• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Ko je Sveti Duh? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   


Odgovor:

Postoje mnoga pogrešna tumačenja o identitetu Svetog Duha.
Neki vide Svetog Duha kao neku mističnu silu.
Drugi shvataju Svetog Duha kao bezličnu silu koju je Bog učinio dostupnom sledbenicima Hrista. Šta Biblija kaže o identitetu Svetog Duha?
Jednostavno rečeno – Biblija kaže da je Sveti Duh, Bog.
Biblija nam isto kaže da je Sveti Duh Osoba, Biće sa umom, emocijama i voljom.

alt
Činjenica da je Sveti Duh Bog, jasno se vidi u mnogim stihovima u Pismu uključujući Dela 5:3-4. U ovom stihu Petar suočava Ananiju zato što je lagao Svetog Duha i kaže mu, “nisi slagao ljudima, nego Bogu.” To je jasna izjava da laganje Svetog Duha je laganje Boga. Takođe možemo da znamo da je Sveti Duh Bog po tome što poseduje iste osobine ili karakteristike kao i Bog. Na primer, činjenica da je Sveti Duh sveprisutan se jasno vidi u Psalmu 139:7-8

“Kuda bih otišao od Duha Tvoga, i od lica Tvoga kuda bih utekao?
Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si.”
Zatim u 1 Korinćanima 2:10-11 vidimo karakteristiku sveznanja kod Svetog Duha. “ A nama je Bog otkrio posredstvom Duha; jer Duh ispituje sve, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku – sem čovekovog duha koji je u njemu? Tako isto niko – sem Duha Božijega – ne zna šta je u Bogu.”


Da je Sveti Duh zaista Osoba, možemo da znamo zato što poseduje um, emocije i volju. Sveti Duh misli i zna (1 Korinćanima 2:10). Sveti Duh se može ožalostiti (Efesci 4:30). Sveti Duh nas zastupa (Rimljani 8:26-27).
Sveti Duh donosi odluke u skladu sa svojom voljom (1 Korinćanima 12:7-11). Sveti Duh je Bog, treća “Osoba” Svetog Trojedinog Boga. Kao Bog, Sveti Duh može zaista da bude Utešitelj i Savetnik, ono što je Isus obećao da će biti (Jovan 14:16,26; 15:26). 
                                                                 

Za temu vrlo koristan link: Klikn   Upoznati Boga

Napisao: Nikola Mijatov

Imam pitanje: pošaljite svoje pitanje  na Mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli