• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Molitva je komunikacija PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
 

 

Komunikacija je od suštinske važnosti za svaki uspešan odnos, pa i za naš odnos sa Bogom. Bog želi da komuniciramo s Njim i da Mu kažemo naše brige. On želi da sa njim razgovaramo o svakom područiju našeg života. Ova komunikacija sa Bogom naziva se molitva. Molitva je mnogo više od reči. Ona je izraz stava našeg srca prema Bogu. Ona je iskustvo, odnos – a ne radnja. Kao dete Božije pozvan-a si da hrabro pristupiš Njegovom tronu. U Bibliji, Poslanica Jevrejima glava 4, stihovi 14-16 pisac je ovako zapisao: „Kad, dakle, imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa Hrista, Sina Božijeg, držimo se čvrsto našeg veroispovedanja. Jer mi nemamo prvo sveštenika koji nemože saosećati sa našim slabostima, nego je On u svemu bio iskušan – slično nama – izuzev greha.

Pristupajmo, dakle, slobodno prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat kada nam zatreba pomoć.“ Znači, tron za koji nas Bog poziva, tj. Prvosveštenik Gospod Isus Hrist, nije dostupan samo sveštenstvu bilo koje crkve, već i direktno svakome onome koji Mu se moli, muško ili žensko. Bog ima samo Sinove i kćeri, On nema unučadi, ili da - daje bilo kom prvilegiju po zaslugama, zanimanju ili tituli. Pred Bogom su svi koji  Ga ljube isti, isto vredni i isto voljeni. Bog je Otac svih koji Ga veruju, On nema pastorčadi. 

Sa obzirom na to da je onaj kojem se ti moliš i Car nad carevima i Gospod nad gospodarima, Stvoritelj neba i zemlje,  ti u Njegovo prisustvo treba da ulaziš sa poštovanjem. Zato u Njegovo prisustvo možeš da uđeš lično, bez bilo kojeg posredovanja sveštenog lica, i to opuštenog, radosnog srca, znajući da te Bog voli više nego što te je ikada voleo, ili što će te voleti bilo ko drugi. 

Kao što smo rekli na početku: „Molitva je komunikacija između dve osobe, može se opisati i kao dijalog. Primer: između tebe lično i Boga. Možda već sada možeš razumeti kakva je uloga koju Bog ima sa tobom u tom dijalogu.  

Nekoliko biblijskih dokaza o temi koju si pročitao, otvori svoju Bibliju i uveri se. 

·          Znaš, molitva je tvoja lična previlegija: (Evanđelje po Jovanu, glava 3, stihovi 22-23).

·          Bogu se treba obraćati kao svome ocu: (Poslanica Efescima glva 2, stihovi 4-8).

·          Bog želi da čuje šta imaš da Mu kažeš. (Psalam 62: 8; 65:2, i Pričama 15.8).

·          Bog se raduje i čezne za zajedištvom sa tobom: (Ps. 27.8; Ev. po Jovan 4: 23, Priče 15:8

·          Sa Bogom možeš razgovarati o svemu: (Ev. po Mateju 7:/; Jovanu 16:24).

·          Molitva te može sačuvati od greha: ( Ev. po Mateju 26:41). 

Ako je tvoje pitanje, pa kako da se počnem moliti? 

Biblija o tome kaže da Sveti Duh ima tu ulogu da te uvede u molitvu.

(Biblija - Poslanica Rimljanima 8: 26-2).

Citiram:„ A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. 27 A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete. Završen citat.

Evo, ovako bi mogla da izgleda jedna takva pokajnička biblijska molitva

MOLITVA  za oproštenje greha preljube:

Dragi Oče. Zahvaljujem Ti što si me stvorio sa svrhom i redom. Danas odlučujem da ću živeti svoj seksualni život u skladu sa tvojim planom i da ću  se čuvati čistom-im sve do braka i u braku do kraja svog života. Ja Ti sada predajm ceo svoj život, i zahvaljujem Ti za oproštenje u preljubi i ostalim gresima koje sam počinila-o. Čuvaj me od nečistih misli i napasti. Isuse Ti mi pomozi da podredim svoj život pod Tvoju upravu na temelju Tvoje Reči Biblije. Da  ne budem pod uticajem napsti onoga što čujem i vidim u svom okruženju, bilo gde i bilo kad. Neka se Tvoj Duh Isuse useli u moje srce i bude apsalutni gospodar mene. Ja želim da od danas živim u Tebi i Ti u meni za večnost. U Isusovo ime Amin.

Ako imaš pitanja po ovoj temi, slobodno se javi na E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Odgovara, misionar:  Nikola Mijatov-Meister