• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Vaskrsna poruka iz praznog groba PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   
nedjelja, 31 januar 2010 18:35

TEMA: VASKRSNUĆE

Biblija: Sv. Evanëlje po Jovanu 11:25-26.

Zapoćečemo ovu propoved sa stihovima iz Evanđelja po (Luki, glava 24, stihovi od 1-6)

alt  Samo za par minuta stavićemo  tačku na te navode.
Pa će mo se vratiti na to izlaganje, proćemo kroz, Evanđelja, i druge navode iz Biblije.
Ali, da bi ova biblijska poruka bila apsalutno jasna, uvod ću započeti iz Evađelja po (Jovanu 20: 6-7), sa  izlaganjem o vaskrsenjeu iz mrtvih velikog Isusovog prijatelaj, a Martinog i Marijinog rođenog brata Lazara.

Koliko je meni poznato, to je bilo i poslednje veliko čudo, pred samo hapšenje Isusa Hrista. Biblija ovako opisuje događaj:

Citiram: Evanđelju po Jovanu 20: 6-7. „Uto stigne i Šimun Petar za Isusom te uđe u grob i vide čaršape kako leže i peškir što beše Lazaru oko glave“. Završen citat.

U vezi sa tim, čitamo u Ev. po (Jovanu 11:44). „Pokojnik iziđe obavijen povojima po rukama i nogama; i lice mu je bilo zamotano peškirom. Tada Isus im naredi:  Razvežite ga i pustite ga neka ide!

Sada je važno da proklamiramo pobedničku izjavu koju daje lično Isus Hrist - taj Bogo-Čovek, kada je viknuo Lazare ustani! A ovaj već četvrti dana mrtav, tj. on je  fazi raspadanja. E.. To je Bog u Isusu! 

Pokazala se i Isusova ljudska emotivna strana kada je zaplakao, ili sažaljevao i braniio ljude.

Ali ta vlast i sila nad smrću i paklom se pobednički  proklamira u Evanđelju po (Jovan 11:25-26).

Citiram: "A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće. 26 I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek. - Veruješ li ovo?

Braćo i sestre: Lazarovo vaskrsenje iz mrtvih – nije isto što je i Isusovo vaskrsenje iz mrtvih.

A taj drugi oblik vaskrsenja Isusovog je i najveća poruka praznog groba za sva vremena, o kojoj  Biblija kaže: "Kada je Isus vaskrsnuo, izišao je bez zavoja, i bez peškira, koji je bio omotan Isusu oko glave kada su ga položili u grob”.

A u slučaju vaskrslog Lazara vidimo da je on imao umotane ruke i noge i glavu.

Bilo je potrebno odmotati pogrebne zavoje i skinuti omotani peškir da bi Lazar bio oslobođen.

Ono što je za Petra i Jovana bilo zapanjujuće, kada su ušli u Isusovu grobnicu, jer su ispred sebe imali sasvim drugačiju sliku nego što su očekivali tj. iskusili kada je Isus vaskrsavao Lazara.

Videli su da su zavoji Isusovi ostali u istom položaju, netaknutoj formi (kao kalup u kojem je On ležao), baš kao što su bili dok je Isusovo telo bilo zamotano u njima.

Znči:Isusu nije bilo potrebno da odmotava grobno odelo da bi mogao ustati. I zato je Njegovo vaskrsenje drugačije prirode nego Lazarevo.

Dalje...Biblija svedoči da ni više od tone težak kamen nije pomaknut, i odklonjen rukom čovečijom sa ulaznih vrata grobnice, da bi Isus mogao izići iz groba, znači sve u grobnici stoji nedirnuto!

Zašto? Da bi ljudi spolja mogli videti da je grob prazan, i na osnovu toga poverovali da je On Mesija. Setimo se šta kaže Evanđelje po (Mateju 27:54). Još pre Isusove sahrane, u momentu kada je naš Gospod Isus izdisao -

Citiram: A kapetan straže i koji s njim čuvahu Isusa i (grob) videvši da se zemlja trese i šta se dešava, strašno se uplašiše govoreći: „Zaista ovaj beše Sin Božji“.  

Haleluja! Slušaj,kada budu spašeni ustajali iz grobova neć biti potrebno da se grobovi otvaraju doslovno odkopavaju, da bi spašeni rod mogao vaskrsnuti, već da bi bezbožnicima bilo posvedočeno ispunjenje obećanja o vaskrseniju. Biblija kaže kako će se to dogoditi. Citiram: u Evanđelju po (Mateju 27:52).I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli". Završen citat. 

Da li si zapazio reč: „ I grobovi se otvoriše“?. Znači spašeni neće zavisti da  li će ih neko odkopati da bi mogli izići iz svog groba. Slušaj šta dalje o tom govori u  Evanđelju po (Mat. 27:53) .“I izašavši iz grobova, (ovde govori u množini) po vaskrsenju Njegovom, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

Na žalost vrlo malo ljudi zna da na dan kada je Naš Spasitelj i Gospod Isus vaskrsnuo; vaskrsli su mnogi drugi obični ljudi. Tako da su ih njihove komšije ili poznanici prepoznali. Da, silu vaskrsenja Isovog obećanja svojim sledbenicima, nemože da zaustavi niko.   

Veruj: "Isusovoj moći nema granica"! Amin. Biblijsko životno važno pitanje je, Da li ti poznaješ silu vaskrsnuća?

Prvo: Isus je ustao iz groba po Bibliji. Za tebe je važno da znaš; to je bilo isto telo koje je stavljeno u grob. Šta je rekao Isus svojim začuđenim učenicima nakon svog vaskrsenja u prvom susretu?  

Evanđelje po (Luki 24:39.) “ Ja sam, ja glavom! Opipajte me i uverite se! Duh nema mesa i kostiju kao što vidite da ih Ja imam. Ovde se treba spomenuti da im je ovaj događaj Isus već upočetku svoje misije dao na znaje, i rekao „da se to mora zbiti“. 

Drugo: Isus je vaskrsnuo sa stvarnim telom, ne kao duh ili famtom. To je bilo telo sastavljeno od mesa i kostiju. Njegovo telo se moglo dodirnuti. Evanđelje po (Jovanu 20:27), kaže: Zatim reče Tomi: Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži svoju ruku i stavi je u moja rebra te nebudi više nevernik već vernik! Da se potsetimo, iz toga je i izišla ona narodna: “Neverni Toma”. 

Treće:Na Njegovom telu su bili tragovi Njegovog stradanja i vidljive rane. Zato je rekao Tomi: “stavi prst u moju ranu”. (Jovan 20:24). 

Četvrto:U (Delima 10:41), piše :”Isus je pijo sa svojim učenicima posle vaskrsnuća; ne zbog zadovoljstva narodu koji je bio prisutan; već od Boga izabranima za svedočanstvo tj. nama danas i u buduće”.        

Peto: Dalje kaže: Evanđelje po (Jovanu 20:19). ”Posle Njegovog vaskrsnuća Isus je moga proći kroz zatvorena vrata i nestati”. Znači nema prepreke koja Ga je mogla zaustaviti.

Setimo se da Biblija kaže: Uveče prvog dana u nedelji, dok su vrata kuće gde su bili učenici bila zatvorena zbog straha od Jevreja, Isus je došao i stao, ispred njih te im reče:

Mir vam! Ovde se jasno primećuje da je ušao kroz zatvorena vrata. Na koja su oni iz straha od jevreja budno motrili. Znaš Isus je onda i danas može proći i kroz Kineski zid ako to želi, Njemu nema prepreke! Amin.

Ovaj slučajje jošveličanstveniji kada znamo da je to Njegovo telo bilo od mesa i kostiju, a ne duh.

Šesto: Ovo je zvaničan i neoboriv dokaz, da Isusovo telo više nemože okusiti smrt. Svedoči nama Biblija u (Rimljanima 6:9), pa kaže: „Jer znamo da Isus koji je vaskrsnuo iz mrtvih, više ne umire: Smrt nad Njim više ne gospodari“. 

Setimose predhodnog stiha iz Evanđelja po (Jovanu 11.25-26). “A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće. 26 I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek. 

Sedmo:Uvek trebaš da imaš na umu: „Isus je prvenac koji je ikada vaskrsnuo iz mrtvih“. On jeprvenac rođen od Boga. Iz ovoga biblijskog izlaganja o stvarnom vaskrsenju iz mrtvih, možemo konstatovati dve činjenice: (koje se tiču lično nas)1).

Kada dođe vreme i mi ćemo biti vaskrsnuti na isti način kao Isus, i to nemože niko da zaustavi, ili spreči.Slušaj:“u Isusovom vaskrsnuću je očitovano naše vaskrsnuće, tj. večni život“.

Pa kaže Biblija u  (1. Jovanovoj poslanici 1: 1-2). “Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima videli, što smo promatrali i što su naše ruke opisale u reči života da, život se očitavao, mi smo ga videli i svedočimo za Njega.

Znači:Po Evanđ.Jovan 11:25:26 Isus je prošao kroz nebo i savladao vidljive i nevidljive sile zla i tame koje su pokušavale da Ga spreče u njegovom poslovanju. Biblija nam kaže u Evanđelju po Jovanu 14:2. „ U kući Moga Oca ima mnogo stanova.

Kada nebi bilo tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripravim mesto! Ovi stanovi su ljudima koji ne poznaju Evanđlje našim razumom ne zamišljivi, ali biblijski stvarni. Pa nam Biblija u poslanici Jevrejima kaže, u vezi sa ovim:

budući dakle da imamo Uzvišenog i velikog sveštenika Isusa Hrista, Sina Božijeg koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vere u Isusa Hrista koju Njemu ispovedamo; nikom osim Isusa nije moguće, da nas spase od pogibija i Pakla - to znači: „nireligija, ni ikona, ni sveci, ni crkva, ni bilo koji čin sveštenstva čovekovog stvorenja.

Isus u Evanđelju po Jovanu kaže - citiram:  Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me. (Jovan 14:6) Amin.

Sada smo došli do nove faze Isusove misije:Posle vaskrsenja Isus je stupio u novu fazu svoje službe, kaže nam Biblija. „Isus je sada moćan krstitelj Duhom Svetim. On sada lično krštava svoje učenike, i sledbenike u Svoje telo i obrezuje im srca Tim istim Duhom.

On čini sve neophodne potrebe za dolazak svoje verenice, a to je Crkva, koja je sastavljena iz svih naroda, na zemlji, i to jeste Njegova jedina prava Crkva.

Sve druge neznam čije su, ali Bog kaže da nisu Njegove

U toj Crkvi Biblija kaže: Da je Isus je naš Veliki sveštenik koji je sa svojom žrtvom uvek spreman i posreduje za nas u našu korist kod Oca. Baš kao što đavo neprestalno gleda na naše slabosti i greške i trči da optužuje sveti Božiji narod, takom žestinom Isus ih neprekidno brani. Haleluja! Slava Mu i čast.

I sada smo došli do značaja vaskrsenja za nas: U Evanđlju po (Jovanu 14:9), nam piše: Još malo i svet me neće videti, a vi ćete me ponovo videti, jer ja živim, jer ćete i vi živeti. Dalje još kaže u (Rimljanima poslnici 4:25). Koji bi predan zbog naših grehova i koji vaskrsnu radi naših opravdanja.

Ako vas neko upita za vašu veru u Isusovo obećanje, hrabro i sigurno mu možete odgovoriti vaskrsnuće,nam donosi sigurnost opravdanja. Amin.

Razlike između Staro zavetne i Novozavetne vrednosti  o žrtvi, u Starom Zavetu ljudi su čekali van šatora, dok bogosluženje Zakona svetosti obavlja sveštenik; baš kao danas kada bi čekali van Crkve, da veliki sveštenik iziđe iz crkve, Ako on iziđe onda su znali da će svi njeovi gresi biti oprošteni, i da je žrtva prineta po propisu tadašnjeg Zakona o svetosti.

Dešavalo se da je pred žrtvenikom sveštenik umro, to je značilo da je grešan pa je kazna smrtna pala na njega.  Mi i danas imamo religiozne hrišćane tj. crkve, koji jednom nogom, žive u Starom zakonu, a drugom u novom Zavetu,

Zašto? jer nisu razumeli savršenost Isusove žrtve, pa žele sami od sebe još malo da posole, ili da zaslade, dodaju,  ili da oduzmu, samo da to bude bolje, ili savršenije. Kao da je Bog to zbrzio, pa ajde da mi to dovršimoBogu netrebaju ispravke! Amin.

U povezanosti sa timBiblija nam garantuje, Novozavetno Vaskrsnuće i pokazuje da je odkupljenje bilo potuno i savršeno. Bez mane. Amin. Isusovom svetom krvlju Na Golgoti je plaćena cena za naše spasenje! I to je savršeno. Haleluja! Amin.

Vaskrsnuće daje vrednost i punovažnost iskupljenju.

Ovo je za nas prava i nepobitna garancija ako smo Isusovi sledbenici, tada smo i opravdani za sve naše prestupe. Slava Gospodu Isusu Hristu, našem Spasitelju. Zahvaljujući samo tome - Danas, ne moraš ići u Izrael da bi doživeo Isusovo spasenje. Nakon Njegovog vaskrsenja i vaznesenja u nebeski Tron kod Oca,  Isus je svugde prisutan sa svojom isceljiteljskom silom

Ako imaš veru i potrebu, ti Ga možeš doživeti sada, i odma oved, na licu mesta.

Ovo je obećenje Njegovo u Njegovoj reči. Amin!Draga dušo: ovaj biblijski tekst u (Jevrejima 13:8), je više nego dovoljan dokaz da svi prihvatimo i najavljujemo život večni, koji beše kod Oca i koji se nama pokazuje.

Isus jeste prvenac umrilh daraga dušo; ali i prvenc vaskrslih, prvi koji je ustao iz groba u novi život. Pročitajmo to u Evanđelju po (Mateju 27: 52-53). Citiram: A grobovi se otvoriše, te uskrsnuše mnoga tela pravednika što bijahu umrli.

Ali ovi Iziđoše iz grobova posle vaskrsnuća Isusa Hrista, i oni dođoše u Sveti grad i pokazaše se mnogima. Da draga dušo ovo je bilo moguće jedino zato što je Isus ustao iz groba razvalio je vlast i  silu smrti i Pakla. Haleluja! Amin.  

Uveravam vas u Isusovo ime: Zato što je Gospod Isus ustao iz groba, i mi možemo živeti u potpunom poverenju i nadi za vaskrsnućem. Sada smo došli do objašnjenja, šta će biti sa onima koji danas odbiju da prime Isusa u svoj život.

Znajte, u dane kada postane strašno stradanje na zemlji, mnogi mladi i stari koji nisu do tada hteli da slede Isusa; vikaće i prizivati upomoć! Isuse pomozi! Sada sam poverovao, ili poverovala da si ti Gospod.

Ali On neće hteti da ih čuje. Biblija kaže da će biti zalud čupanje kose sa glave,zalud jauk, zalud lelek, zalud grebanje lica i škrgut zuba, ni jednu suzu neće obrisati sa lica sadašnjeg bezbožnika.

Zato te upozoravam! Ozbiljno razmisli kako stojiš pred Bogom? Draga braćo i sestreTreba da se potsetimo, da se Isus posle svog vaskrsnuća pojavljivao još četrdest dana. U tom periodu On je svojim sledbenicima dao nekoliko važnih naredbi.

Evo koje su to -Citiram: 18 “I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. 19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha, 20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka”.Evanđelje po (Marku 16:15).

“Idite po svom svetu i propovedajte Evanđelje svakom stvorenju, -  preporučujem vam da pročitate do kraja 16 glavu. Ali sem te naredbedao im je i ovu vrlo ozbiljnu naredbu: “Ne idite iz Jerusalema dok ih ne krsti Svetim Duhom, onda je podiga svoje ruke i blagoslovio ih je”. (krštenje Sv. Duhom, je posebno centralna u našem učenju), o njoj ćemo na jednom predstojećih biblijskih časova). Vratimo se kod događaja sa Isusom i apostolima.

Sada su postali svedoci  još većeg obećanja: Oni su svojim očima gledali kako se njihov Mesija uzdiže i nestaje u visini oblaka, razumeš- gledali su svojim očima kako se Isus u svom telu uzdiže u visinu oblaka i nestaje. Biblija kaže: "i vazneo se u telu od mesa i kostiju".

Ali pre nego što se to sve izvršilo po Pismu, rekao im je: “Doćiću ponovo po vas”.

Čuješ! Ovo je rekao Gospod Isus Hrist Mesija Spasitelj sveta, Alfa i Omega. Haleluja! Amin! To je rekao taj koji se svom svojom moću i silom suprostavio ocu laži, a to je zli sotona. Da daraga dušo: Isus je Gospod! On je pravi "Put Istina i Život"  koji ti treba da upoznaš, ako se do danas nisi upoznao sa Isusom. 

Ako je to sada čežnja tvoga srca? Slava Isusu! 

Svi oni koji žele da predaju svoj život pod vlast Isusa Hrista, a da do danas to nisu stvarno učinili dođite napred u i uključite se krug molitve, gde će vam Gospod, lično oprostiti grehe, opraće vas sa svojom časnom i svetom krvlju, i  izliti će svoje pomazanje Svetim Duhom. Na tebe, razdrešićete, oslobodiće te od robstva grehu. Amin.

Dozvolite mi da vam u ime Vaskrslog Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista uputim ovaj duhovni poziv

Sledimo uski put pokajanja natrag do Golgote, put sa kojeg smo možda davno zašli. Popnimo se natrag do slavnih visina gde Bog susreće dušu. U svetlu Isusovog povratka, donesimo odluku da ćemo dati naše najbolje za Njega. Neka Bog ponovo oživi naša srca, prosvetli naše umove i zapali naše duše novom predanošću i ljubavlju prema još nezavršenom zadatku evangelizacije naroda iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije a koji žive i rade u gradu Badenu, i celom kantonu Argau, i širom Švajcarske. Isus ubrzo dolazi!                                       

Hristos vaskrsnu! Vaistinu vaskrsnu! Aleluja!
Svima vama želim blagosloven i radostan Vaskrs / Uskrs

sveštenik, Nkola Mijatov-Meister 

Poslednje ažuriranje ponedjeljak, 11 januar 2016 14:14