• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Da li si spreman? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   
subota, 23 januar 2010 09:29

Biblijski Cd seminar, sa misionarom, Nikola Mijatov Da li si spreman? Naručiti na  E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Gospod Isus dolazi uskoro!

On ovoga puta dolazi kao Zaručnik koji dolazi po svoju zaručnicu. On ostavlja svoje dvore i dolazi po zaručnicu, jer je željan njene lepote i blizine. Lepota Hristove zaručnice prikazana je u svadbenom Psalmu 45:11 sa rečima: "caru će omileti lepota tvoja". Slava Gospodnja mnogo se puta spominje u Svetom pismu. Jedan prevod reč "slavu" prevodi kao "lepotu", što znači, lepotu Gospodnju. Zbog toga obožavamo Gospoda u lepoti Njegove svetosti. Isto tako, zaručnica po koju dolazi iz neba prikazana je kao ukrašena u lepoti svetosti. Njena je odeća zlatom izvezena (Ps. 45:13). Hrist uzima i dovodi sebi zaručnicu koja je jednako lepa i izvana i iznutra. Pavle otkrivenjem vidi da će Hrist sebi predstaviti zaručnicu "koja nema mrlje, ni bore..." (Ef. 6:27). Jovan je unapred video zaručnicu u nebu. Ono što je video, te naglasio, bilo je da se ona pripremila.

NAŠA JE ODGOVORNOST DA BUDEMO SPREMNI!

O Crkvi prvorođenih govori se kao o devojci devici, što znači, o ljudima odvojenim od sveta za Boga. Tako, Pavle piše hrišćanima šta je njemu bila služba među njima: "Jer revnujem za vas Božijom revnošću, jer sam vas zaručio s jednim čovekom - da vas kao čistu devojku izvedem pred Hrista." (2. Kor. 11:2 ).Da vas zapitam Hrišćani, jeste li lepi iznutra? Je li vaša duhovna haljina bez ljage i bora?

Bog mrzi odeću umrljanu telom (ploti). I želi da je i mi mrzimo. Enoh je slika čoveka koji je bio svetac. On je imao svedočanstvo da je ugodio Bogu (1. Moj. 5:24). Hrišćanine, je li tvoj život čist? Je li tvoje hodanje s Gospodom tako krasno da će poželeti tvoju lepotu da ima kraj sebe?
Ako vi ili ja imamo u sebi samo jednu stvar koja je u suprotnosti sa Njegovom Rečju, ne možemo mu ugoditi. Našu ljubav prema Njemu on meri merom naše poslušnosti prema Njegovoj Reči (Jn. 14:15).

NJEGOVA REČ JE UPUTSTVO ZA NAŠ ŽIVOT!

U ovom vremenu, u iščekivanju Njegovog pojavljivanja, najvažnija stvar kojom se trebamo pozabaviti jeste da se što bolje pripremimo. Mnogi kao gotovu činjenicu prihvataju da su spremni. Prema meri vlastitih Hristovih reči učenicima, spremnost za preobraženje nije, kao što mnogi pogrešno pretpostavljaju, time što su bili davno spaseni ili ispunjeni Svetim Duhom. Treba da uđemo u Reč Božju i videti kakve uslove On traži za preobraženje i uznesenje sa Njime.U svojoj propovedi (Mt. 24 i Mt. 25) Isus predskazuje strašne nevolje koje dolaze na ceo svet. Ukazanim upozorenjima i izričitim zapovestima On opominje svoje učenike kako mogu da izbegnu dolazeći sud. Nije bez značaja da Njegove reči opreza i opomene nisu izrečene Crkvi kao Telu, već pre pojedincima. "Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovog sveta" (Lk. 21:34).

U izvornom grčkom reči "se" i "vaša" sa specifičnim su naglaskom. "Nego bdite i molite se Bogu u svako doba, da budete kadri da izbegnete sve ovo što će se zbiti..." (Lk. 21:36). "blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje" (Otk. 16:15). U ovoj važnoj opomeni da budu budni i oprezni, Isus svoje učenike nije ohrabrivao da se uzdaju u svoje iskustvo novorođenja. Niti ih je ohrabrivao da počivaju na bilo kojem prošlom blagoslovu, a niti im je rekao da se mogu osloniti na ispunjenje Duhom. Gospodnji naglasak bio je na bdite i molite. Bekstvo će, prema Hristovim vlastitim rečima, biti moguće pod uslovom da se mi lično trudimo, da budemo spremni.Ono što je Hrist rekao važi za sve nas. Njegova zapovest je: "Bdite!" Bdeti u izvornom znači "biti budan", "biti probuđen", "biti u pokretu". U vreme Njegova dolaska, on nam pokazuje kroz upozorenja da je jedini put bega od nevolja koje dolaze na čitavu zemlju "bdeti i moliti svaki čas" (Mt. 24:42; Mt. 25:13; Mk. 13:35; Lk. 21,34-36; 1. Sol. 5:6; 1. Pet. 4:7; Otk. 3:2; Otk. 3:16-15). I ponovo Gospod kaže: "borite se da uđete na uska vrata jer će mnogi, kažem vam, nastojati da uđu, ali neće moći." (Lk. 13:24). Grčki prevod "boriti se" znači "smrtno se boriti", smrtno se boriti da bi se ušlo. Pavle, nastojeći zadobiti Hrista kao Zaručnika, kaže: "...trčim prema cilju" (Fil. 3:14).

"JEDAN (ĆE SE) UZETI, A DRUGI OSTAVITI!"

Kako li će biti veliko razočaranje bezbrižnih, mlakih i nespremnih u trenutku bežanja! Danas, pre negoli bude kasno, vreme je za sve nas da se probudimo iz dremeža, da se pokrenemo, da bdimo i molimo se, jer su znaci Hristovog skorog dolaska svugde oko nas. Kukolj je sazrio, a takođe i pšenica. Žetva je blizu.Gospod kori svetovne hrišćane Laodicije govoreći: "Znam tvoja dela, da nisi ni hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. Ovako, zato što si mlak i nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta." (Otk. 3:15-16)Hrišćanine, da li je tvoj rad za Gospoda, tvoja molitva, čitanje Biblije, svedočanstvo tvog života u crkvi i javno, hladno, vruće ili mlako? Postavi sam sebi ovakvo pitanje: "Jesam li ja u Božjim očima mudra devica? Ona koja doteruje svoj život Rečju Božjom ili sam luda? Očekujem li Njegov dolazak, ali se ne pripremam za Njega?"Suprotno današnjim hrišćanima koji vole lagodan i udoban život, kako je bilo drugačije Pavlovo trčanje prema cilju! U očajnom nastojanju da zadobije Hrista kao Zaručnika on je hitao, nastojao i borio se. Lišio se svakog tereta; podnosio je svaki gubitak da bi mogao u gorljivosti svog nastojanja doseći prvo uskrsnuće od mrtvih (Fil. 3,11).

STRAŽARI KOJI ČEKAJU NJEGOV DOLAZAK

"Neka vaša bedra budu opasana i svetiljke vaše neka gore; a vi budite kao ljudi koji čekaju svoga gospodara, kada se vrati sa svadbe, da mu otvore odmah kad dođe i zakuca." (Lk. 12,35-36).

Danas visoki zid svetovnosti deli većinu hrišćana od Hrista, a on sprečava i budnost i molitvu. Crkve su pune ljudi koji žive predajući se lijenosti, bezbrižnosti i sebičnosti; upali su duboko u stvari ovoga sveta, jer nisu bili budni. Crkve su pune ljudi koji se bezbrižno odnose prema strogim zahtjevima koje je Gospod nametnuo svima koji žele biti dostojni i uteći od onoga što dolazi na celi ovaj svet, te stati pred Sina Čovečjeg, kao dostojni.
"Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo - kad se on pokaže - biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. I svako, ko ima ovu nadu u njega, sebe posvećuje - kao što je i on svet." (1. Jn. 3,2-3)."Čist, nesebičan, posvećen, nesvetovan, aktivan hrišćanski život", tvrdio je Torej (Torrey), "veliki je biblijski dokaz predstojećeg povratka našega Gospoda." Prema apostolu Jovanu, svaki onaj koji ima nadu u Hristov povratak čisti se. Ljubljeni, pitanje velikog trenutka nije je li Crkva spremna, nego jesi li TI spreman!Laodicejska crkva simbolizuje konačno stanje otpale crkve, crkve poslednjih vremena. Toj mlakoj crkvi Gospod daje sledeću opomenu i zapovest: "Ja karam i kažnjavam sve koje volim; budi, dakle, revnostan i pokaj se. Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom." (Otk. 3,19-20).

Gospod govori da je On sa vanjske strane laodicejske mlake crkve i pokušava ući. On sam, njena Glava, njen Ženik je isključen iz crkve, On se objavljuje pojedincima i za njih se zauzima. Njegov je ukor upućen pojedincima, čija dela Bog ne može prihvatiti, ali koji imaju još "otvorene uši" za Njegovu Reč.Njegova je nagrada za one koji pobede mlakost je zagarantovana (Otk. 3:21-22). On je spreman zauzeti svoje mesto na prestolju, a svima onima koji su celim putem išli sa Njime prema Njegovim merilima savršenosti, neprestano bdili u molitvi, njima Hrist daje ovo slavno obećanje: "Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto."Prva tri poglavlja Otkrivenja daju duhovnu istoriju Crkve od vremena Hristova uzašašća do trenutka Njegovog ponovnog dolaska. U konačnoj analizi rada svake crkve kroz crkvenu istoriju, Gospod pomno iznosi svoja upozorenja pojedinim članovima tih crkava:

"Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama!" Poruka Duha Svetog i to sedam puta dana pojedincima, sa visokim naglaskom na blagoslovima koje će naslediti oni koji pobede.U Otkrivenju reč prevedena sa "pobednik" u grčkom izvorniku znači: "onaj koji je osvojio". Zbog toga, u konačnoj oceni Crkve Gospod deli njeno članstvo na one koji su uspeli osvojiti i one koji nisu uspeli. Njegove su nagrade za one koji pobede, a ukor za one koji nisu uspeli.Ljubljeni, na kraju izmaka vremena ne dopustite da išta stane između vas i vašega Gospod, između vas i ijednoga živog bića. U trenutku njegova dolaska niko od nas, osim po njegovoj beskrajnoj milosti, neće više moći opstati pred njim osim kao pobednik.On dolazi kao Zaručnik. Dolazi po svoju spremnu zaručnicu.Ljubljeni, jeste li duhovno tako lepi da će On poželeti vratiti se s vama do svoga prestolja, do svoga Oca i svojih anđela? Čekate li ga?

"Vidi, idem kao lopov; blago onome koji bdi i čuva svoje haljine..." (Otk. 16:15).

Ako imaš pitanja na osnovu ove propovedi javi nam se, iz ljubavi prema Bogu i tebi rado ćemo  ti pokušati biblijski odgovoriti.

Ako si prepoznao da je Bog svojim Duhom tebi govorio na spasenje, takođe nam se javi na.

E-mail:     Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli                                                                                    

Odgovara: misionar, Nikola Mijatov-Meister

Poslednje ažuriranje četvrtak, 28 oktobar 2010 08:45