• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Šta je Crkva? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   

altBiblijski Crkva je Božiji narod, sastavljen od biblijskih hrišćana, koji su primili Isusa Hrista kao jedinog Gospodara.Тo su spaseni ljudi iz svakog naroda, plemena i jezika Otkri 5:9-10.                    

Reč "crkva" koja se koristi u Novom zavetu jeste prevod grčke reči "ekklesia". Тa reč je sastavljena iz dve reči: "ek" koje znači "iz", i "kaleo" koje znači "pozvani". Crkva je narod pozvan iz sveta, pozvan da živi za Boga. U Delima 7:38 reč "ekklesia" koristi se, tako, za izraelski narod, koji je pozvan iz egipatskog ropstva da služi Bogu.

         Nigde u ljudskim organizacijama čovek nije našao utehu, sigurnost i mir u tolikoj meri kao u Crkvi. Za razliku od ljudskih organizacija, Crkva je živ organizam, koji svoju silu crpi iz samog Gospoda Isusa Hrista i ne oslanja se na druge spoljašne izvore, niti nalazi svoju vrednost ili snagu u nečem drugom.

 

Mnogi se pitaju: Koja crkva spasava?

        

Da li rimokatolička, pravoslavna ili neka od protestantskih crkvi? "Niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos" (1. Korinćanima 3:11). Spasenje je samo u Gospodu Isusu Hristu (Jovan 14:6; Dela 4:12). U svakoj hrišćanskoj crkvi gde se proslavlja Gospod Isus Hristos, prebiva i Duh Sveti (Jovan 16:14).

 

         Svako ko slavi Isusa Hrista (svojim životom i ustima) i drži se apostolskog učenja na pravom je putu i ima pravu veru. Verovati svim srcem ono što beše od početka, u prvom veku, u početku Crkve, imati izvorno hrišćansko verovanje - to je ugodno Gospodu Bogu. U svakoj veroispovesti (rimokatoličkoj, pravoslavnoj i protestantskoj) postoje kako iskreni hrišćani, tako i oni koji nemaju svakodnevn život s Hristom.

 

         Istinski članovi Crkve su oni koji vole Isusa Hrista i koji to javno ispovedaju. U evanđoskim crkvama članovima se smatraju samo ona lica koja su krštena u vodi posle pokajanja i koja su verom primila Gospoda Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja.

 

         Najžalosnija činjenica je da mnogi ljudi žive u uverenju da su spaseni, samo zato što pripadaju nekoj brojnoj i po imenu zvučnoj crkvi, a nisu doživeli novo rođnje niti poznaju Gospoda Isusa kao svoga Iskupitelja. U prvoj Crkvi, za članove mogli su da budu primljeni oni koji su se istinski obratili, nanovo rodili i koji su znali da su njihovi gresi oprani krvlju Isusa Hrista.

 

Odgovara: Nikola Mijatov-Meister