DobraVest

DobraVest je glas Biblije i objava Božije ljubavi čitaocima

Služiti idolima je težak greh

Ilustracija
U načelu želim da budem jasan, i želim odmah da odvojim žito od kukolja.
Biblija jasno uči da nacijonalna pripadnost, patriotizam i
građanska obaveza  prema domovini, ne zavisi od ličnog verskoreligioznog opredeljenja u društvu.

Kulturološke različitosti i običaji su pravo bogatstvo. Bogu Božije, caru carevo!
Ovo je važno da razumemo ne samo umom, već i srcem.

Idolopoklostvo je kada čovek započne da se moli, obožava, ljubi i klanja umrlom čoveku ili ženi, ili delu ruku čoveka, primer na sliki zlatnom teletu, kipu, sliki sveca ili drugo. 3.Mojsijeva 20:4-6

Šta je po Bibliji idolopoklonstvo?
Idolopoklonstvom se krši Prva do Treće Božije Zapovesti, a time i svih Deset.
Dokazi Svetog Pisma: 2 .Mojsijeva 20:2-17

Idolopoklonstvo je kada se molimo i obožavamo stvorenog smrtnika, i njegov proizvod - umesto njegovog Stvoritelja Gospoda Boga. Svaka slika, kip, predmet, ili pokojnik, postaju ljudski lični idoli (sveci) kada sa njima komunicira kroz neku formu molitve, kult celivanja i obožavanja, misleći da ćemo tako svoju potrebu proslediti biblijskom Stvoritelju, Bogu Ocu koji je na nebu.
Sveto Pismo u to naziva težak GREH a počinitelje idolopoklonicima.

Biblijski dokaz 2. Mojsijeva 20:2-17
"Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza me. Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene; A činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud".

Umetnost, slikarstvo i kreativnost bilo koje vrste su talenat i dar Božiji dan ljudima na blagodat i korist. Primer, slika i duhovne ilustracije u Bibliji ili bogomoljama može da pokaže više od reči, da oživi emocije kao i određeno duhovno značenje i divljenje; i ako je stvoreno rukom čoveka to je zaista kapital, bogatstvo dragocenih darova Božijih dan slikaru i vajaru.
Ali to ipak ne dozvoljava brisanje Božije zapovesti "Ne klanjaj se idolima niti komuniciraj, niti im služi" 3. Mojsijeva 20:4-6 Ova opomena je izrečena više od tridest puta, samo u Novom Zavetu.

Idolopoklonstvo je jedan od najtežih grehova
Sveto Pismo kaže na mnogo mesta, da će konačna sudbina svih idolopoknika biti u ognjenom jezeru. Samo Novi Zavet spominje više od trideset puta da Gospod mrzi na idolopokloonsto.
Ovo su samo neki od citata Novog Zaveta: 
1. Korinćanima 5:10; 6:9: Galaćanima 5:20; Efescima 5:5; Otkrivenje 21:28; 22:15

Zato nije slučajnost što nas apostol Pavle ovde ozbiljno poziva da bežimo od idolopoklonstva.
-Zato ljubazna braćo bežite od idolopoklonstva 1. Korinćanima 10:14
-Šta ima hram Božiji sa idolima? 2. Korinćanima 6:16
-“Dečice čuvajte se idola” 1. Korinćanima 5:21

Za one koji ne znaju, reč idol označava kip, ((ili sliku) a idolopoklonstvo klanjanje, obožavanje moljenje i uzdizanje tome, negde polovinom 400 te godine posle Hrista, ta praksa se uvukla kroz religiozni duh u bogomolje, tradicionalno se praktikuje u mnogim svetskim religijama do danas.
Za vreme apostola Petra i Pavla, i svih apostola Gospoda Isusa Hrista, a naročito Isusa Hrista, to je bilo ne moguće i pomisliti, a kamoli praktikovati.
I ako se ponavljam, vidi u Svetom Pismu:
3. Mojsijeva 20:4-6 "Ne pravi sebi lika (kipa) ni obličja (slike ikone) bilo čega što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im se (moli) služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, ljubomoran sam Bog. Kažnjavam greh otaca - onih koji me mrze - na deci do trećeg i četvrtog kolena, a iskazujem milosrđe hiljadama koji me ljube i vrše moje zapovesti."

U toj Božijoj zapovesti, Bog nas vrlo ozbiljno upozorava da se ne klanjamo i ne molimo idolima i običajima, ni kipovima, ni slikama, ni kom živom, ni pokojnom idolu. Ne moguće je nakon ove Božije ozbiljne opomene ostati gluv i ravnodušan. Biblija nas uči da se molimo samo Bogu i to u ime Gospoda Isusa Hrista, nigde ni na jednom mestu ne piše da treba da se klanjamo Mariji, Josifu ili drugim tradicionalnim svecima.

Da je to volja Božija, Gospod bi to tražio od ljudi u Svetom Pismu.
Ali na protiv. Biblija nam u 1.Timotejevoj 2:5 govori da je između Boga i ljudi samo jedan posrednik i zastupnik.
1.Jovan 1:2 Njegovo ime je Gospod Isus Hristos. On lično kaže, da jedino kroz Njegovo ime možemo doći do nebeskog Boga, Jovan 14:13-14 i ohrabruje nas da se molimo Bogu Ocu u Njegovo ime, uz obećanje da će nas uslišiti; Jovan 14:6 naravno ukoliko je to što se molimo po Njegovoj volji,1.Jovanova 5:14-15 te nas poziva da se bez obzira na naše nevolje i probleme obraćamo direktno Njemu. Matej 11:28

Gospod Bog nam u Svetom Pismu nije dao ni najmanji znak da želi da Mu iskazujemo poštovanje tako što bih se klanjali ništavnim idolima kipovima ili slikama (stvorenih) ljudskim rukama. Zašto? Zato jer je Gospod Bog Duh, i koji Mu se klanjaju, moraju Mu se klanjati u duhu i istini. Jovan 4:24

Pitanje: da li Vi mislite da Bog želi da mu iskazujemo poštovanje tako što se klanjamo i molimo stvorenjima, a ne Stvoritelju?
Sam Gospod Bog u svojoj nadahnutoj reči nam daje upozorenje da ne želi da Ga poštujemo na takav način.
5.Mojsijeva 4:12-19
"Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne videste nikakav lik u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja, Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kakvu god sliku od čoveka ili od žene, Sliku od kakvog živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kakve ptice krilate koja leti ispod neba; Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kakve ribe koja je u vodi pod zemljom; I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i videvši sunce i mesec i zvezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svim narodima pod celim nebom."

"A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razderše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima." Dela 14;14-15

Jedne prilike Hristovi apostoli su propovedali na javnom mestu, iz oduševljenja jedan ugledan kapetan po imenu Kornelije prišao je Petru da ga celiva i da mu se pokloni, Petar ga je podigao i rekao da ne čini to jer je on samo čovek, i da mu se ne klanja.
"A kad Petar htede da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se. I Petar ga podiže govoreći: Ustani, i ja sam čovek." Dela 10:25-26.
Svi prisutni su bili oduševljeni zbog čuda koje su videlii i doživeli, od strane apostola, ljudi su poverovali da su bogovi, hteli su da im se na osnovu toga poklone i prinesu žrtvu. Reakcija apostola na to je:
"A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razderše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći: Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima." Dela 14;14-15
Apostol Pavle je bio i te kako svestan da su mnogi hrišćani ranije, dok su živeli u paganstvu služili idolima tj. bili mnogobožci - idolopoklonici, zbog toga on ih uporno i bezrezervno poziva da prekinu sa tom praksom.

Šta misliš da su ti isti novi hrišćani u svoju bogomolju (crkvu) uneli i postavili kip ili sliku likom Pavla i ostalih apostola i počeli nad njom da se mole, ljube, celivaju i klanjaju, mislići da bih ih taj kip ili slika opravdali pred živim Bogom nebeskim Ocem?
Kakva bih na to bila reakcija apostola Petra i Pavlova?
Oni bih šokirani oštro opet vikali ljudi, prekinite sa tim, ne činite to ljudi!
Ni sada, ni zavreme njihovih života, niti posle njiove smrti.
Kada bih se sada pojavili apostoli Pavle i Petar kao i drugi apostoli i videli da se ljudi klanjaju i mole idolima u bilo kojoj formi i obliku, od kamena, drveta, srebra i zlata, slikama i druge, a tek klanjanje i molitve mrtvim svecima, stopirali bih to odma, postupili bih isto kao u vreme svoje misije na zemlji. A Gospod Isus Hrist bih zaplakao od tuge. Ovo nije preterivanje, već najmanje što bih se dogodilo.

Evo dokaza: kada se apostol Jovan sreo sa anđelom u duhu i anđelu se poklonio, našta ga anđeo upozorava rečima: “Evo ću doći skoro: Blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. I ja Jovan videh ovo i čuh; i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza. I reče mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni!" Otkrivenje Jovanovo 22:8-9

Da rezimiram, na osnovu ove izjave apostola Jovana u svojoj misiji za života jasno prepoznajemo Istinu, da je se čak ni anđelima ne trba klanjati koji su u Božijoj prisutnosti za Njegovim Tronom, a kamoli čoveku smrtniku.
Anđeo nabraja razne autoritete i kaže: "I reče mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni. Jovan 14:5-7
"Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me." Amin.

Ova istina kaže, da se samo Gospod Bogu klanjamo, obracamo i njemu direktno molimo za sve što nam je potrebno, u imenu Gospoda Isusa Hrista, Gospod Isus Hristos je jedini legitimni posrednik između Boga i čoveka, svi ostali atributi su loša kopija stvorena ljudskim razumom i voljom,

BIBLIJA O SVECIMA   Prema danasnjem narodnom shvacanju, sveci su velikomučenici ili drugi značajnii ljudi iz crkve, koje su pape nakon njihove smrti proglasili svetima.
Ono što je manje u poznato u narodu je,  da su po Svetom Pismu svi biblijski hršćani već za života (ne pokojnici) prozvani svetima - i to, ne samo apostoli ili odabrani muškarci i žene, već svi biblijski verujući hrišćani koji su činili živu crkvu. 
Pisma apostola Pavla upućena hrišćanima u Efezu, Filipima, Korintu, bila su poslana “svetima” koji su tamo živeli fizički i duhovno delovali u rastu Hristove crkve, ne pokojnima. Apostol Pavle to dokazuje svojim rečima:
"Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vernima u Hristu Isusu: Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista.“
Efescima 1:1-3

Dakle, sveti su, kao sto čitamo, bili živi ljudi, a ne pokojnici! Pavle se nikada nije obraćao pokojnicima, niti im je pisao. Prema ovom biblijskom saznanju, ako želimo da se neki “svetac” moli za nas, on mora biti živa osoba. Ako čovek pokuša komunicirati s duhovima umrlih (mrtvima) da li to nije jedan od oblika sekti spiritizma?
Sekta je sve što je u suprotnosti sa Biblijom. Biblija nas neprekidno upozovara da odbacimo spiritizam! Jer će svako za sebe lično odgovarati na Strašnom Sudu! To znači, čovek neće moći da prebaci krivicu greha i ne znanja na društvo, ili bilo koga drugog.
Biblija o mrtvima: “I ako vam kažu: Pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju, recite: Ne treba li narod da pita Boga svog? Ili će pitati mrtve mesto živih? Zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.” Prorok Izaija 8:19-20; 5.
Mojsijeva 18:10-12 
"Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćerku svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe."

Važno i apsolutno sigurno + nigde u Svetom Pismu ne stoji zapisano da živi mogu bilo kako ili bilo od kog pokojnika imati neku korist, ili blagoslov posredovanjem mrtvih kroz njihove molitve. Takve doktrine u vezi s obraćanjem mrtvima da bih prineli svoje nevolje ili potrebe, ili hvale i slave nije po Svetom Pismu, već vrlo su slične starim paganskim disanjima i prakticiranjima. Biblja kaže, da postoji samo jedan posrednik između čoveka i Boga, a to je Gospod Isus Hristos.

Rana Crkva Gospoda Isusa Hrista u prva četiri veka svog postojanja nije koristila čak ni Hristove slike, niti bilo kojih apostola.
Sveto Pismo nam ne daje nikakav fizički izgled Gospoda Isusa Hrista na osnovu kojega bih mogao biti napravljen Njegov verodostojan portret. Jasno je da su slike Hrista, a isto tako Marijine, kao i slike svetaca, proizašle iz mašte umetnika.
S obzirom da je Gospod Isus Hristos se vazneo u nebo, On je preobražen mi ga više ne poznajemo u “telu”
2. Korinćanima 5:16 “Zato i mi odsad nikoga ne poznajemo po telu; i ako Hrista poznasmo po telu, ali Ga sad više ne poznajemo”

Zbog čega se moliti svecima kada kao obraćeni i nanovorođeni hrišćani imaju kroz žrtvu vaskrslog Isusa Hrista direktan pristup Bogu?
Mnogi religiozni hrišćani to ne znaju, mnogi veruju da kroz svoje molitve svecima mogu primiti blagoslov i pomoć koju im direktno Bog nebih pružio, jer su ne dostojni! Oni recimo da idolopoklonički poštuju Boga, te mu se tako po redoslodu mole Mariji i svecima, i svim veliko mučenicima, oni mole žarke molitve za pomoć u nevoljama i potrebama s nadom da će Bog dati njihovom zaštitniku ono što bih inače njih direktno odbio.

Biblija nas uči, da Gospoda Isusa Hrista srce boli za takvima osobama. Ovo je samo dokaz da ljudi ne poznaju i ne čitaju Bibliju. Naše spasenje ne zavisi od bilo kojeg sveštenika, Pape, niti Isusove majke Marije, niti od bilo kojeg sveca.
Vidi Jovan 14:5-7 *Reče Mu Toma: Gospode! Ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati? Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me. Kad biste mene znali onda biste znali i Oca mog; i odsada poznajete Ga, i videste Ga." 
Znači, spasenje je ne moguće i nema ga ni po jednom drugom, osim kroz Isusa Hrista.
Zaključiću sa biblijskom izjavom iz Dela Apostolskih 4:11-12
“Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: (Gospod Isus) i nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.“

Mnogima ovo neće biti prihvatljivo tj. ono što Biblija govori o idolopoklonstvu. Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči. Naš cilj u prvom redu nije da ljudima (bilo koje verske pozadine) objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest, Istinu.

Govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On jedini posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Jovan Krstitelj je izjavio: ''Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu. Ko veruje u Sina, ima večni život; a tko neće da veruje u Sina, neće videti života; gnjev Božji ostaje na njemu." Jovan 3:35-36
Ovde nam nikakvi izgovori neće pomoći, nego će nas samo osuditi, ali iskrena pitanja i iskreno traženje Boga svakako su dobrodošli.

Ako imate pitanja ili ste u nedomice na osnovu ovog izlaganja možete nam to pismeno precizno obrazložiti, trudićemo se da vam što pre odgovorimo.
Bog vas voli, i sa vašim životom ima divan plan.

nazad