• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Kako prepoznati Hristovu Crkvu PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   

 

Logično pitanje koje treba postaviti svako ko želi da sledi Isus Hrista i želi imati zajedništvo sa članovima Njegove Crkve je: Koja su obeležja biblijski utemeljene, Duhom Svetim ispunjene i na Isusa Hrista centrirane crkve?

 

Biblija kaže: "Božija Crkva je čovečije srce" Jovan. 3:3-7; Dela 13:2; 1:7-8; 3:38.

 

Isus Hrist je utemeljio svoju živu Crkvu iz naroda, a ne rukotvorenu od cigle i kamenja, Biblija kaže: "To je Crkva Novog Zaveta, koja je u izgradnji, i biće završena po Njegovom ponovnom dolasku". Nepobitna istina Božije Reči, vidi u Bibliji: 1.Kor.12:12-27; 14:12; Ef.1:22-23; 2:22; Jev.12:23. Ef.4:11-13; 1.Kor.12:12-27; 14:12; Filp.2:3-4; Ef.4:3-4. Ef.4:4-6; Otkr. 7:9-17; 1.Kor.12:12-27. Marko 16:15-20.

 

Reč crkva najčešće podseća na neku građevinu s tornjevima. Crkva je obično zgrada na uzvišenom mestu. Ako smo religiozni, onda kažemo da idemu u crkvu. Ali, ako provirimo u Bibliju, odnosno Sveto Pismo piše da je Crkva nešto drugo. U Crkvu se ne ide niti se Crkva posećuje, nego čovek Crkva postaje. Crkva  živi zajedništvom, slavljenjem Boga, rastom u veri. Crkva je duhovna porodica-obitelj, u kojoj su ljudi jedno drugome braća i sestre, a otac je Bog. I to znaju svi koji su Bibliju studirali! Pitam se, zašto tu istinu neobjave narodu?

 

Biblija kaže: Isus je obećao da će "sagraditi svoju Crkvu" Matej 16:18. Dobro je poznato da Isus nije bio građevinski preduzimač i gradio zgrade. Naprotiv; optužili su Ga da je hteo da sruši hram u Jeruzalemu i sagraditi nekakav svoj, u roku tri dana. Sveštenstvu i verskim vođama u Isusovom vremenu nije bilo jasno o čemu se radi.

 

Sledbenici Isusa Hrista u teškim progonstvima!

 

Biblija govori: da je jedan od njih po imenu Stefan, kamenovan od naroda i sveštenstva onog vremena, zato što je hrabro izjavio: (citat) „A Presveti Bog ne boravi u zgradama napravljenim ljudskom rukom...“ Vidi u Bibliji Dela 7:48. Apostol Božiji Stefan je tim postao prvi mučenik i fizička žrtva "religioznih" i tradicionalizma, veroispovesti onog vremena. Tu započinju progonstva i  stradanja i prva žrtva Isusovih apostola, i svih onih hrišćana koji su sledili i verovali, i koi danas veruju u nauku Isusa Hrista.  Da draga dušo: "Bog boravi u Crkvi, ali Ta Crkva Isusa Hrista "nije" građevina od kamenja, cigle, betona, drveta, niti stvorena rukom čoveka.

 

Šta kaže Biblija, šta je onda uopšte Crkva?

 

Izvorna reč koju nalazimo u grčkom jeziku, a kojim je napisan Novi zavet Biblije, kaže da je Crkva – Ekklesia. Doslovno u prevodu znači „pozvani iz“. Na prvi pogled čudan neki naziv. Šta i na koga se odnosi to „pozvani iz“? Na svim mestima u Bibliji, odnosno u Svetom Pismu, a gde se spominje Crkva, ona se uvek odnosi na narod, nikada na zgradu!

 • Zašto onda postoje tolike građevine koje ljudi nazivaju crkvama? 

 • Zašto je apostol Stefan kamenovan zbog svoje izjave: "Da, "Bog ne prebiva u zgradama sagrađenim ljudskom rukom"?

 • Zašto je to zaista tako?

Biblija odgovara: Isus je utemeljio Crkvu, Svoju Crkvu, koja se gradi iz živih ljudi. Isus Hrist je odklonio sav tradicionalizam, i religioznost, sa Njim su nestale te sve „svete zgrade“ idoli, ikone i običaji, i sve ostalo što se smatralo svetim a da je stvoreno i izgrađeno od čoveka, te su ostali samo „sveti ljudi“, Božija deca, sveti narod, Njegova Zaručnica – Crkva Isusa Hrista „Tajnovito Telo Isusa Hrista", koju je On počeo zidati na dan Pedesetnice, a završće je po svom ponovnom dolasku. I zato se hrišćanstvo razlikuje od svih ostalih religija sveta. Bar bi po Bibliji tako trebalo da bude.

 

Biblija kaže: U Crkvi koju je utemeljio Isus Hrist sa svojim apostolima, Bog je po savetu svoje volje odlučio da se useli-nastani u ljude koji ga iskreno prime, u njihovim srcima želi da boravi i deluje. Boga više nije moguće zatvoriti u određenu zgradu i da ga onda posećujemo kada nam se prohte. Isus Hrist je odlučio da bude tamo gde smo i mi, Biblija citira:

"s nama, biti Emanuel, ili Bog s nama“.

 

Biblija nas uči: u Crkvu se ne ide niti se Crkva posećuje, nego čovek Crkva postaje. Crkva živi zajedništvom, slavljenjem Boga, rastom u veri. Crkva je duhovna porodica-obitelj, u kojoj su ljudi jedno drugome braća i sestre, a otac je Bog.

 

Biblija vas pita: Da li je žrtva Isusa Hrista, i Njegovih apostola mučenika bila uzaludna? 

Da i Stefana su kao u prkos Bogu, proglasili mučenikom, i postavil ga kao sveca zaštitnika neke zgrade, koju je sagradio grešan čovek. A to je najmanje hteo. Biblija nam piše o njemu da je kleknuo na zemlju i primio udarce uz molitvu: citat „Gospode, ne uračunaj im ovo za greh“!  Dela Apostola. 7:60; 4:4-6.

Biblija zaključuje: Oni koji su ga čuli tada, tog Stefana heroja i  apostola Hristove vere, ili o njemu čitali u Bibliji sada, znaju šta je Crkva Isusa Hrista. Moje je pitanje upućeno tebi, da li si ti to znao? Ili da li ti to znaš? 
 

Otvori svoju Bibliju u delu Novi Zavet početak (Matej 16,18 i prema kraju: Efežanima 1. 22:23; Dela Apostola 7:60; 4:4-6; Otkrivenje Jovanovo 7:9-17) uputstvo za one koji nepoznaju Bibliju. Odma ćeš razumeti o čemu si čitao. Tu ti Sveti Duh svedoči šta je Crkva Božija. A oda razmisli kako ti stojiš pred Bogom, i gde đe ti duša?

 

Kako biblijski prepoznati isparavnu nauku?

 1. Sveštenstvo propoveda iz Svetog Pisma o doktrini Trojedinog Boga: Boga Oca, Boga Sina, i Boga Svetog Duha 1. Jovovanova 1:2; Jovan. 1:1-5, o opravdanju milošću kroz veru, i potpunom oproštenju greha, punini božanstva u Isusovoj ljudskosti; o potrebi nanovorođenja, da je Isus jedini naš zastupnik kod Boga, i da je Sveti Duh osoba božanstva.

 2. Isus Hrist je prisutan u najvećem broju propovedi i predstavljen je kao utelovljeni Bog. Isus, i samo Isus jeste centralna tema Crkve.

 3. Poštuju se i praktikuju obredi: Gospodnja večera (euharistija) i Krštenje vodom
  (podronjenjem) kao što je Isus Hrist to uspostavio.
   Matej 28:19-20; Mar. 16:15-20.

 4. Sveštenstvo-Pastoru je istinski stalo do duhovne dobrobiti drugih, prirodan je i ne osuđuje u razgovoru o duhovnim pitanjima. Radi uvek na korist drugih a ne sebe. Za njega je "služba" Božje delo i lični poziv a ne "zanimanje"  ili "profesija".

 5. U Crkvi se sprovodi isključivo biblijski moral i etika.

 6. Vernicima, je data mogućnost da služe u Crkvi po svojim taletima vere.

 7. Postoji čežnja za ličnu evangelizaciju i misije koje se fokusiraju na spasenje izgubljenih duša.

 8. Postoji solidan program biblijskog obrazovanja kako za decu tako i za odrasle.
  Nastojanje da se vernici upoznaju sa Biblijom što bolje je čežnja.

 

          Kako prepoznati jeresi ili krivo tumačenje biblijske nauke? 
        Na žalost, mnoge od hrišćanskih denominacija u
opšte ne zaslužuju ime "hrišćanske". One imaju samo obličje hrišćanstva dok u svojoj suštini najčešće predstavljaju mešavinu (sinkretizam) svega i svačega u hrišćanskom kultu: 

Oni su kao vuk u jagnjećoj koži!

 

 

 

 

Prepoznatljivi elementi sekte!  

 1. Odbacuju biblijsku nauku o Božjem jedinstvu u "Trojstvu - Trojedinog Boga".
 2. Ne veruju u spasenje po milosti kroz veru u Isusa Hrista.
 3. Ne veruju u Hristovo završeno delo spasenja.
 4. Ne veruju u Isusovo telesno vaskrsenje.
 5. Imaju "ekstra" uz Bibliju i dodatne temeljne duhovne naučne "knjige", kaoje koriguju izvornu Bibliju, kao da Bilija nije savršena; i ne biblijske objave kroz rituale, idolopoklonstvo, spoznaju i mudrost preko svojih učitelja, proroka ili tradicionalnih vođa.
 6. Veruju da su samo oni spašeni tj. "oni su pravi" prava i jedina istinska nauka i crkva".
 7. Ne veruju u večnu kaznu Ognjenog jezera-vatru pakla, muke pakla.
 8. Veruju da je njihov osnivač (idol -čovek) tradicionalni utemeljitelj vere "lično Božji  posrednik", koji se moli za njihove grehe, ili mu se mole.
 9. Stavljaju više naglasak na tradicionalno duhovno iskustvo nego na biblijsku doktrinu.
 10. Daju veliki naglasak (svojim nebiblijskim) direktnim objavama i vizijama, kao primer da su: "isus - mesja, sveci, pretvaraju se u anđla svetla, skloni seksualnoj monipulaciji članstva, monipulacija ka suicidu, opšta zabrana komuniciranja i dodira sa svetom".
 11. Daju određene datume kraja sveta, ili Hristovog drugog dolaska.
 12. Suprostavljaju se pravilnoj interpretaciji Biblije (hermeneutici).
 13. Povremeno  kroz kontakt slike, ikone i predmete upadaju u mrežu spiritizma i okultizma.
 14. Mešaju hrišćanstvo sa drugim tradicionalnim nebiblijskim verovanjima prave (sinkretizam).

  Takvih učitelja se kloni! Kaže nam Biblija! Amin.                                                
   
 15. Predlog: Budimo iskreni u izveštajima i služenju, pričama koje pričamo, utisku koje ostavljamo. Otvori te srce prema svim ljudima, poštuj te svačije uverenje o Bogu, jer do sada je samo Isus Hrist savršen. Svetite Gospoda Boga u svojim srcima. A budite uvek spremni na odgovor svakome koji vas zapitaju za vaše nadanje kroz verovanje u ime Isusa Hrista. Amin.
   
  Vaša pitanja u vezi „Hrišćanska načela verovanja“ na temelju Biblije, rado ćemo pokušati odgovoriti. Ukoliko imaš pitanja o ovoj važnoj temi, ili ovim biblijskim navodima, rado želimo da ti pomognemo, ili  po mogućnosti biblijski odgovorimo.

                                                              Odgovara - Misionar: Nikola Mijatov-Meister