• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Poreklo i početak Crkve PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

  

    alt  

    POREKLO I POČETAK CRKVE

 

    Gospod Isus Hristos je osnivač Crkve (Jovan 15:16; Dela 20:28).

    On je onaj   veliki "Ugaoni kamen" na kojem je Crkva sagrađena (1. Petr2:4-8

    Isus Hristos je jedini temelj i prava Crkva pripada samo Njemu
.   1.Korinćanima 3:11). 

 Nikola Mijatov

 

Isus Hristos je jedini Poglavar Svoje Crkve (Efescima 1:22-23; Kol. 1:18).  

Sve aktivnosti i celokupno crkveno učenje ne smeju da izviru ni iz öega drugog, osim iz Gospoda Isusa Hrista. Kao što telo ne može da živi  bez glave, tako je i  .Crkva mrtva bez Gospoda.

 

A kako On večno živi, to je svako izobilje života zagarantovano svakoj spasenoj osobi u Njegovom Тelu. Matej 16:18: Ime Petar, grčki "Petros", znači "kamen". Тom rečju označena je čvrstina i pouzdanost koju Gospod stvara u životima vernika.

 

Izraz "na ovom kamenu", grčki "petra", nije ime, ne odnosi se na Simona Petra, jer je u ženskom rodu na grčkom jeziku. Hristos nije rekao: "Na tebi, Petre", niti: "Na tvojim naslednicima...", nego: "Na ovom kamenu", odnosno, na ovom božanskom otkrivenju i ispovedanju vere u Hrista. Ključevi carstva nebeskoga nisu dati samo Petru, nego i Crkvi (Matej 18:18).91 Petar nije bio vođa cele Crkve, već je to vođstvo delio zajedno s drugim apostolima. Na saboru u Jerusalimu (Dela 15) predsedavao je Jakov, brat Gospodnji; on je dao završnu reč.

Apostol Petar je imao istaknuto vođstvo među jevrejohrišćanima, a apostol Pavle među nejevrejima (Galatima 2:7-9).

 

Apostol Petar i rimski biskupi nemaju ništa zajedničko.

 

 Za razliku od mnogih papa koji su uživali u materijalnom bogatstvu, apostol Petar je izjavio "nemam srebra ni zlata..." (Dela 3:6). Ali imao je opunomoćenje Gospoda našega Isusa Hrista da učestvuje u širenju Božijeg carstva. Reči: "Ja ću sagraditi" su u budućem vremenu.
U sva četiri Evanđelja reč "Crkva" spominje se samo u Mateju 16:18 i 18:17.

Crkva je rođena na Dan "Pedesetnice" (Duhova)-Pentekosta, a to je praznik Svetog Тrojedinog Boga (Sv. Trojice) (Dela 2). Crkva je nešto novo u odnosu na starozavetni Izrael.

Nigde u Starom zavetu Izrael nije nazvan Тelom Gospodnjim.

 

Crkva je bila u Božijem planu pre stvaranja sveta (Efescima 1:3-6). Kroz Gospoda Isusa Hrista Crkva je sjedinjena s Izraelom i deli s izraelskim narodom sva Božija obećanja (Rimljanima 4:13-17; Efescima 2:11-22; 3:3-10). Crkva treba da gradi svoje doktrine na apostolskom učenju (Dela 2:41-42; 2. Petrova 1:19; 2. Jovanova 9-10; 1. Solunjanima 2:13; 1. Korinćanima 2:10-13; 1. Jovanova 2:24, 27).

 

Imam pitanje: Sobodno nam se obrati te, vaše pitanje pošaljite na Mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Odgovara: Nikola Mijatov-Meister