DobraVest

DobraVest je glas Biblije i objava Božije ljubavi čitaocima

O nama

DobraVest ilustracija potstiče na sensibilnost Božijeg obećanja u Svetom Pismu svim ljudima koji Ga iskreno veruju i priznaju, kao i na znake i proročanstva za poslednje vreme, na prepoznavanje lažnih (jeresi) nauka i proroka u vezi sa idolopoklonstvom. 1.Jovan 5:21

Takođe i na moralne vrednosti, ljubav i odgovornost prema otadžbini i zaštitu prirode, da budemo ljudi Božijeg srca, naročito prema ljudima u žalosti, stradanju i siromašnima; na iskreno pomirenje sa Bogom Ocem, kroz spasonosnu žrtvu Gospoda našeg Isusa Hrista; na ispovedanje i pokajanje zbog počinjenih greha i kroz to na praštanje, pomirenje među braćom i bližnjima.
Jovan 3:16;
Dela 3:19

Potstiče aktivno širenje Evanđelja, promociju Biblije, poziva na zajedničke molitve i upoznavanje hrišćanskih vrednosti. 1.Petrova 2:21
Ako drugi ljudi drugačije misle i veruju, misli se, da je to zato, što i oni to iz dobrog i ljubavi čine.
Ne reklamira ni jednu društvenu religiju, denominaciju ili sektu. 

Teološke vrednosti

Biblija je Svetim Duhom pisano Božije uputstvo i odkrivenje dato ljudima za spasenje, veru i život čoveka, ona je savršena Reč Božija, a ne jedna od alternativa. Zato autoritet Biblije ne zavisi od čovekovog mišljenja i svedočenja, ili svedočenja bilo koje crkve, nego jedino od Boga.

Biblija je osnova evropske kulture. Bez Njenog poznavanja ne može se govoriti o opštoj kulturi! Ona nije samo nepogrešiva i savršena Božija Reč, za čovečiju veru i život, ili kao za neke religiozna knjiga - već i izvor mnogih mudrih izreka u našem  maternjem jeziku. Biblija je polazna tačka čovekovog pogleda na svet i kompas moralnih vrednosti čovečanstva. Bez obzira da li smo vernici ili ne, ovu knjigu treba da poznajemo.
Otkrivenje Jovanovo 22:19 "I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj".

Uvereni smo da Božija ljubav ima već spreman odgovor za svaku životnu situaciju - pa i za tvoju.
Gospod Isus Hrist je izdao zapovest u Svetom Pismu da pozivamo narod na učeništvo. Učenik je neko ko proučava Bibliju, voli Boga i moli mu se svim srcem.
Zapovest:
"Idite, dakle, i načinite učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i svetoga Duha". Matej 28:19 

Lili o carstvu Božijem u prirodi

Lili i Nikola Mijatov-Meister

Biblijsko krštenje odraslih