• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Šta je to crkva? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   

Odgovor:

 

altMnogi ljudi danas smatraju da je Crkva građevina.  Ovo nije biblijsko razumevanje crkve. Reč Crkva dolazi od grčke reči "Ecclesia" koja se definiše kao "zajednica,” ili “oni koji su pozvani.” Apostol Pavle daje jasno na znaje da koren reči “crkva” ne označava građevinu već ljude. Ovo je jasno kao dan svima koji su bar jednom pročitali Sveto pismo, a naročito teolozima tj. sveštenstvu, i to od najmanjeg do najuzvišenijeg po hirarhiji crkve. Neznam odgovr na pitanje: "Zašto se to biblijsko objašnjenje neobelodani narodu? Ali Bog zna.

Ako se jednoga dana susretnem sa Gospodom Bogom u Hiljadugodišnjem carstvu, to će biti valda moje prvo pitanje postavljeno njemu. Verujem da će Njegov odgovor udovoljiti tu moju goreću radoznalost. Znajte, kada bih narod to prepoznao, naučio od svojih verskih učitelja, tj. sveštenstva, zla na zemlji bi bilo daleko manje. Ovo i jeste moj glavni razlog obraćanja svima onima koji se za to interesuju, da ukažem na istinu pod svetlom Biblije, "Šta je Crkva Božija" kaže misionar, Nikola Mijatov. 

Ironija je u tome, da ako danas pitaš ljude u koju crkvu idu, oni će ti reći Pravoslavnu Katoličku, Evanđeosku, Baptističku, Metodističku ili neku drugu denominaciju. U mnogo slučajeva pod tim oni podrazumevaju zgradu ili denominaciju. Ajde da pročitamo šta kaže Biblija u  Rimljanima 16:5: "…isto pozdravite Crkvu koja je u njihovom domu..." Ovde jasno Pavle misli na Crkvu koja je u njihovoj kući, ne na crkvu kao građevinu, već na telo verujućih ljudi. Sveto Pismo nam kaže u  Ef. 1:22-23.

Crkva je telo Hristovo. I još kaže:, "I sve je pokorio pod Njegove noge, a Njega je dao Crkvi za glavu više svega; ona je Njegovo telo, punoća onog koji sve ispunjava u svemu." Telo Hristovo je sastavljeno od svih verujućih od dana Pedesetnice do dana Vaznesenja. Telo Hristovo obuhvata dva aspekta: 

Pod (1) univerzalna Crkva je Crkva koju čine svi koji imaju ličan odnos sa Isusom Hristom. Ovo nam kaže Biblija u 1. Korinćanima 12:13-14 i još kaže, "Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno telo, bili Jevreji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni". Dragi prisutni: Pa ni celo telo nije jedan ud, nego mnogi. Na osnovu ovoga je više nego jasno dokaz Apostola Pavla o pravoj biblijskoj Crkvi, pa kaže: "Može li primer, reći glava, nozi, ili ruci šta me briga za tobom, ne trebaš mi"?  Kroz ovo biblijski izlaganje jasno vidimo, da svi oni koji iskreno veruju u Isusa su deo tela njegovog. Znači jednom zauvek: “Istinska Crkva Božija nije neka posebna zgrada ili denominacija". Sveto Pismo kaže: "Univerzalna Crkva Božija su svi oni koji su primili spasenje kroz veru u Isusa Hrista". Prema tome, Božija je zadnja reč. Amin. Molim vas u ime Isusa Hrista, ne stavljajte ljudsku nauku iznad Božije, jer žalostite Boga. 

Pod (2) Lokalna crkva je opisana u Bibliji, Galatima 1:1-2, pa kaže: "Pavle, apostol…i sva braća koja su sa mnom, crkvama u Galatiji." Ovde vidmo da je u provinciji Galatiji bilo mnogo crkvi – ono što mi zovemo lokalna crkva: "katolička, pravoslavna  evanđeoska baptistička, luteranska crkva" itd. Znači ovde se neradi o Crkvi, kao univerzalnoj Crkvi – već lokalna crkvi tj. udovima. Univerzalna Crkva se sastoji od onih koji su poverovali u Hrista za spasenje. Članovi univerzalne Crkve treba da traže i čeznu za zajdeništvom i poukom u lokalnoj crkvi. Da zaključimo, Hristova Crkva nije građevina ili denominacija. Prema Bibliji, Crkava je telo Hristovo. Svi oni koji su poverovali u Isusa Hrista za spasenje. Prema Evanđelje po  Jovanu 3:16; i 1. Korinćanima 12:13. Postoju članovi univerzalne Crkve (tela Hristovog) u lokalnim crkvama.  

Biblijski značaj reči Evanđelje: 

Reč "Euangelio" - Evanđelje ima poreklo iz Grčkog jezika  i znači „Dobra Vest” Radosna vest, pobednička poruka i obuhvata potpuno u celosti svoju svrhu delom i rečju, ona je  sila Božja na spasenje onome koji joj veruju. Za apostola Pavla je ova objava, više nego poruka i proklamacija - ona je snaga Božja, koja se kroz objavu svetu trasformiše u iscelenje i spasenje naroda. Kroz to deluje Evanđelje u životima ljudi i donosi susret sa uzvišenim Isusom Hristom na spasenje ili osudu". Znači, zavisi da li je čovek  tu objavu prihvatio ili odbio.

Zato je važno da tu “Dobru Vest” ... ili Objavu upoznaš čitajući svoju Bibliju, i da prisutvuješ na Bogosluženju, ili sličnim ovakim biblijskim sastancima. Čitanjem Biblije postižeš veru, jer vera čovečija je odgovor na jasan Božiji  poziv koja je pogodila dotično srce. Sada želim da Sveti Duh pripremi i tvoje srce da prepozna razliku izmedju stvarnosti i religije.

Da, postoje mnoge religije!

Religija je sasvim drugačija od Evanđelja. Religija je delo čoveka koji  svojim tradicionalizmom i religioznim atributima kao idolopoklonstvo, ili često licemerjom iz računice, ili ponosa želi da učini nešto za Boga. Čovek često želi sve da kupi i da ne ostane dužan - pa ni  Bogu.

A Evađelje nam objavljuje da je Ono dar Božiji koji je Bog poslao čoveku na spasenje po Jovanu 3:16. Citiram: „Jer je Bog tako zavoleo svet da je i Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni“. Završen citat. 

A Religija je kada se čovek sam popne na stepenicu svoje lične pravde sa nadom da će tamo na poslednjoj stepenici sresti Boga. Evanđelje se sadrži u činjenici da je Bog spustio Njegove stepenice ka nama u Hristu, da bi nas grešne susreo na najnižoj stepenici u svakoj poniznosti, jer mi nismo ustanju da ničim prouzrokujemo, isposlujemo ili kupimo naše spasenje.

Religija znači imati jaku volju, sve činiti.svojim kultom kako bih dobili blagoslov, ali da nemoramo ništa od svojih grešnih ljubljenih navika odložiti. Ali - Evanđelje znači: „Dobra Vest, Radosna vest koja silom svoje objave, menja čovečije srce do dna. Kada kažem menja, onda tako i mislim. Sila Evanđelja ne krpi, niti pravi servis popravki u čoveku koji je primio objavu Evanđelja u svoje srce. Tu je Isus na delu, On pravi sve novo. I gle sve novo postade u čoveku, nemože se prepoznati stara priroda i navike u njemu.

Suprotno tome, religija opsedne čoveka i ostavlja ga nepromenjenog, kakav jeste. Imali ste prilike da upoznate religiozne ljude koji obavljaju svoje religiozne obrede, ali njihova vera u Boga je mrtva,  to je isto kao grob u kojem nema života. Koliko njih šlepa sa sobom prljavi život, teške grehe, ti pre podne mrze sebe, a popodne celi svet. 

Ali, Evanđelje prima čoveka onakvog kakav jeste, i menja ga  u ono što on treba po Bogu da bude. Mislim da je ne dopustivo ne pomenuti da : Religija čoveka menja samo spolja.

A Evanđelje menja njegovu unutrašnju dubinu – ono menja čovečije srce, um i misli.

Treba priznati da religija čisti samo spolja, i površno. A Evanđelje očišćava čoveka iz korena srca, i iz dubine duše. Slušaj: “Evanđelje je život i sila Božja na spasenje onome koji veruje”. Amin.

Draga dušo, postoje mnoge religije na svetu, ali samo jedan Bog i jedno Evanđelje.
Želim, da sada za trenutak zatvoriš svoje oči, i preispitaš sebe: ”Da li je tvoja vera samo jedna od religija; primer protestanska, katolička, pravoslavna, ili je ona plod iskustva tvog ličnog susreta sa ljubavlju Božjom koja te spasava u  Isusu Hristu?

Ovaj Link može da odgovori na tvoja velika pitanja: Klikni Upoznati Boga

Odgovara: Nikola Mijatov