• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Biblijski odgovornost muža i žene PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

altBiblija oodgovornosti muža:
uputstvo za početnike čitanja Svetog pisma, svi navedeni stihovi su plavi, i nalaze u Vašem Svetom pismu, pogledaj sadržaj.

 

                Otvori Sveto pismo, Prva knjiga Mojsijeva 2. glava, stihovi 21-24
(žena je stvorena od Adamovog rebra; nije od noge - da bude rob mužu; niti od glave - da vlada nad mužem, nego od rebra, blizu srca, da bude voljena).
Sveto pismo, Efescima poslanica 5:21-33:

 

Muž daje smer svojoj porodici.

 

Prema biblijskom standardu, muž je taj koji od Gospoda prima uputstva za svoju porodicu. Avraama je Bog uputio da ostavi svoju zemlju i pođi u zemlju koju je Bog izabrao .
Sv. Pismo, 1. knjiga Mojsijeva 12. glava, stih 1.

 

Jakova je Gospod uputio da dođe u zemlju svog oca Isaaka 1. Knjiga Mojsijeva 31:3. Josifa, Marijinog muža, Bog je uputio da pobegne u Egipat kako bi zaštitio svoju porodicu.
Sveto Evanđelje po Matej u2:13.

 

"Čovek je glava ženi" Sveto pismo, Kološanima poslanica  3:18-21; 1. Korinćanima 11:3,8-12.
Kao što glava mora da pazi na celo telo pre nego što pokazuje pravac, tako i muž mora da bude osetljiv na potrebe svoje žene i dece, kao i na uputstva koja prima od Boga, da bi bio duhovni vođa svoje porodice.

 

Muškarac koji živi u potpunoj podređenosti Hristu, znaće da upravlja životom svoje porodice na način koji je ugodan Bogu. Seto pismo, Isus Navin 24:15. Muž je odgovoran za osiguranje materijalnih potreba u porodici, kao i za zaštitu svoje porodice.

 

Muž je pozvan da ljubi svoju ženu, kao što Hristos ljubi Crkvu.
Sveto pismo Efescima poslanica 5:25-28. Muž pokreće na iskazivanje ljubavi. Njegova ljubav je požrtvovana, odnosno, trpi radi dobrobiti svoje žene. Njegova ljubav ohrabruje ženu u njenoj zajednici s Gospodom, tako što oboje proučavaju Reč Božiju, njom se čiste i hrane.

 

Biblija o odgovornosti žene

Novi zavet ne uči da žena manje vredi od muškarca (Galatima 3:28). Vođstvo koje ima muž je stvar odgovornosti i ispravnog poretka. Svaka zajednica mora da ima vođtvo, a Bog je izabrao da muž bude vođa svoje porodice. Žena sledi vođstvo muža svojom predanošću.
Sveto pismo, Efescima poslanicama 5:22- 24; i Priče Solomunove  31:10-31 je opis "vrsne žene" koja zaslužuje pohvalu.

 

Prema Svetom pismu, Тitu poslanica 2:3-5, starije žene treba da podučavaju mlađe da ljube svoje muževe. Način njihovog življenja mora da bude dostojan poštovanja, ne smeju da ogovaraju ili da se prepuštaju piću.  Sveto pismo, Priče Solomunove  12:4; 18:22; 19:13-14; 21:9,19; 25:24; 1. Korinćanima 14:34-35; 1. Тimoteju 2:9-15.

 

Uzrok problema u braku može da bude nedovoljna komunikacija, prezauzetost, finansijske teškoće. Muž i žena treba da budu u stanju da sa svojim bračnim drugom, više nego s bilo kim drugim, podele svoje radosti i tuge, teškoće i nade, kao i svakodnevne sitne probleme. Problemi u porodici mogu da nastanu i zbog preterane aktivnosti van kuće. Na primer, otac sve snage ulaže u svoj posao i ostavlja malo vremena za sebe, ženu i decu  Sveto pismo. Тimoteju poslanica 5:8.

 

Muž i žena moraju zajednički da rade na planiranju porodičnog budžeta koji će odgovarati njihovim zahtevima i potrebama, tako da budu zaštićeni od tereta dugova koje je teško otplatiti. Najbolji temelj je dosledno odvajanje deset procenata porodičnog prihoda za Gospoda, u skladu s učenjem Svetoga pisma. Sveto pismo, Priče Solomunove 3:9 -10; Prorok Malahija 3:10. Gospod je rekao da će da ispuni sve naše potrebe ako smo Mu verni Sveto Evađelje po Luki  6. glava, stih 38.

 

Bog ne želi da budemo zabrinuti u vezi sa materijalnim bogatstvom, već želi da se pouzdamo da će se On pobrinuti za naše svakodnevne potrebe Sveto pismo 1. Тimoteju poslanica 6. glava, stihovi 7-10; i  1. Petrova poslanica 5. glava, stih 7, učenjem Svetoga pisma Priče Solomunove 3. glava, stihovi 9-10; Malahija 3:10.  Gospod je rekao da će da ispuni sve naše potrebe ako smo Mu verni. Sv. Evanđelje po Luki  6. glava, stih 38.  

                           

Dragi čitatelji, za veće saznanje o zajedništvu između Vas i Boga, preporučujemo da otvorite pokazan link . Klikni i otvori  Upoznati Boga

 

NOVA TEMA Sveto pismo, o odgovornostima roditelja i podizanju i vaspitanju dece

Ako imaš pitanja na ovu temu, slobodno se javi!

Odgovara: pastor, Nikola Mijatov-Meister