• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Bog je ušao u tvoj život PDF Štampa El. pošta
Napisao Gute Nachricht   

POČETAK SA BOGOM                                                                                       

Tako je divno čuti da si zatražio od Isusa da uđe u tvoj život! Imamo još jedan članak koji će ti pomoći da rasteš u svom zajedništvu sa Bogom. On bi trebao da ti bude od posebne koristi. Nastavak...

DA LI JE BOG SADA UŠAO U TVOJ ŽIVOT?

altKada si doneo tu odluku i pozvao Isusa u svoj život, važno je znati, da li te je Bog čuo?Da.   Prva Jovanova poslanica 5:14 kaže:
“I ovo je pouzdanje koje imamo u njega:

da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji.”
Isus je obećao da će ući u naše živote, ako to zatražimo od njega

da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji.”
Isus je obećao da će ući u naše živote, ako to zatražimo od njega.

U knjizi Otkrivenja 3:20. Isus iznosi ovu ponudu:
“Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim – i on sa mnom.”
Da li si otvorio Bogu vrata svoga srca?
Ako jesi, šta je on rekao da će učiniti?
Da li bi te Bog obmanuo?

U Evanđelju po Jovanu 6:37, Isus je rekao: “Sve što mi daje Otac doći će k meni, i onoga koji ide k meni neću izbaciti." A u Evanđelju po Jovanu 10:27-29. Isus je rekao:
“Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke.
Moj Otac – koji mi ih dade – veći je od svih, i niko ne može da otima iz ruke moga oca."

Isus je umro na krstu za naše grehe, kako bismo mi imali zajedništvo sa njim.
On nije ravnodušan po tom pitanju. Dao je sve od sebe kako bismo imali zajedništvo sa njim.
Isus je preuzeo naše grehe na sebe i prekrio nas svojom pravednošću, čime nam je bilo u potpunosti oprošteno i on nas je u potpunosti prihvatio.

 Ne moramo prvo da živimo dobrim životima, ili da obavljamo religiozne rituale, ili da provedemo godine preklinjući ga. Bog je taj koji nam je omogućio da imamo zajedništvo sa njim. I mi pristupamo njemu na osnovu onoga što je on učinio za nas, a ne na osnovu onoga što mi možemo da učinimo. On je platio naše grehe, da bi nam oprostio i ušao u naše živote. Prva Petrova poslanica 3:18 kaže:
“Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu.”

 

Kada neka osoba zamoli Isusa da uđe u njegov život, ona to čini otvorene ruke:
“Bože, ja želim zajedništvo sa tobom, želim da uđeš u moj život, i možeš da činiš u mom životu šta god ti želiš."
Time donosimo odluku da ćemo njemu dozvoliti da bude Bog u našem životu.
Ako si to učinio, uzbudljivo je znati šta Bog kaže da sada važi u tvom zajedništvu sa Bogom:

• Imaš mir sa Bogom --

“Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista.”  (Poslanica Rimljanima 5:1)

• Postao si dete Božije --

“A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija.” (Evanđelje po Jovanu 1:12)

• Više ne živiš u tami --

“Jer nekad ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu; živite kao deca svetlosti “ (Poslanica Efescima 5:8)

“On nas je izbavio od vlasti tame i premestio u carstvo svog ljubljenog Sina, u kome imamo izbavljenje, oproštaj grehova.” (Poslanica Kološanima 1:13,14)

• Oprošteno ti je --

“Za njega svedoče svi proroci, da će njegovim imenom dobiti oproštaj grehova svako ko veruje u njega.”
(Dela Apostolska 10:43)

“U njemu imamo otkup – njegovom krvlju, oproštaj prestupa – po bogatstvu njegove blagodati, kojom nas je obdario u voljenom Sinu.” (Poslanica Efescima 1:7,8)

“Po tom se pokazala Božija ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog Sina – da mi njime živimo. Ljubav je u ovome: ne da smo mi zavoleli Boga, nego je on zavoleo nas i poslao svoga Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe.” (Prva Jovanova poslanica 4:9,10)

• Dat ti je večni žviot --

“Zaista, zaista, kažem vam: ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život.” (Evanđelje po Jovanu 5:24)

“I ovo je svedočanstvo: Bog nam je dao život večni i ovaj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate – da imate večni život.” (Prva Jovanova poslanica 5:11-13)

• Zapečaćen si Svetim Duhom --

“U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja, i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji je kapara našeg nasledstva – za izbavljenje njegove tekovine, na hvalu njegove slave.” (Poslanica Efescima 1:13)

• Možeš početi da spoznaješ Božiju ljubav koju on ima za tebe --

“Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete, i biće vam. Time se proslavio moj Otac,
da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je Otac ljubio mene, i ja sam ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Ako čuvate moje naredbe, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja sačuvao naredbe svoga Oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni.”
(Evanđelje po Jovanu 15:7-11)

Da bi nastavio da rasteš u svom zajedništvu sa Bogom:

Da bi bolje upoznao Boga, provodi vreme u njegovoj reči (Bibliji) tražeći od njega da ti se još više otkrije i da on izgradi tvoj odnos sa njim. Evanđelje po Jovanu (četvrta knjiga u Novom Zavetu) je odlično mesto odakle možeš početi.

I razgovaraj slobodno sa njim. Ohrabreni smo rečima “Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.” (Poslanica Filipljanima 4:6,7)

Sledi članak   Zadobiti svet za Isusa  i doneti mu spasenje i večni život. Kako ? Klikni u Link

IMATE PITANJE?  
Kontakt Mail: 
 
Zaiteresovani ste da sa nekim razgovarate o Bogu, Hristu, Bibliji... Ili nečem drugom?

Pošaljite nam imejl. Hvala na poverenju.