• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Koja crkva spasava? PDF Štampa El. pošta
Napisao Gute Nachricht   

Ovo je pitanje koje ljudi sebi često postavljaju sa iskrenom namerom i u želji da žele slediti istinsku hrišćansku veru. Međutim, ovo pitanje je potpuno sporedno. Hrišćanstvo ili spasenje ne leži u čovekom stvorenim formama, zgradama, institucijima, organizaciji ili denominaciji, već u osobi Gospodu Isusu Hristu.

Biti u Isusu Hristu znači postati i delom biblijske spasavajuće Crkve.

Biblija govori:

Evanđeoska, protestanska, pravoslavna, katolička i druge crkve, nisu presudni faktor od koje zavisi čovekovo spasenje. Ona tvrdi, da je jedina garancija, naša lična pripadnost, ili ne pripadnost Isusu Hristu. Vidi (1. Jov. 5:12). Sveto Pismo kaže: Crkva je telo Hristovo, a ne zgrada. Telo Hristovo je sastavljeno od svih verujućih naroda, bez obzira na njihovu boju kože, nacionalnost ili kulturu. Ovo je uspostavio Gospod Isus od dana Pedesetnice (Duhova).

Biblijska Crkva je Crkva koju čine svi koji imaju ličan odnos sa Gospodom Isusom Hristom". Vidi (1. Kor. 12:13-14). I još kaže: "Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno telo, bili Jevreji ili Grci, bili robovi iIi slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni"... Čovek je spašen jedino po daru Božije milosti (Efescima 2:8).

U nebo ne ulaze članovi, tj. pripadnici ove ili one crkve, nego isključivo osobe spasene delom Isusa Hrista, tj. oni koji su doživeli nanovo rođenje i oproštenje greha, oni koji su primili dar večnog života. Pitanje znači nije u tome jesam li član crkve, nego pripadam li živoj istinskoj Crkvi, lično Gospodu Isusu Hristu, i da li je moje ime zapisano u Njegovoj Knjigi života. Vidi (Otkrivenje Jovanovo 20:15).