• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Da li je Isus Bog? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   


Odgovor:

Nigde u Bibliji nije zapisano da je Isus tačno rekao, “Ja sam Bog.” Ali ovo isto ne znači da On nije objavio da je Bog. Uzmimo na primer Isusove reči u Jovan 10:30, “Ja i Otac jedno smo.” Na prvi pogled, ovo možda ne izgleda kao izjava da je Bog. Međutim, pogledajmo na reakciju Jevreja na Njegovu izjavu, “Odgovoriše mu Judeji: za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti – kao čovek – gradiš Bogom” Jovan 10:33. Jevreji su Isusovu izjavu razumeli kao tvrdnju da je Bog. U stihovima koji slede, Isus nikada nije ispravio Jevreje govoreći , “Ja nisam tvrdio da sam Bog.”

To ukazuje da je Isus zaista govorio da je Bog kada je izjavljivao, “Ja i Otac jedno smo” Jovan 10:30. Jovan 8:58 je drugi primer. Isus je izjavio, “ Reče im Isus: zaista, zaista kažem vam: ja postojim pre nego što se Avram rodio!” I iznova, kao odgovor na ovo, Jevreji su uzeli kamenje u pokušaju da Ga kamenuju Jovan 8:59. Zašto bi Jevreji želeli da kamenuju Isusa ako On nije rekao nešto što su oni verovali da je bogohulno, u ovom slučaju, tvrdnju da je Bog?

Jovan 1:1 kaže da “Bog beše Reč.” Jovan 1:14 kaže “Reč se ovaploti.” Ovo jasno pokazuje da je Isus Bog u telu. Dela 20:28 nam kažu, "...napasajte Božiju crkvu, koju je On stekao svojom krvlju." Ko je kupio crkvu svojom krvlju? Isus Hristos. Dela 20:28 izjavljuju da je Bog kupio crkvu svojom sopstvenom krvlju. Samim tim, Isus je Bog!

Toma, jedan od učenika ja izjavio u vezi sa Isusom, “Gospod moj i Bog moj” Jovan 20:28. Isus ga ne ispravlja. Tit 2:13 nas ohrabruje da sačekamo na dolazak našeg Boga i Spasitelja – Isusa Hrista (vidi takođe 2. Petrovu 1:1
. U Jevrejima 1:8, Otac kaže o Isusu, "Za Sina pak: Tvoj presto Bože, stoji u sve vekove i žezlo tvoje pravosti je žezlo tvoga carstva."

U Otkrivenju, jedan anđeo upućuje Apostola Jovana da slavi jedino Boga (Otkrivenje 19:10). Nekoliko puta u Pismu Isus prihvata slavljenje Matej 2:11; 14:33; 28:9,17; Luka 24:52; Jovan 9:38. On nikada ne ukorava ljude kada Ga slave. Da Isus nije bio Bog, On bi ljudima rekao da Ga ne slave, baš kao što je i anđeo u Otkrivenju to učinio. Postoji još mnogo stihova i odlomaka u Pismu koji potvrđuju Isusovo božanstvo.

Najvažniji razlog zbog koga Isus treba da je Bog, je taj da u slučaju da nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe čitavog sveta
1.Jovanova 2:2. Samo je Bog mogao da plati tako veliku kaznu. Samo je Bog mogao da preuzme grehe celog sveta 2. Korinćanima 5:21, da umre i da bude vaskrsnut – dokazujući svoju pobedu nad grehom i smrću.

Ako imate pitanja po ovoj temi, iz ljubavi prema Bogu i vama rado ću vam pokušati biblijski odgovoriti, slobodno se javite. Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  

Mir Božiji neka obvlada u vama!

Odgovara-Misionar: Nikola Mijatov-Meister