u Ime Sina Božijeg, da znate – da imate večni život.“
Bog želi da razumemo spasenje.
Bog želi da sa sigurnošću znamo da smo spaseni. Ukratko, pogledajmo ključne tačke spasenja:

a) Svi smo zgrešili. Svi smo uradili nešto što je neugodno Bogu. Rim.3:23 
b) Zbog svog greha, zaslužujemo da budemo kažnjeni večnim odvojenjem od Boga. Rimljani 6:23
c) Gospod Isus je umro na krstu da bi platio cenu našeg greha. Rimljani 5:8; 2.Korinćanima 5:21 Isus je umro umesto nas, preuzimajući kaznu koju smo mi zaslužili. Njegovo vaskrsenje je dokaz da je Isusova smrt bila dovoljna da plati za naše grehe.
d) Bog garantuje oproštenje i spasenje svima koji poveruju u Isusa – verujući da je Njegova smrt plata za naše grehe. Jovan 3:16; Rimljanima 5:1; Rimljanima 8:1. To je poruka spasenja!

Ako si poverovao -la u Isusa Hrista kao svog Spasitelja, ti si spašen-a! Svi tvoji gresi su oprošteni i Bog obećava da te nikada neće napustiti niti ostaviti. Rimljanima 8:38-39; Matej 28:20

Upamti, tvoje spasenje je sigurno u Isusu Hristu. Jovan 10:28-29 
Ako se pouzdaš isključivo u Isusa kao svog Spasitelja, možeš biti siguran da ćeš večnost provesti sa Bogom na nebu!

2. Nađi dobru Crkvu koja naučava Bibliju. Ne razmišljaj o crkvi kao o građevini. Crkva su Božiji ljudi. Od izuzetne je važnosti da verni ljudi imaju zajedništvo jedni sa drugima. To je jedan od osnovnih razloga za postojanje Crkve.

Biblija o Crkvi Božijoj – samo u kratko:

Biblijsko objašnjenje: Šta je Crkva o kojoj je reč?
Biblijska Crkva Gospoda Isusa Hrista su: „Pokajani - oprani i opravdani u Krvi Gospoda Isusa Hrista - verujući Nanovorođeni narodi.
Njih sačinjavaju isti - iz svih naroda i narodnosti koji su živeli, žive, ili će živeti na zemlji!
Religijija nije verujući narod. Bog je stvorio čoveka – Ne religiju. Gospoda Isusa Hrista su osudili i ekstremno religiozni ljudi.
Religija nije Božiji izum – religiozni duh je duh Antihrista. 

Crkva nije svetska institucija koja je nastala iz promisli svetskog sistema, niti je ljudska religiozna tvorevina. Božiju Crkvu ne čini fizička zgrada ili tvrđava - koja se naziva - ovako ili onako - zgrade su krov pod kojim je sabrana Crkva. U Božijim očima ljudska najveća bogomolja je Čovečije srce - ono je najlepši i najdragoceniji Božiji Hram.

1.Korinćanima 3:16  "Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?" 
1.Korinćanima 6:19  "Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?"

Sve ostalo mu nije ni do kolena. Fizička ljudska tvorevinu i ništa od nje ne može ući u Carstvo Božije, a Čovek OĆE! Amin. On je Božija tvorevina.

Reč Crkva je živi pokajan Božiji narod.
Ona je živi organizam, čija je Glava i Načelnik vere i života Gospod Isus Hristos koji direktno posreduje između verujućih i Oca Nebeskog.

Direktno posredovanje Gospoda Isusa Hrista – je / pr. kod čovekovog ispovedanja greha - je moguće i bez nužnog prisustva sveštenika.
Taj Gospod i Spasitelj može po svom obećanju doći svaki momenat da uzme svoj narod (Crkvu) da je uznese sebi u susret u oblake, a sve ostale forme zgrada ostaju kao rest na zemlji.To će se desiti pre velike Nevolje koje će pogoditi zemlju. Toliko o Crkvi Božijoj.

Da nasatavimo: Sada, pošto si poverovao -la u Isusa Hrista, mi te ohrabrujemo da nađeš lokalnu crkvu koja naučava Bibliju kao osnovni autoritet i razgovaraš sa sveštenikom - pastirom crkve. Reci mu o tvojoj odlučnoj veri u Gospoda Isusa Hrista.

Druga svrha Crkve je da ljude uči o Bibliji. Možeš da naučiš kako da primeniš Božija uputstva u svom životu. Razumevanje Bilblije je od ključne važnosti za uspešan i moćan hrišćanski život.
2.Timoteju 3:16-17 kaže: „Sve pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.“

Treća svrha Crkve je slavljenje.
Slavljenje je zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio! Bog nas je spasao. Bog nas voli. Bog obezbeđuje sve što nam je potrebno. Bog nas vodi i upućuje. Kako možemo da mu se ne zahvalimo? Bog je svet, pravedan, pun ljubavi, milostiv i pun blagodati.
Otkrivenje 4:11 objavljuje: „Dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer ti si stvorio sve i tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno.“

Odvoj vreme svaki dan da se usmeriš na Boga.
Veoma je važno za nas da svaki dan provodimo vreme usmereni na Boga. Neki ljudi to zovu „tihi čas.“ Drugi to zovu „posvećenost,“ zato što je to vreme kada sebe posvetimo Bogu. Neki više vole da odvoje vreme rano ujutro, dok drugi više vole veče. Nije bitno kako zovete ovo vreme ili kada ga imate. Ono što je bitno je da provodite redovno vreme sa Bogom.

Od čega se sastoji naše vreme sa Bogom?

a) Molitva.
Molitva je jednostavno razgovor sa Bogom. Kaži Bogu sve o svojim brigama i problemima. Traži od Njega da ti da mudrost i vođstvo. Pitaj Boga da ti da ono što ti je potrebno. Reci Bogu koliko ga voliš i koliko ceniš sve što On čini za tebe. To je molitva.

b) Čitanje Biblije.
Pored učenja Biblije u Crkvi, nedeljnoj školi, (veronauka)i / ili biblijskoj grupi – Bibliju treba da čitaš i sam. U Bibliji postoji sve ono što treba da znaš da bi živeo uspešan hrišćanski život. Ona sadrži Božije uputstvo kako doneti važne odluke, kako znati Božiju volju, kako služiti drugima i kako duhovno rasti.

Biblija je Božija Reč upućena nama. Biblija je u osnovi Božije pisano uputstvo kako da živimo svoj život na način koji je Njemu ugodan i kojim smo mi zadovol Razvij odnose sa ljudima koji mogu da ti pomognu da duhovno rasteš. 1.Korinćanima 15:33 nam kaže: „Ne varajte se; rđava društva kvare dobre običaje.’“ Biblija je puna upozorenja o uticaju koji „loši“ ljudi mogu da imaju na nas. Provođenje vremena sa onima koji rade nešto loše će biti iskušenje za nas da i mi radimo isto.

Karakter onih koji su oko nas će se „odslikati“ na nama.
Zato je bitno da smo okruženi ljudima koji vole Boga i koji su mu posvećeni. Pokušaj da nađeš jednog ili dva prijatelja, recimo iz tvoje crkve, koji mogu da ti pomognu i da te ohrabre. Jevrejima 3:13; 10:24. Zamoli svoje prijatelje da ti pomognu da budeš odgovoran po pitanju tihog časa, tvojih aktivnosti i hoda sa Bogom.
Pitaj ih da i ti njima pomogneš u istom. Ovo ne znači da treba da prestaneš da se družiš sa tvojim prijateljima koji ne veruju u Gospoda Isusa Hrista kao svog spasitelja.

c) Nastavi da budeš njihov prijatelj i da ih voliš.
Jednostavno reci im da je Isus promenio tvoj život i da ne možeš da nastaviš sa nekim aktivnostima koje si do sada radio.
Moli se da ti Bog da mogućnost da sa svojim prijateljima podeliš svoju veru u Isusa.

d) Krsti se.
Mnogi ljudi pogrešno shvataju krštenje. Reč „krstiti“ znači uroniti u vodu. Krštenje je biblijski način da javno ispovediš svoju veru u Isusa Hrista i svoju odlučnost da ga slediš.
Čin potapanja u vodu je slika našeg umiranja sa Hristom.
Čin izranjanja iz vode je slika Hristovog vaskrsenja.
Biti kršten znači identifikovati se sa Isusovom smrću, sahranom i vaskrsenjem Rimljani 6:3-4.
Mi se ne spasavamo krštenjem. Krštenje ne pere tvoje grehe.
Krštenje je jednostavno korak poslušnosti, javno objavljivanje vaše vere jedino u Hrista za spašenje.
Krštenje je uredba gospoda Isusa Hrista i vrlo je važno - važno zato što je to korak poslušnosti -
 javno objavljivanje vere u Gospoda Isusa Hrista i tvoje posvećenosti Njemu. Ako si spreman da se krstiš, treba o tome da pričaš sa svojim svešenikom - pastirom.

Ako imate pitanja na temu biblijsko Krštenje, ili o biblijskoj veri i životu, slobodno se javite. Opišite precizno vaše pitanje ili obrazloženje, pokušaćemo štopre da vam odgovorimo.

Biblijsko krštenje - Seminar: klikni...